Trends in beheerd vermogen en kapitaalstromen voor wereldwijde aandelenfondsen

Actief beheerde beleggingsfondsen zien nog steeds het meeste geld van beleggers binnenkomen. Maar de vraag is hoe lang nog, want ETFs en indexfondsen stomen op.

Jeffrey Schumacher, CFA 20 juli, 2015 | 0:27
Facebook Twitter LinkedIn

Het beheerd vermogen van de Morningstar-categorie 'Aandelen wereldwijd large-cap gemengd' is sinds 2007 met 181 procent gegroeid naar EUR 339 miljard per eind mei 2015. In de periode van achtenhalf jaar wisten actief beheerde beleggingsfondsen hun beheerd vermogen te laten groeien van EUR 112 miljard naar EUR 254 miljard. Daarmee is actief beheer in absolute termen nog steeds dominant aan passief beheer. Indexfondsen en ETFs hebben per juni 2015 gezamenlijk EUR 84 miljard onder beheer.

Passief beheer groeit relatief echter fors harder dan actief beheer, waardoor het marktaandeel van indexfondsen en ETFs in deze categorie is opgelopen van 7 procent in januari 2007 naar 25 procent per eind mei 2015. Hierbij zijn het op Europees niveau vooral de indexfondsen die van belangstelling van beleggers hebben geprofiteerd, zoals uit de onderstaande grafiek blijkt.


(Klik op grafiek voor juiste formaat)


Passief domineert flows
Daar waar actief qua beheerd vermogen nog leidend is, draait dit beeld wanneer de patronen in netto in-en uitstroom worden geanalyseerd. De cumulatieve netto instroom voor actieve fondsen komt over achtenhalf jaar gemeten uit op EUR 31,7 miljard, terwijl indexfondsen en ETFs gezamenlijk EUR 41,5 miljard zagen binnenstromen. Inzoomende op de verhoudingen voor de eerste zes maanden van 2015, dan valt op dat er sprake is van een netto uitstroom van EUR 2 miljard voor actieve fondsen, terwijl passieve fondsen EUR 1,1 miljard instroom lieten optekenen.

Hoewel het marktaandeel van indexfondsen groter is dan dat van ETFs, impliceren de trends in flows dat deze verhoudingen kunnen veranderen. Sinds 2012 stijgt de netto instroom voor ETFs jaarlijks, waarbij in 2014 een niveau van EUR 4 miljard werd bereikt. Indexfondsen zagen daarentegen de netto-instroom sinds 2012 jaar-op-jaar afnemen tot EUR 1,8 miljard in 2014. De onderstaande grafiek geeft de jaarlijkse netto-instroom weer.


(Klik op tabel voor juiste formaat)


Hollands Glorie
Op fondsniveau blijkt dat het oudste Nederlandse beleggingsfonds Robeco N.V. (Bronze), opgericht in 1933, zich qua fondsomvang kan meten met de grootste beleggingsfondsen die in deze Morningstar categorie in Nederland verkrijgbaar zijn. Met EUR 3,6 miljard onder beheer staat het op de tweede plaats. Sinds het fonds het risicobudget in 2009 vergrootte, waardoor het actiever en met meer overtuiging kon beleggen, zijn de resultaten duidelijk verbeterd. Deze aanpassing stemt ons dan ook positief.

De lijst wordt aangevoerd door Uni-Global (Bronze) met een beheerd vermogen van EUR 12,9 miljard. Dit omvangrijke vermogen beperkt de keuzes van het fonds enigszins, wat het fonds opvangt door vooral in large-caps te beleggen en een zeer gediversifieerde portefeuille van ongeveer 200 namen aan te houden. De tabel laat de top-10 grootste actieve fondsen zien.

(Klik op tabel voor juiste formaat)

iShares: 20 versus 50 basispunten
Tot de top-10 grootste passieve fondsen in deze Morningstar categorie in Nederland worden aangeboden, behoren veel ETFs, terwijl op Europees niveau indexfondsen de top-10 domineren. Lijstaanvoerder is Vanguard Global Stock Index Fund met een beheerd vermogen van EUR 8,1 miljard. Het podium wordt gecomplementeerd door de MSCI World ETFs van iShares.

De vraag is hoelang dit zo zal blijven, want sinds iShares in juni 2014 de kosten voor de kapitaliserende iShares Core MSCI World ETF halveerde van 0,40 procent naar 0,20 procent is er een aanzienlijk verschil ontstaan met het kostenniveau van de distribuerende iShares MSCI World Dist ETF die 0,50 procent kost. De duurdere variant staat qua beheerd vermogen nog boven de Core versie, maar de patronen in flows impliceren dat beleggers het kostenverschil een belangrijk aspect vinden. Sinds juni 2014 stroomde er EUR 1 miljard uit de duurdere iShares MSCI World Dist, terwijl de goedkopere iShares Core MSCI World over dezelfde periode EUR 2,5 miljard zag instromen. De tabel laat de top-10 grootste passieve fondsen zien.(Klik op tabel voor juiste formaat)

Lees alle artikelen in deze serie

Onder de loep: beleggingsfondsen in wereldwijde aandelen
In een serie artikelen analyseert Morningstar de prestaties van beleggingsfondsen in wereldwijde aandelen. Dat doen we grondig: actief beheerde fondsen versus ETFs en indexfondsen, het hoogste en laagste rendement, in- en uitstroom van beleggersgeld. En welke fondsen hebben de voorkeur van de analisten van Morningstar?


Wereldwijde aandelenfondsen: actief beheer laat zich zien
Na een teleurstellend 2014 is het eerste halfjaar van 2015 veelbelovend gestart voor actief beheerde fondsen: 55 procent verslaat de MSCI World Index.


Consistent bovengemiddeld rendement zeldzaam bij wereldwijde aandelenfondsen
Slechts weinig fondsen zijn op langere termijn in staat gebleken de MSCI World Index op basis van risico-gecorrigeerde rendementen te verslaan. Morningstar bespreekt de drie beleggingsfondsen die dit in de afgelopen vijf jaar wel voor elkaar hebben gekregen: ASN Duurzaam Aandelenfonds, Robeco BP Global Premium Equities en Fidelity World.

Wereldwijde aandelenfondsen: de winnaars en verliezers in de eerste helft van 2015
Wat waren de succesnummers van de eerste jaarhelft en welke beleggingsfondsen presteerden teleurstellend? Morningstar legt beleggingsfondsen in wereldwijde aandelen langs de meetlat.


Morningstars oordeel: de beste beleggingsfondsen in wereldwijde aandelen
Welke beleggingsfondsen in wereldwijde aandelen hebben een positieve Morningstar Analyst Rating. En wat zijn de veranderingen geweest in de beoordeling van wereldwijde aandelenfondsen door de analisten van Morningstar?
Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten