Morningstar plaatst alle Delta Lloyd Fondsen ‘Under Review’

Vanwege mogelijke betrokkenheid van Delta Lloyd Asset Management, de beheerder van de Delta Lloyd fondsen, bij een voorkenniszaak hebben de fondsanalisten van Morningstar besloten alle fondsen ‘Under Review’ te plaatsen. Zodra er meer duidelijkheid is over de verdere gevolgen van deze kwestie zal Morningstar de situatie opnieuw beoordelen. 

Jeffrey Schumacher, CFA 11 augustus, 2015 | 18:14 Niels Faassen
Facebook Twitter LinkedIn

Vrijdag 31 juli heeft de bestuursrechter in Rotterdam uitspraak gedaan inzake de boete van DNB, opgelegd aan Delta Lloyd Leven. De zaak draait om het misbruik van voorkennis door de verzekeraar in juni 2012 bij de introductie van een vaste rekenrente voor verzekeringsmaatschappijen voor verplichtingen met looptijden langer dan 20 jaar. Met deze informatie in het achterhoofd besloot Delta Lloyd tot de afbouw van een substantiële derivatenpositie om hiermee financieel voordeel te behalen. De DNB becijferde het totale voordeel van deze transactie op EUR 21,6 miljoen. De toezichthouder legde Delta Lloyd een boete op ter hoogte van dit bedrag vermeerderd met een aanvullende straf van EUR 1,2 miljoen. De totale boete voor Delta Lloyd Leven liep hierdoor op tot een recordbedrag van EUR 22,8 miljoen. Daarnaast drong de DNB aan op het vertrek van enkele leden van de Raad van Bestuur.

Beroep Delta Lloyd
Delta Lloyd heeft middels een rechtszaak de DNB boete aangevochten, hetgeen vrij ongebruikelijk is. De DNB sancties zijn grotendeels overeind gebleven in de rechtszaal. Wel is de boete marginaal verlaagd met EUR 120.000 en achtte de rechter het heenzenden van CFO Emiel Roozen onvoldoende onderbouwd door de DNB. In een reactie op het vonnis stelt Delta Lloyd dat het zich neerlegt bij het geschil met de DNB ook stelde CFO Emiel Roozen zijn functie per direct beschikbaar. Bovendien zal de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Jean Frijns zijn voorzitterschap opgeven per oktober 2015.

Betrokkenheid Delta Lloyd Asset Management
Uit Delta Lloyd’s persbericht van 3 augustus bleek voor het eerst de mogelijke betrokkenheid van de vermogensbeheertak van Delta Lloyd bij de voorkenniszaak daterende uit 2012. Zo legde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) het fondshuis hier voor een boete op van EUR 750.000. Het onderzoek van de AFM richtte zich op de organisatie-inrichting en de mate waarin de beheerste en integere uitoefening van de asset manager is gewaarborgd. Tegen dit oordeel en daaruit volgende boete van de AFM heeft Delta Lloyd bezwaar aangetekend.

‘Under Review’
Morningstar heeft besloten om alle Delta Lloyd fondsen ‘Under Review’ te plaatsen als gevolg van mogelijke betrokkenheid van Delta Lloyd Asset Management (DLAM) bij het profiteren van voorkennis bij de introductie van een vaste rekenrente voor verzekeraars. Gezien de ernst van deze kwestie plaatst Morningstar alle Delta Lloyd fondsen ‘Under Review’. Hangende het beroep onthoudt Delta Lloyd Asset Management zich van commentaar. Hierdoor is er veel onzekerheid over de mate van betrokkenheid van DLAM en de mogelijke gevolgen hiervan. Hierdoor is het op dit moment onmogelijk in te schatten wat de risico’s voor beleggers zijn. Zodra er meer duidelijkheid is over de exacte rol van het fondshuis en de uitkomst van het beroep tegen de AFM-boete, zal Morningstar de vermogensbeheerder opnieuw beoordelen.

Delta Lloyd Deelnemingen
Eerder dit jaar plaatsten de fondsanalisten van Morningstar het Delta Lloyd Deelnemingen Fonds, het Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds en het Delta Lloyd European Participations Fund al 'Under Review' naar aanleiding van verandering in het beleggingsproces en het vertrek van beheerder Geert-Jan Hoppers. Deze fondswijzigingen volgden na het vertrek van de boegbeelden van de Deelnemingen strategieën Jack Jonk en Alex Otto. Jonk maakte in april van dit jaar bekend zijn functie als hoofd aandelen neer te leggen. Otto vertrok vorig jaar om aan de slag te gaan als CIO bij HB Capital, het investeringsbedrijf van de familie Blokker (van de gelijknamige winkelketen).

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten