Beleggingsfonds van de week: Carmignac Patrimoine

Ondanks de tegenvallende recente resultaten blijft Morningstar vertrouwen houden in het solide en ervaren beheerteam en de beleggingsbenadering van Carmignac Patrimoine. Zo vallen de prestaties van het fonds over 5 en 10 jaar bovengemiddeld uit. Carmignac Patrimoine behoudt zijn Analyst Rating 'Silver'.

Niels Faassen 23 oktober, 2014 | 7:02
Facebook Twitter LinkedIn

Het is niet de eerste keer dat Morningstar Carmignac Patrimoine tot beleggingsfonds van de week uitroept. Vorig jaar augustus kwam het mixfonds ook al eens aan bod. Toen had het nog de hoogste Morningstar Analyst Rating 'Gold'. Kort daarna is de waardering echter verlaagd naar 'Silver'. Morningstar vindt Carmignac Patrimoine nog altijd een goede optie voor een allocatiefonds, maar is van mening dat het niet meer tot de beste fondsen behoort in zijn categorie. Zo denken wij dat er fondsen zijn die beter zijn uitgerust voor de aandelenselectie. De twee beheerders voor Europese aandelen die in 2010 en 2011 werden aangesteld bij het fonds, wisten zich niet te bewijzen. Begin 2014 zijn zij vervangen en zijn er 4 nieuwe beheerders aangenomen. Morningstar is ook iets minder enthousiast geworden over Carmignac Patrimoine, omdat er geen vooruitgang werd geboekt in de opvolgingsplanning van oprichter en hoofdbeheerder Edouard Carmignac (foto).

Geduld
Carmignac Patrimoine stelt het geduld van de beleggers op de proef. Het bevindt zich over 3 en 5 jaar (tot en met augustus 2014) in het derde kwartiel van de categorie. Sinds eind 2011 ondervond het fonds de negatieve impact van een serie achteraf gezien ongelukkige beleggingsbeslissingen zoals goudmijnen in 2012, opkomende markten in 2013, offensieve positionering voor Amerikaanse aandelen en short-posities voor de Amerikaanse rente in het eerste kwartaal van 2014. Maar deze zijn relatief onafhankelijk van elkaar. Het beheerteam paste zijn beleid selectief aan, door bijvoorbeeld wel de posities in goudmijnen af te bouwen, maar de inzet in opkomende markten te behouden.

Morningstar waardeert deze sterke overtuiging, die het fonds op lange termijn succes heeft gebracht. In het huidige klimaat met overvloedige liquiditeit is het risicobeheer, met name via hedging, per saldo minder doeltreffend gebleken dan in het verleden. Hoewel de recente resultaten teleurstelden, zetten wij voor de lange termijn geen vraagtekens bij de beleggingsbenadering. Over 10 jaar en op risico gecorrigeerde basis doet het fonds het nog altijd beter dan 99 procent van zijn concurrenten.

Carmignac Patrimoine stelt zich tot doel om voornamelijk via hedging zijn kapitaal in dalende markten te beschermen. De strategie is gebaseerd op beleggingsthema's die op middellange en lange termijn voor groei kunnen zorgen, waaronder de structurele Amerikaanse groei, ontwikkeling van opkomende landen en de veerkracht van wereldwijd toonaangevende bedrijven. Het fonds weerspiegelt dus altijd de sterke overtuiging van de beheerders. Het team past volgens ons goed bij de stijl van het fonds en wij waarderen de inspanningen die de onderneming levert om de teams voortdurend te versterken en de effectiviteit ervan te verbeteren. De recente prestaties weerspiegelen volgens Morningstar niet het lange termijn potentieel van Carmignac Patrimoine.

Uitgebreide toelichting
(klik op grafiek voor vergroting)

Beheer
Edouard Carmignac richtte de beleggingsmaatschappij die zijn naam draagt in 1989 op en bezit 70 procent van het aandelenkapitaal. De rest is verdeeld over de medewerkers. Hij heeft meer dan 35 jaar ervaring en werd in 2010 door Morningstar onderscheiden als fondsbeheerder van het jaar. Carmignac weet zich omringd door een solide team van 12 andere beheerders en 11 analisten. Morningstar waardeert de voortdurende inspanningen om de teams te versterken naarmate het beheerde vermogen stijgt.

De beheermaatschappij heeft zich eindelijk ook uitgesproken over de opvolging van Edouard Carmignac, die binnen 3 à 5 jaar zijn vervanger zal benoemen. Het beheerteam is grotendeels stabiel, afgezien van het deelteam voor Europese aandelen. Begin 2014 werden hiervoor 4 nieuwe mensen aangenomen na de slechte resultaten van de voorgaande beheerders. Het fonds Carmignac Grande Europe heeft de Analyst Rating 'Neutral'.

De analisten werken naar sector of regio, wat goed overeenkomt met de behoeften van de beheerders. Hoewel er teams zijn met meer analisten, menen wij nog altijd dat de omvang van het team voldoende is en waarderen wij het feit dat de beheerders zelf ook beleggen in de fondsen die zij leiden. Rose Ouahba heeft 15 jaar ervaring en is verantwoordelijk voor het obligatieteam. Frédéric Leroux telt 20 jaar ervaring en leidt het economische onderzoek en is verantwoordelijk voor het hedging beleid.


Fondshuis
De vermogensbeheerder die in 1989 werd opgericht door Edouard Carmignac heeft EUR 55 miljard onder beheer. Dit vermogen is sterk gegroeid en in de loop van de tijd is het assortiment beleggingsfondsen duidelijk groter geworden. Morningtstar merkt met tevredenheid op, dat de nieuwe fondsen intelligent werden gelanceerd en dat Carmignac niet te werk ging zonder rekening te houden met de belangen van beleggers op langere termijn. Naarmate de activa groeiden, versterkte de firma continu haar teams met deskundigen.

Bovendien appreciëren wij deze vermogensbeheerder om zijn communicatie. De berichtgeving is heel transparant en er is goede uitleg over genomen beslissingen. Bovendien hebben beleggers toegang tot de portefeuilles, een praktijk die in de sector jammer genoeg zeldzaam is. De vergoedingsstructuur daarentegen is niet ideaal, aangezien de beheerders meer belang hebben bij het totaal beheerd vermogen in plaats van de prestaties van de fondsen op lange termijn.

Dit nadeel wordt genuanceerd door het feit dat de meeste fondsen een performance fee hebben. Gecombineerd met billijke beheerkosten, lijkt dit voor Morningstar een goede manier om de belangen van de beheerder in overeenstemming te brengen met die van zijn klanten. Wij betreuren daarentegen dat de fondsen transactiecommissies in rekening brengen.


Beleggingsproces
Carmignac Patrimoine heeft een duidelijk doel: maximalisatie van het absolute resultaat op de lange termijn. De enige werkelijke beperking is de eis dat altijd minimaal 50 procent in obligaties of geldmarktinstrumenten moet worden aangehouden. De positie in internationale aandelen varieert van 0 tot 50 procent, wat minder is dan het gemiddelde van de categorie.

In overeenstemming met de beheerstijl van het fondshuis zijn de beleggingsbeslissingen zowel wat allocatie als wat effectenselectie betreft gebaseerd op een zeer sterke top-down component. De analyse van onderliggende macro-economische factoren maakt het ook mogelijk om thema's voor de middellange termijn te identificeren, op basis waarvan Carmignac op opportunistische gronden aandelen selecteert.

Voor het obligatiegedeelte heeft Rose Ouahba ook bijzonder veel speelruimte. Er zijn verschillende bronnen van toegevoegde waarde: duration, bedrijfsobligaties, schuldeffecten uit opkomende markten (maximaal 25 procent) en converteerbare obligaties (maximaal 10 procent). De allocatie tussen de verschillende vermogenscategorieën is dynamisch en de beheerders gebruiken liquiditeiten evenals hedginginstrumenten. Deze bestaan voornamelijk uit short posities in futures op wereldwijde indices. Ook het valutarisico wordt dynamisch beheerd. Het team kan netto short posities op valuta's innemen, wat bijdraagt aan het totale portefeuillerisico.

Portefeuille
Per eind juli 2014 bedroeg de aandelenallocatie van Carmignac Patrimoine 45,5 procent. Dat is dicht tegen het maximum dat het belegginsproces voorschrijft. Hierin spelen drie thema's een belangrijke rol: de Amerikaanse groei, opkomende markten en wereldwijd toonaangevende bedrijven. De eerste twee droegen sterk bij aan de grote inzet op de financiële sector (Bank of America, ICICI Bank in India en Grupo Financiero Santander Mexico), die met 30,1 procent van het aandelengedeelte 1,62 maal zo hoog is als de gemiddelde blootstelling in de categorie.

Het derde thema, met defensieve aandelen als Novo Nordisk en Johnson & Johnson, vormde een tegenwicht voor deze offensieve positionering. Voor de rente heeft Ouahba een netto short positie op de Amerikaanse 5-jaars rente. Niettemin bleef de totale rentegevoeligheid van de portefeuille positief dankzij posities in staatsobligaties van perifere landen (waaronder een recent aangekochte positie in Griekenland), evenals achtergestelde obligaties van financiële instellingen in deze landen. Dit verklaart waarom de gemiddelde kredietkwaliteit van de portefeuille van BB lager ligt dan het gemiddelde van de categorie.

Om waarderingsredenen werden de posities in Amerikaanse bedrijfsobligaties verminderd. Wat valuta's betreft, geeft het beheerteam nog altijd de voorkeur aan de dollar (55,5 procent van de activa) en de yen (15,9 procent), twee valuta's die ze defensiever vindt dan de euro.

Rendement
Carmignac Patrimoine heeft op lange termijn een indrukwekkend track record opgebouwd. Over 10 jaar (tot en met eind augustus 2014) en op voor risico gecorrigeerde basis bevindt het zich in het eerste percentiel (beter dan 99 procent van de concurrentie) in de Morningstar-categorie 'Mixfondsen EUR neutraal - wereldwijd'.

Over drie jaar zijn de resultaten duidelijk slechter (derde kwartiel). Het fonds werd negatief beïnvloed door een serie achteraf gezien ongelukkige beleggingsbeslissingen zoals goudmijnen tot in 2012, opkomende markten in 2013, offensieve positionering voor Amerikaanse aandelen en short posities voor de Amerikaanse rente in het eerste kwartaal van 2014) maar deze zijn relatief onafhankelijk van elkaar.

Het beheerteam paste zijn beleid selectief aan, door bijvoorbeeld wel de posities in goudmijnen af te bouwen maar de inzet in opkomende markten te behouden. Morningstar waardeert deze sterke overtuiging die het fonds op lange termijn succes heeft bezorgd. In het huidige klimaat met overvloedige liquiditeit is het risicobeheer, met name via hedging, per saldo minder doeltreffend gebleken dan op de langere termijn. Hoewel de recente resultaten teleurstelden, zetten wij voor de lange termijn geen vraagtekens bij de themabenadering en het hedging beleid.

Kosten
Carmignac Patrimoine is duurder dan de mediaan van Morningtstar-categorie 'Mixfondsen EUR neutraal - wereldwijd'. De prestatievergoeding zou beter gestructureerd zijn indien deze was voorzien van een high-watermark.


Lees ook het analistenrapport over Carmignac Pf Patrimoine F EUR acc >


Bekijk ook deze beleggingsfondsen met een Analyst Rating in de Morningstar-categorie 'Mixfondsen EUR neutraal - wereldwijd’ (klik op tabel voor vergroting).


Laatste 10 beleggingsfondsen van de week

DWS top Dividende

Morgan Stanley Euro Corporate Bond

Pimco GIS Total Return Bond Fund

Metropole Sélection

BlackRock World Mining

BlackRock Fixed Income Strategies D2 EUR

T. Rowe Price Global Growth Equity Fund

Robeco US Large Cap Equities

Vanguard US 500 Stock Index

Fidelity France Fund

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Niels Faassen

Niels Faassen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten