Beleggingsfonds van de week: ASN Milieu & Waterfonds

WEEK VAN HET DUURZAAM BELEGGEN - Weinig beleggingsfondsen zijn zo duurzaam als die in de Morningstar-categorie 'Aandelen sector ecologie'. Met ASN Milieu & Waterfonds, gewaardeerd met een Analyst Rating ´Silver´, maken beleggers een goede keuze binnen deze duurzame fondsen.

Ronald van Genderen 13 november, 2014 | 11:05
Facebook Twitter LinkedIn

Beleggen met een duurzame inslag kan tegenwoordig op allerlei manieren: uitsluitingen, negatieve en positieve selectiecriteria of best in class (waarbij bedrijven die het best scoren op duurzaamheid binnen hun sector in aanmerking komen om in de portefeuille te worden opgenomen). Tegenwoordig hebben beheerders van duurzame beleggingsfondsen een uitgebreid duurzaam instrumentarium tot hun beschikking. Desondanks zijn maar weinig beleggingen zo duurzaam als fondsen in de Morningstar-categorie 'Aandelen sector ecologie'.

Eén van de fondsen die tot deze categorie behoort is het ASN Milieu & Waterfonds. Het fonds belegt in ondernemingen die actief zijn in de sectoren water (50 procent), afvalbeheer en recycling (20 procent) en duurzame energie (30 procent). Het duurzame fonds van ASN herbergt vooral aandelen van kleinere ondernemingen en daarmee zullen veel namen in de portefeuille weinig beleggers tot de verbeelding spreken.

Zo heeft ASN Milieu & Waterfonds posities in aandelen als Hydro International, Amiad Water Systems en GLV. Alle drie ondernemingen waarvan de marktkapitalisatie niet boven de EUR 100 miljoen uitkomt. Geberit, een producent van sanitair, is met een marktkapitalisatie iets meer dan EUR 10 miljard de op één na grootste en waarschijnlijk één van de weinige bekende namen in portefeuille. Vestas Wind Systems zal een andere zijn.
Scrollend door de portefeuille zal een belegger wel de duidelijke focus op water (Watts Water Technologies, California Water Service Group), milieu (Clean Harbors) en duurzame energie (Huaneng Renewables, SMA Solar Technology) opvallen.

Beleggers kunnen hun portefeuille met de keuze voor een fonds in de categorie 'Aandelen ecologie' een meer duurzame tint geven. De categorie is niet erg geschikt om een groot deel van het vermogen in te beleggen, want er worden slechts belegd in een beperkt aantal industrieën. Bovendien betreft het vaak bedrijven die nog relatief klein zijn. Beide factoren brengen een verhoogd risico met zich mee waar beleggers zich terdege bewust van moeten zijn.

Morningstar acht het ASN Milieu & Waterfonds één van de beste keuzes in de categorie. Het beheer van fonds besteedt ASN uit aan de in water, energie en afval gespecialiseerde beheerder Impax. Onder leiding van Bruce Jenkyn-Jones (foto boven) en Jon Forster (foto onder) sturen zij het fonds aan volgens een goed uitgevoerd en degelijk beleggingsproces dat aandelen diepgaand analyseert. Daarnaast is het fonds iets goedkoper dan de het gemiddelde fonds in de categorie. De combinatie van deze factoren heeft ASN Milieu & Waterfonds sinds 2005 uitstekende prestaties opgeleverd. Het fonds ontvangt van analisten van Morningstar een Analyst Rating 'Silver'.

Uitgebreide toelichting
(klik op grafiek voor vergroting)Beheerteam
Waar ASN verantwoordelijk is voor de screening van bedrijven op duurzaamheidscriteria, gaat het in Londen gevestigde Impax Asset Management over het dagelijks beheer van de portefeuille. In totaal zijn negen beheerders en twee analisten betrokken bij het beheer van verschillende duurzame mandaten. Bruce Jenkyn-Jones en Jon Forster nemen sleutelposities in voor het ASN Milieu & Waterfonds. Jenkyn-Jones is als managing director eindverantwoordelijk voor alle fondsen die Impax invult met beursgenoteerde bedrijven.

Voordat hij 15 jaar geleden bij Impax in dienst kwam, volgde Jenkyn-Jones als analist nutsbedrijven en werkte hij als consultant in de duurzame sector. Forster heeft 19 jaar aan relevante werkervaring en werkt nu 14 jaar bij Impax. Voordien vervulde hij functies in investment banking, venture capital consultancy. Binnen Impax houdt hij zich bezig met zonne-energie, afvalmanagement en watertechnologie. Vooral vanwege het grote belang van de watersector in het fonds is hij de hoofdverantwoordelijke in het dagelijks beheer van de portefeuille.

De afgelopen jaren zijn enkele beheerders en analisten aan het team toegevoegd en heeft het geen belangrijke mensen zien vertrekken. Iedere beheerder en analist is gespecialiseerd in een aantal sub-sectoren. Al met al behoort dit beheerteam wat betreft omvang, ervaring en stabiliteit tot de top van de Morningstar-categorie ‘Aandelen sector ecologie’.


Fondshuis
ASN Bank is gericht op duurzaam bankieren. Het maakt deel uit van het genationaliseerde SNS REAAL. De bank- en verzekeringsactiviteiten van SNS REAAL worden momenteel van elkaar gesplitst zodat deze op termijn separaat kunnen worden verkocht. Het fondsaanbod van ASN bestaat naast vijf duurzame aandelen-, obligatie- en mixfondsen ook uit twee fondsen die in microkredieten en groene projecten beleggen. ACTIAM (het voormalige SNS Asset Management) beheert drie fondsen en het beheer van een tweetal fondsen is ondergebracht bij de vermogensbeheerders Impax Asset Management en Kempen Capital Management.

De prestaties van de beleggingsfondsen van ASN lopen enigszins uiteen. Per eind januari 2013 hebben de fondsen een Morningstar rating tussen twee en vijf sterren. De kosten van de fondsen liggen doorgaans lager dan de mediaan van hun categorieën. Het is interessant hoe ASN haar beleggers betrekt bij het duurzame selectiebeleid. De jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen trekken al snel 1.000 bezoekers, wat bijzonder veel is voor Nederlandse begrippen. Eén van de redenen hiervoor is, dat beleggers inspraak hebben in het definiëren van de duurzame criteria. Verder is op de website van ASN een overzicht te vinden van alle in het universum opgenomen bedrijven en landen met een beschrijving van hun duurzame kenmerken. Al met al vindt Morningstar dit fondshuis een toegewijde speler in de duurzame beleggingssector.

Beleggingsproces
Bottom-up aandelenselectie staat centraal in het beleggingsproces van ASN Milieu & Waterfonds, al identificeren de beheerders wel enkele thema’s waarvan ze verwachten dat deze leidend zullen zijn in de duurzame sector. Een onderneming dient minimaal de helft van de omzet of winst te behalen uit activiteiten in watermanagement, nieuwe energie of afvalverwerking om in aanmerking te komen voor het fonds.

Het team van Impax screent dit universum op basis liquiditeit en financiële ratio’s, zoals marges en balansverhoudingen. Ondernemingen worden daarna verder onderzocht. Vervolgens gaat het fundamentele gedeelte van het proces van start, waarbij het bedrijfsmodel, management, de strategie en corporate governance onder de loep worden genomen. Waardering gebeurt zowel aan de hand van een DCF-model (discounted cash flow model) als verschillende multiples. Dit levert voor de beheerders van Impax circa 210 aandelen op die in aanmerking komen om in de portefeuille op te nemen.

Het beleggingsproces resulteert in de selectie van aandelen met goede langetermijnvooruitzichten en een ‘growth at a reasonable price’ profiel. ASN test de bedrijven die Impax aandraagt op duurzaamheid, wat de lijst verder reduceert tot circa 80 namen. Uiteindelijk komen 50 tot 70 aandelen in de portefeuille terecht. Het proces ziet er degelijk uit en doordat Impax is gespecialiseerd in duurzaam beleggen is er veel kennis in huis op zowel macro-, sector- als aandelenniveau.

Rendement
ASN Milieu & Waterfonds presteert goed binnen zijn Morningstar-categorie ‘Aandelen sector ecologie’. Vanaf 2005 zijn de prestaties uitstekend. Deels heeft dit te maken met de strategiewijziging die dat jaar plaatsvond. ASN besloot destijds het thema ‘water’ een centrale plaats te geven in het fonds. Met een gemiddeld jaarlijks rendement vanaf 2005 tot en met eind augustus 2014 van 9,09 procent presteerde ASN Milieu & Waterfonds beter dan de categorie (4,29 procent).

De uitstekende outperformance ten opzichte van de categorie is gedeeltelijk te danken aan de focus op het thema water dat over de genoemde periode goed presteerde. Zo bedroeg het gemiddelde rendement in de categorie ‘Aandelen sector water’ 7,78 procent op jaarbasis. De outperformance is hierdoor echter niet volledig te verklaren en vindt haar oorsprong ook in een goede aandelenselectie.

Daarbij dient opgemerkt dat de bovengemiddelde rendementen van ASN Milieu & Waterfonds consistent zijn. Vanaf 2005 werd, gemeten over 1-jaars perioden, alleen rond 2008 een periode van circa één jaar van achterblijvende prestaties opgetekend. Beleggers moeten zich wel realiseren dat beleggen in een fonds dat zich specialiseert in één of enkele sectoren gepaard gaat met hogere risico’s. Daarnaast belegt ASN Milieu & Waterfonds voornamelijk in mid- en small-caps, die doorgaans volatieler zijn dan large-caps. In de categorie ‘Aandelen sector ecologie’ is het risicoprofiel van ASN Milieu & Waterfonds echter in lijn met vergelijkbare fondsen.

Kosten
De lopende kosten bedragen 1,35 procent en daarmee is ASN Milieu & Waterfonds iets goedkoper dan het gemiddelde fonds in de Morningstar-categorie ‘Aandelen sector ecologie’ waar de kosten op 1,41 procent liggen. In vergelijking met een meer doorsnee sectorfonds is ASN Milieu & Waterfonds wat duurder, aangezien de kosten hier gemiddeld 1,17 procent bedragen. Aangezien dit fonds een gespecialiseerd karakter heeft, vindt Morningstar het kostenniveau desondanks acceptabel. Er is geen prestatievergoeding.


Rol in beleggingsportefeuille
Niche. Fondsen als ASN Milieu & Waterfonds die beleggen in één of enkele sectoren hebben een hoger risicoprofiel.


Lees ook het analistenrapport over ASN Milieu & Waterfonds Inc >


Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar-categorie 'Aandelen sector ecologie’ (klik op tabel voor vergroting).Eerdere beleggingsfondsen van de week

Parvest Equity Japan Small Cap

Aberdeen Global – World Equity Fund

Carmignac Patrimoine

DWS Top Dividende

Morgan Stanley Euro Corporate Bond

Pimco GIS Total Return Bond Fund

Metropole Sélection

BlackRock World Mining

BlackRock Fixed Income Strategies D2 EUR

T. Rowe Price Global Growth Equity Fund

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten