Beleggingsfonds van de week: Delta Lloyd Corporate Bond Fund

Het is niet voor het eerst dat een bedrijfsobligatiefonds het fonds van de week is. Juist bij dit type fondsen kan actief beheer toegevoegde waarde bieden. Vanwege het stabiele en ervaren beheerteam, het sterke trackrecord en de lage kosten krijgt Delta Lloyd Corporate Bond Fund de Analyst Rating 'Bronze'.

Niels Faassen 15 januari, 2015 | 11:38
Facebook Twitter LinkedIn

Het verhaal zal inmiddels bekend zijn: door de lage renteniveaus hebben beleggers bij hun “search for yield” hun blik onder andere verlegd naar bedrijfsobligaties. Deze categorie heeft beleggers de afgelopen jaren niet teleurgesteld. Door de toegenomen vraag naar rendement is de credit spread (risicopremie) de afgelopen jaren verder gedaald. De algehele rentedaling maakte ook 2014 tot een buitengewoon sterk jaar voor bedrijfsobligaties met een rendement van 8,06 procent voor de Morningstar-categorie ‘Obligaties EUR bedrijven’. Beide factoren - zowel de rentedaling als de ingekomen credit spreads - hebben de afgelopen jaren positief bijgedragen aan de hoge rendementen in absolute zin. Met de huidige lage niveaus voor de rente en de credit spread niveaus verwacht Morningstar echter niet dat zulke relatief hoge rendementen makkelijk gerealiseerd zullen worden in de nabije toekomst.

Hoewel het gemiddelde bedrijfsobligatiefonds de meest gangbare benchmarks niet weet te verslaan, leent de categorie bedrijfsobligaties zich uitstekend voor actief beheer. Het is echter wel van belang om selectief te blijven. Morningstar vindt Delta Lloyd Corporate Bond Fund een goede keuze voor de lange termijn. Het beleggingsfonds wordt sinds oprichting in januari 2011 geleid door de ervaren Arnold Gast (foto) en zijn stabiele beheerteam. Sinds oprichting bouwde dit fonds een sterk track record op. Zo heeft het tot en met eind december 2014 met een gemiddeld jaarrendement van 7,61 procent beter gepresteerd dan de Morningstar-categorie (5,73 procent) en de benchmark (6,59 procent).

Solide en risicobewust
Delta Lloyd Corporate Bond Fund belegt overwegend in investment grade bedrijfsobligaties genoteerd in euro’s. De beheerder heeft echter voldoende ruimte om te beleggen in off-benchmark high yield papier en obligaties - al dan niet uit opkomende landen - die luiden in andere valuta.

Het startpunt van het beleggingsproces van Delta Lloyd Corporate Bond Fund is de macro-economische analyse. Met behulp van een kwantitatief model worden de verwachtingen bepaald voor de verschillende markten en de wereldeconomie als geheel. Op basis hiervan wordt de verdeling over de verschillende soorten leningen (bedrijfsobligaties en gesecuritiseerde leningen) bepaald. Het team neemt vervolgens beslissingen met betrekking tot sectorallocatie, bètapositionering en titelselectie. Het solide en risicobewuste proces kent de beheerder voldoende vrijheden toe om te beleggen op basis van convictie.

De top-down allocatie samen met de obligatieselectie leveren doorgaans de belangrijkste bijdrage aan het relatieve rendement. Gecorrigeerd voor risico is het track record op 3-jaars basis ten opzichte van de categorie bovengemiddeld. Wat betreft kosten behoort het bovendien tot één van de goedkopere fondsen in zijn categorie, dit biedt het fonds een belangrijk voordeel. Op basis van het stabiele en ervaren team, het beleggingssolide proces, het sterke trackrecord en de lage kosten kennen de analisten aan Delta Lloyd Corporate Bond Fund hun Analyst Rating ‘Bronze’ toe.


Uitgebreide toelichting
(klik op grafiek voor vergroting)Beheerteam
Delta Lloyd Corporate Bond Fund wordt sinds de oprichting in januari 2011 geleid door Arnold Gast, die zijn carrière begon als strateeg bij Theodoor Gilissen begon en in 2004 de overstap maakte van ABN Amro naar Delta Lloyd als beheerder bij het credit team. Sinds 2007 is Gast eindverantwoordelijk voor het team. Zijn beheerteam groeide sindsdien van vijf naar negen beheerders, maar zag in de zomer van 2014 één van hen vertrekken naar een concurrent. Zolang Delta Lloyd zoekt naar een vervanger worden de taken waargenomen door de andere teamleden. Morningstar ziet hierin geen reden om zijn positieve score op het beheerteam te verlagen. De vertrokken beheerder hield zich vooral bezig met gesecuritiseerde obligaties waar het fonds beperkt in belegd is.

Beheerder Gast maakt een competente en enthousiaste indruk en het team lijkt over het algemeen stabiel en op orde. De samenstelling is divers, zowel wat betreft achtergrond als ervaring. Zes beheerders-analisten richten zich op de diverse sectoren, waarbij elke uitgevende instelling een analist aan zich heeft toegewezen gekregen. Een tweetal (waarvan nu een vacature) richt zich op leningen met onderpand. Gast heeft de verantwoordelijkheden voor portefeuillebeslissingen zoveel mogelijk naar de specialisten gedelegeerd, wat de personen in kwestie een hoge mate van verantwoordelijkheid geeft.


Fondshuis

Delta Lloyd Asset Management is een middelgroot fondshuis met een totaal beheerd vermogen van ongeveer EUR 50 miljard. Het leeuwendeel hiervan bestaat uit institutioneel en eigen geld. Het fondshuis beheert naast de Delta Lloyd-fondsen ook verscheidene fondsen van duurzame bank Triodos. Delta Lloyd AM heeft eind 2013 haar fondsuniversum flink gerationaliseerd. Een aantal minder presterende beleggingsfondsen is opgegaan in andere fondsen. Hierdoor kan het fondshuis zich meer richten op en afficheren met een beperkt aantal strategieën, zoals de goedlopende obligatietak en de Deelnemingen-strategieën. Daarover is Morningstar over het algemeen positief. Voor wat betreft de gefuseerde fondsen zullen wij ons de komende tijd een beeld vormen over de exacte impact op het beleggingsbeleid.

De beloning van de fondsbeheerders bestaat voornamelijk uit een vast gedeelte. Niettemin heeft Delta Lloyd een bonussysteem geïmplementeerd dat de prestaties van beheerders bekijkt over 1 en 3 jaar, waarbij de meeste waarde gehecht wordt aan 1-jarige prestaties. Hoewel de basiskosten in de meeste gevallen relatief laag zijn, hebben veel fondsen een performance fee. Hierdoor kunnen de uiteindelijke kosten toch nog hoog uitvallen.


Beleggingsproces
Het startpunt van het beleggingsproces van Delta Lloyd Corporate Bond Fund is de door het researchteam en strategiecomité aangeleverde macro-economische analyse. Met behulp van een kwantitatief model bepalen zij de verwachtingen voor de verschillende markten en de wereldeconomie als geheel. Op basis daarvan wordt de verdeling over de verschillende soorten leningen (bedrijfsobligaties en gesecuritiseerde leningen) bepaald. Het team neemt vervolgens beslissingen met betrekking tot sectorallocatie, bètapositionering en titelselectie. Fundamentele analyse, waardering en sentiment zijn de drie factoren die bepalen of een lening in de portefeuille wordt opgenomen. Het fundamentele deel van het proces leidt tot een interne score, die wordt vergeleken met externe ratings.

Kwantitatieve analyse speelt vooral een ondersteunende rol. Risico wordt vooral beheerst op portefeuilleniveau. De gemiddelde kredietbeoordeling dient BBB te zijn, waarbij een lening die een lagere rating krijgt dan B- binnen een redelijke termijn moet worden verkocht. Het solide en risicobewuste proces kent de beheerder voldoende vrijheden toe om te beleggen op basis van convictie. Zo kunnen de beheerders tot maximaal 10 procent beleggen in converteerbare obligaties, in high yield papier en in obligaties die niet in euro zijn genoteerd.


Rendement
Delta Lloyd Corporate Bond Fund heeft sinds oprichting (januari 2011) tot en met eind december 2014 met een jaarlijks gemiddeld rendement van 7,61 procent aanzienlijk beter gepresteerd dan de Morningstar-categorie ‘Obligaties EUR Bedrijven’ (5,73 procent) en de benchmark Markit iBoxx EUR Corp TR (6,59 procent). De top-down allocatie samen met de obligatieselectie leveren doorgaans de belangrijkste bijdrage aan het relatieve rendement. De standaarddeviatie ligt redelijk in lijn met de categorie. Het maximale verlies is daarentegen benedengemiddeld.

Al met al kent het Delta Lloyd Corporate Bond Fund een gemiddeld risicoprofiel. Gecorrigeerd voor risico is het track record op 3-jaarsbasis ten opzichte van de categorie bovengemiddeld. Zo liet het fonds gedurende deze periode maar liefst 87 procent van zijn categoriegenoten achter zich. In 2011 presteerde het fonds beter dan de categorie en de benchmark door de gunstige top-down allocatie. 2012 Was eveneens een sterk jaar voor het fonds en het wist de categorie en de benchmark met ruime marges achter zich te laten door de positieve bijdrage vanuit allocatie en selectie onder met name financiële dienstverleners.

In 2013 profiteerde het fonds van zowel de sectorallocatie als de selectie (financials en gezondheidszorg). In 2014 presteerde Delta Lloyd Corporate Bond Fund beter dan de categorie maar slechter dan de benchmark met name door de obligatieselectie onder banken en verzekeraars.


Kosten
De geschatte lopende kosten van Delta Lloyd Corporate Bond Fund van 0,43 procent vallen lager uit dan de mediaan (0,58 procent) van vergelijkbare provisievrije beleggingsfondsen in de Morningstar-categorie ‘Obligaties EUR bedrijven’. Het fonds behoort hiermee tot het goedkoopste kwintiel en daarmee ook tot één van de goedkopere fondsen in zijn categorie. Dit biedt het een belangrijk voordeel.


Lees ook het analistenrapport over Delta lloyd Corporate Bond Fund >


Bekijk ook een selectie van de andere beleggingsfondsen in de Morningstar-categorie 'Obligaties EUR bedrijven’. (klik op tabel voor vergroting)
Eerdere beleggingsfondsen van de week:

T. Rowe Price US Blue Chip Equity Fund

Vontobel Fund - Global Equity

Kempen Euro Credit Fund

SNS Euro Mixfonds

Pictet Global Emerging Debt

Candriam Equities Biotechnology

ASN Milieu & Waterfonds

Parvest Equity Japan Small Cap

Aberdeen Global – World Equity Fund

Carmignac Patrimoine

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Niels Faassen

Niels Faassen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten