Beleggingsfonds van de week: NN First Class Obligatie Fonds

Eén van Morningstars favoriete keuzes in de categorie wereldwijde obligaties is NN First Class Obligatie Fonds. De lage kosten, het ervaren en stabiele beheerteam met zijn sterke rendementen waren voor de analisten van Morningstar aanleiding om hun waardering te verhogen van 'Bronze' naar 'Silver'.

Niels Faassen 16 april, 2015 | 9:50
Facebook Twitter LinkedIn

NN First Class Obligatie Fonds in het kort:

Morningstar Analyst Rating: Silver
Morningstar Rating: ****
Beleggingsproces: Positive
Rendement: Positive
Beheerteam: Positive
Fondshuis: Neutral
Kosten: Positive


Het zijn bijzondere tijden voor obligatiehouders. De aanhoudende daling van de rentes op de kapitaalmarkt bezorgt ze bovengemiddelde rendementen. Het NN First Class Obligatie Fonds (voorheen ING First Class Obligatie Fonds) is een wereldwijd obligatiefonds. In tegenstelling tot het NN Global Obligatie Fonds en veel andere wereldwijde obligatiefondsen belegt het First Class Obligatie Fonds niet alleen in investment grade obligaties maar ook in high yield obligaties. De portefeuille bestaat doorgaans uit staats- en bedrijfsobligaties, maar ook uit covered bonds, emerging market debt (EMD), asset backed securities (ABS) en vreemde valuta. Het valutarisico is door de hedge naar de euro relatief beperkt.

NN First Class Obligatie Fonds weet zich met met een Morningstar Analyst Rating ‘Silver’ niet alleen op kwalitatief vlak te onderscheiden, ook op kwantitatief vlak presteert het fonds bijzonder sterk. Zo behoorde het tot de drie genomineerden voor de Morningstar Award 2015 in de categorie ‘Obligaties Wereldwijd’. Samen met de fondsen Delta Lloyd L Bond Euro en Skagen Tellus dong het mee naar deze onderscheiding. Maar het was uiteindelijk Delta Lloyd die er met de award vandoor ging. Desalniettemin vinden de analisten van Morningstar het NN First Class Obligatie Fonds één van de beste keuzes in de Morningstar-categorie ‘Obligaties Wereldwijd - EUR Hedged’. Recent verhoogden ze hun waardering dan ook van ‘Bronze’ naar ‘Silver’.

Ervaren beheerteam en sterk track record
Het beheer van NN First Class Obligatie Fonds is in handen van het Core Fixed Income Team van NN. Dit team staat onder leiding van Sylvain de Ruijter (foto links). De Ruijter is samen met Hans van Zwol (foto rechts) sinds de oprichting in 2004 verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van NN First Class Obligatie Fonds. Positief is dat de twee heren al sinds 2001 samenwerken.

De Ruijter en Van Zwol worden ondersteund door drie beheerders (dit is inclusief één uitstaande vacature vanwege het recente vertrek van een beheerder). De kern van het team met De Ruijter en Van Zwol is zeer stabiel. De verantwoordelijkheid voor de top-down allocatie van het fonds ligt bij dit team, terwijl de bottom-up selectie uitgevoerd wordt door de gespecialiseerde obligatieteams. Het Core Fixed Income Team behoort wat betreft omvang niet tot de grootste van de categorie maar de ondersteuning vanuit de diverse obligatieteams ervaren wij als zeer uitgebreid. Al met al vinden wij het team van De Ruijter van bovengemiddelde kwaliteit.

Het beleggingsproces voor NN First Class Obligatie Fonds is een combinatie van top-down en bottom-up benadering. Binnen het beperkte risicobudget nemen de beheerders gediversifieerde actieve posities in. De top-down allocatie naar de diverse obligatiecategorieën (staatspapier, credits, covered bonds, EMD- en ABS-papier) en valuta wordt ingevuld aan de hand van fundamentele, technische en kwantitatieve analyses.

Al met al vindt Morningstar dit een degelijk beleggingsproces, temeer daar ieder team werkt vanuit het eigen specialisme. Sinds oprichting tot en met januari 2015 presteerde NN First Class Obligatie Fonds beter dan de categorie tegen een hoger risicoprofiel. Dit hogere risico wordt mede veroorzaakt doordat het fonds belegt in risicovollere obligatiestrategieën zoals high yield en EMD. Hetgeen ook tijdelijk tegen dit fonds kan werken.

Indien het rendement voor het risico wordt gecorrigeerd resteert er een bovengemiddeld rendement. Over 5 en 10 jaar belandde NN First Class Obligatie Fonds in het hoogste rendementskwintiel van de categorie. De lopende kosten vallen lager uit dan voor vergelijkbare fondsklassen zonder provisie. Deze lage kosten, het stabiele en ervaren beheerteam in combinatie met het sterke track record geeft Morningtstar voldoende vertrouwen.


Meer over NN First Class Obligatie Fonds
(Klik op grafiek voor juiste formaat)Beheerteam
Het beheer van NN First Class Obligatie Fonds is in handen van het Core Fixed Income Team van NN. Dit team staat onder leiding van Sylvain de Ruijter. De Ruijter is samen met Hans van Zwol verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van dit fonds sinds de oprichting in 2004. Positief is dat de twee heren al sinds 2001 samenwerken.

Van Zwol is zelfs al sinds 1994 bij de strategie betrokken en werkt sinds 1985 als beheerder bij ING. De Ruijter werkte eerder zes jaar bij Citigroup en vijf jaar bij Robeco. Beiden gelden als zeer ervaren obligatiebeheerders. De Ruijter en Van Zwol worden ondersteund door drie beheerders. Dit is inclusief één uitstaande vacature, vanwege het recente vertrek van een beheerder door persoonlijke omstandigheden.

De kern van het beheerteam met De Ruijter en Van Zwol is desalniettemin zeer stabiel. De verantwoordelijkheid voor de top-down allocatie van het fonds en de positionering binnen sovereigns ligt bij dit team. De bottom-up selectie van credits (zowel investment grade als high yield), ABS als EMD wordt uitgevoerd door gespecialiseerde obligatieteams. Aanvullende ondersteuning op strategisch en tactisch vlak komt van het Macro & Strategy team. Het Core Fixed Income Team behoort wat betreft omvang niet tot de grootste van de categorie maar de ondersteuning vanuit de diverse obligatieteams ervaart Morningstar als zeer uitgebreid. Al met al vinden wij het team van De Ruijter van bovengemiddelde kwaliteit.


Fondshuis
NN Investment Partners (het voormalige ING Investment Management) heeft een turbulente periode achter de rug. Samen met de verzekeraar werd het op last van de Europese Commissie afgesplitst van ING Bank, nadat de bank staatssteun had ontvangen in de financiële crisis. Ook moest het diverse regionale onderdelen afstoten.

NN Investment Partners gaat met de verzekeraar verder als NN Group. Tijdens het afsplitsingsproces was de personele omloop relatief hoog. De splitsing heeft vooral impact gehad op de regionale teams buiten Europa, zoals het Amerikaanse high yield team. Daarnaast stapte vrijwel het gehele EMD-team over naar een concurrent. NN IP is echter in staat gebleken vacatures op relatief korte termijn op te vullen met gekwalificeerde mensen.

Na de afgeronde afsplitsingen verwacht Morningstar meer stabiliteit. Het kostenniveau van de beleggingsfondsen is gemiddeld tot benedengemiddeld, wat positief is. Verder is de variabele beloning van beheerders deels afhankelijk van langetermijnprestaties (3- en 5-jaar), wat wij als gunstig beschouwen.

Wel zien wij nog een aantal verbeterpunten. Wij denken dat NN IP meer toegevoegde waarde kan bieden wanneer ze zich beter zou focussen op kernstrategieën en het grote fondsenaanbod zou rationaliseren. De informatievoorziening aan beleggers is redelijk, maar is niet voor alle beleggingsfondsen even uitgebreid. Tenslotte vindt Morningstar dat meer beheerders ook zelf zouden moeten beleggen in hun eigen fondsen.


Beleggingsproces
NN First Class Obligatie Fonds belegt in investment grade en high yield obligaties. Dit kunnen zowel staats- als bedrijfsobligaties zijn, maar ook covered bonds, emerging market debt (EMD), asset backed securities (ABS) en vreemde valuta. Het valutarisico is relatief beperkt. De positionering wordt bepaald door een combinatie van top-down en bottom-up met de nadruk op top-down allocatie. Binnen het beperkte risicobudget nemen de beheerders De Ruijter en van Zwol gediversifieerde actieve posities in, al dan niet op grond van relatieve waardering. 

De top-down allocatie naar de diverse obligatiecategorieën (staatspapier, credits, covered bonds, EMD en ABS) en valuta wordt ingevuld door het Core Fixed Income Team aan de hand van fundamentele, technische en kwantitatieve analyses. Deze analyses hebben elk gelijke gewichten, zodat geen van deze factoren te dominant wordt. Nadat De Ruijter en Van Zwol de allocatie hebben bepaald, gaan de verschillende teams aan de slag met het bottom-up selectieproces. Zo gaat het credit team over de selectie van bedrijfsobligaties en het ABS-team over de selectie van ABS-papier. Beslissingen met betrekking tot staatsobligaties (landenselectie, duration en rentecurve) en valuta liggen echter bij het team van De Ruijter. Al met al vindt Morningstar dit een degelijk beleggingsproces, temeer daar ieder team werkt vanuit het eigen specialisme.


Rendement
De voornaamste rendementsbron voor NN First Class Obligatie Fonds is de top-down allocatie naar de diverse obligatiecategorieën. Ook wordt er actief ingespeeld op de bottom-up selectie. De Ruijter en Van Zwol zijn sinds december 2004 verantwoordelijk voor het fonds. Sindsdien heeft het tot en met januari 2015 met een gemiddeld jaarrendement van 4,58 procent beter gepresteerd dan de categorie Obligaties Wereldwijd EUR Hedged (3,04 procent), weliswaar met een hoger risicoprofiel. Zo pakt de standaard deviatie en het maximale verlies hoger uit dan voor de categorie.

Dit laatste wordt mede veroorzaakt doordat het fonds in tegenstelling tot andere fondsen belegt in risicovollere strategieën, zoals high yield en EMD. Hetgeen ook tijdelijk tegen dit fonds kan werken.

Indien het rendement wordt gecorrigeerd voor het risico resteert er een bovengemiddeld rendement. Over 5 en 10 jaar belandde NN First Class Obligatie Fonds in het hoogste rendementskwintiel van de categorie. In 2008 leverde het fonds nog een fors benedengemiddeld rendement als gevolg van de posities in high yield obligaties, EMD en illiquide asset backed securities.
In het daaropvolgende jaar profiteerde het van het marktherstel. In 2012 en 2013 presteerde het fonds beter dan de categorie, maar bleef het achter bij de benchmark, grotendeels door de positionering binnen vreemde valuta en sovereigns. In 2014 bleef NN First Class Obligatie Fonds zowel de categorie als de benchmark voor door de positionering in sovereigns en credits.


Kosten
De geschatte lopende kosten (0,50 procent) voor NN First Class Obligatie Fonds vallen lager uit dan de mediaan (0,66 procent) voor vergelijkbare fondsklassen zonder provisie in de Morningstar-categorie ‘Obligaties Wereldwijd – EUR hedged). Het fonds behoort tot het goedkoopste kwintiel van de categorie. Dat biedt NN First Class Obligatie Fonds een belangrijk voordeel.


Lees ook het analistenrapport over NN First Class Obligatie Fonds - P >


Bekijk ook deze beleggingsfondsen in wereldwijde obligaties met een Morningstar Analyst Rating. 
(klik op tabel voor juiste formaat)
Eerdere beleggingsfondsen van de week:

Robeco Asia Pacific Equities

Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund

Comgest Growth Emerging Markets

Fidelity European Smaller Companies Fund

HSBC GIF Euro Bond

Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund

First State Global Emerging Markets Leaders Fund

Invesco Pan European Structured Equity Fund

Henderson Horizon Pan European Equity Fund

Neuberger Berman Emerging Debt Hard Currency FundFacebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Niels Faassen

Niels Faassen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings