Wereldwijde aandelenfondsen: de winnaars en verliezers in de eerste helft van 2015

Wat waren de succesnummers van de eerste jaarhelft en welke beleggingsfondsen presteerden teleurstellend? Morningstar legt beleggingsfondsen in wereldwijde aandelen langs de meetlat.

Jeffrey Schumacher, CFA 20 juli, 2015 | 0:33
Facebook Twitter LinkedIn

Iets meer dan de helft van de actieve fondsen heeft in de eerste zes maanden een beter rendement weten te realiseren dan de MSCI World Index. Een solide prestatie, zeker in relatie tot de ondermaatse prestaties van de laatste jaren. Echter, met een verschil van 18,05 procent tussen het best presterende en het slechtst presterende fonds zijn er duidelijk winnaars en verliezers aan te wijzen.

Winnaars
Tot de uitblinkers op basis van YTD rendementen behoren drie fondsen die hiervoor al uitgebreider aan bod zijn gekomen. ASN Duurzaam Aandelenfonds komt met 18,53 procent rendement per juni 2015 op de tweede plaats in de rangschikking, terwijl Jeremy Podger zijn vliegende start op Fidelity World in de eerste zes maanden van 2015 een passend vervolg heeft gegeven. Met een rendement van 16,27 procent behoort het fonds wederom tot de best presterende wereldwijde aandelenfondsen. Ook Robeco BP Global Premium Equities behoort met een plus van 14,78 procent over de eerste zes maanden van 2015 tot het eerste kwintiel van de categorie.

Geliquideerd fonds Pimco excellereert
Het rendement van 19,00 procent brengt Pimco GIS Equities Pathfinder (Neutral) echter bovenaan de rendementslijstjes. Het fonds profiteerde van de aandelenselectie in de sector defensieve consumentengoederen (Imperial Tobacco, Lorillard, Shideido), de industriesector (Brink’s) en technologieaandelen (Sony, Nintendo). Het is echter een laatste wapenfeit van dit fonds, want het is per 30 juni geliquideerd. Het fonds werd beheerd door Anne Gudefin en Chuck Lahr, een duo dat eerder een succesvol track record had opgebouwd met deze strategie bij Franklin Templeton (Franklin Mutual Quest en Franklin Mutual Global Discovery).

Gudefin en Lahr werden in 2010 bij PIMCO aangesteld om dezelfde op sterke onderwaarderingen gefocuste strategie in dit fonds toe te passen. Het fonds bleef op vijf jaars basis achter bij 85 procent van de categoriegenoten en bleef ook ver verwijderd van de MSCI World Index. Hoewel de marktomstandigheden niet in het voordeel van de strategie waren, bleef het fonds ook achter bij vergelijkbare concurrenten. In januari 2014 stapte Lahr op als beheerder, en in mei 2015 deed Gudefin hetzelfde nadat PIMCO aankondigde het fonds op te heffen. De 19 procent die beleggers dit jaar ontvingen is dus niet meer dan een laatste stuiptrekking.

Goedkoop fund-of-funds presteert goed
Een ander fonds dat met een rendement van 14,20 procent hoog op het rendementslijstje staat is SNS Wereld Aandelenfonds (Neutral). Dit fonds is een fund-of-funds, dat beheerd wordt door het selectieteam van ACTIAM, waarbij het Investment Policy Committee onder leiding van CIO Erik Jan van Bergen de regio-allocatie bepaald. Het selectieteam is in de afgelopen jaren sterk van samenstelling veranderd, en staat sinds juli 2014 onder leiding van Florus van Meijl.

Voor de regio Europa maakt het fonds gebruik van de expertise van de collega’s die het SNS Euro Aandelenfonds (Neutral) beheren. Voor de overige regio’s selecteert het selectieteam externe beheerders. In de basis vinden wij de aanpak goed en maakt men gebruik van gerenommeerde partijen voor het invullen van de portefeuille. Het fonds had, mede vanwege de lage kosten, een Bronze Morningstar Analyst Rating, maar gegeven de veranderingen in het selectieteam hebben we ons terughoudend opgesteld en de beoordeling in juli 2014 teruggebracht naar Neutral.

De onderstaande tabel toont de top-5 best presterende fondsen in de eerste zes maanden van 2015.


(Klik op tabel voor juiste formaat)


Verliezers
Eigenlijk is er geen sprake van verliezers, want ieder in Nederland verkrijgbaar fonds in de Morningstar categorie Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd heeft in de eerste jaarhelft een absoluut positief rendement behaald. Desalniettemin zijn er fondsen die flink achterblijven bij de MSCI World Index.

Hoge pieken, diepe dalen
Van winnaar tot verliezer. Dat is het verhaal van Schroder ISF Global Recovery. Vorig jaar stond het fonds met stip op de eerste plaats met een rendement van 28,48 procent. Over de eerste zes maanden van 2015 bleef het rendement steken op een schamele 0,95 procent, waarmee het de rode lantaarndrager binnen de categorie is. Het verschil in rendement is goed te verklaren vanuit de strategie van het fonds. Deze richt zich op het investeren in bedrijven die een sterke koersdaling of verslechtering van de winstgevendheid hebben gezien op de korte termijn, maar die volgens de beheerders op de langetermijn aanzienlijk herstelpotentieel bieden. American International Group, Mobistar en Tesco zijn voorbeelden van top-10 posities. Opvallend is overigens dat het fonds geen posities heeft in de energiesector. Het karakter van de strategie brengt perioden van bovengemiddelde volatiliteit met zich mee, waardoor het rendement sterk kan afwijken van de MSCI World Index.

Teleurstellende prestaties
Het met een Silver rating bekroonde Aberdeen World Equity Fund valt met een rendement van 6,66 procent binnen de top-5 slechtst presterende fondsen YTD, en blijft dan ook duidelijk achter bij de benchmark. Een continuatie van een aantal teleurstellende jaren, waarin de waarde en kwaliteitsfocus in combinatie met de defensieve positionering niet werkte in de sterk stijgende markten. Het fonds gebruikt in tegenstelling tot veel andere wereldwijd beleggende fondsen geen kwantitatieve filters om het universum te reduceren.

In plaats daarvan vertrouwt het volledig op het fundamentele bottom-up aandelenonderzoek van de regionale fondsen van Aberdeen. De strategie is gericht op de langetermijn, waardoor de omloopsnelheid in de portefeuille benedengemiddeld is. De strategie belegt vooral in large-caps, en heeft met EUR 67 miljard een van de hoogste gemiddelde marktkapitalisaties in de categorie. De betere prestaties van small- en mid-caps hebben dit jaar dan ook niet geholpen. Op langere termijn geldt dit ook voor de significante onderweging van Amerikaanse aandelen, waarvan de weging doorgaans rond de 30 procent schommelt, tegenover 47 procent voor het categoriegemiddelde en 58 procent voor de MSCI World Index.

Op de lange termijn heeft het fonds echter prima prestaties geleverd, waarbij het vooral in neergaande markten (2008 en 2011) profiteerde van zijn beleggingsfilosofie. De kwaliteit binnen het beleggingsteam en de helderheid van het beleggingsproces maken ons dan ook nog steeds overtuigd van dit fonds.

De onderstaande tabel toont de top-5 slechtst presterende fondsen in de eerste zes maanden van 2015.

(Klik op tabel voor juiste formaat)


Lees alle artikelen in deze serie

Onder de loep: beleggingsfondsen in wereldwijde aandelen
In een serie artikelen analyseert Morningstar de prestaties van beleggingsfondsen in wereldwijde aandelen. Dat doen we grondig: actief beheerde fondsen versus ETFs en indexfondsen, het hoogste en laagste rendement, in- en uitstroom van beleggersgeld. En welke fondsen hebben de voorkeur van de analisten van Morningstar?


Wereldwijde aandelenfondsen: actief beheer laat zich zien
Na een teleurstellend 2014 is het eerste halfjaar van 2015 veelbelovend gestart voor actief beheerde fondsen: 55 procent verslaat de MSCI World Index.


Consistent bovengemiddeld rendement zeldzaam bij wereldwijde aandelenfondsen
Slechts weinig fondsen zijn op langere termijn in staat gebleken de MSCI World Index op basis van risico-gecorrigeerde rendementen te verslaan. Morningstar bespreekt de drie beleggingsfondsen die dit in de afgelopen vijf jaar wel voor elkaar hebben gekregen: ASN Duurzaam Aandelenfonds, Robeco BP Global Premium Equities en Fidelity World.

Trends in beheerd vermogen en kapitaalstromen voor wereldwijde aandelenfondsen
Actief beheerde beleggingsfondsen zien nog steeds het meeste geld van beleggers binnenkomen. Maar de vraag is hoe lang nog, want ETFs en indexfondsen stomen op.

Morningstars oordeel: de beste beleggingsfondsen in wereldwijde aandelen
Welke beleggingsfondsen in wereldwijde aandelen hebben een positieve Morningstar Analyst Rating. En wat zijn de veranderingen geweest in de beoordeling van wereldwijde aandelenfondsen door de analisten van Morningstar?

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten