Beleggingsfonds van de week: Robeco NV

Actief beheerde wereldwijde aandelenfondsen hebben een sterk eerste halfjaar achter de rug. Een van de fondsen die de MSCI World Index over deze periode wist te verslaan is Robeco NV, het vlaggenschipfonds van de gelijknamige Rotterdamse vermogensbeheerder. Nadat Mark Glazener in 2009 actiever is gaan beleggen, zijn de prestaties zienderogen verbeterd.

San Lie 27 augustus, 2015 | 12:11
Facebook Twitter LinkedIn

Robeco NV in het kort:
Morningstar Analyst Rating: Bronze
Morningstar Rating: ****
Beheerteam: Positive
Fondshuis: Neutral
Beleggingsproces: Neutral
Rendement: Positive
Kosten: Positive

Intro
Een aantal jaar geleden hebben de beheerders van Robeco meer ruimte gekregen voor actief beheer. De tracking error werd verhoogd van 3 naar 5% en daarnaast werd de active share verhoogd. Zogenaamde ‘onderwegingen’ (aandelen waarin de beheerder geen vertrouwen heeft maar wel koopt om zodoende niet teveel van de benchmark af te wijken) behoren sindsdien tot het verleden. Wat resteert is een portefeuille met aandelen waar de beheerders voor de volle 100% achter staan.

Een fonds met twee gezichten
In een wereld waarin actief beheerde fondsen het steeds moeilijker hebben ten opzichte van passieve tegenhangers, lijkt dit een goede keuze geweest. Splitsen we de periode waarin de ervaren beheerder Mark Glazener aan het roer staat op in een tijdsvak voor de veranderingen en die daarna, dan zien we een duidelijk verschil in prestaties versus de benchmark en het gemiddelde van de Morningstar Categorie Aandelen Wereldwijd Large Cap Gemengd. Tussen 2003 en 2009 bleef het fonds op jaarbasis 0,66% achter bij dit gemiddelde. Sinds de veranderingen in 2009 tot en met eind juni 2015 doet Robeco NV het op jaarbasis gemiddeld circa 2,5% beter dan haar peergroup.

Relatief goedkoop
Dit verschil bevestigt ons beeld dat beleggers die een wereldwijd beleggend fonds zoeken aan Robeco NV een goede keuze hebben. Tegen een relatief lage prijs krijgt men toegang tot een ervaren team aan beheerders en analisten, waarin door het recente vertrek van medebeheerder Boudewijn de Haan en de aanstelling van Masja Zandbergen-Albers overigens wel een en ander verandert. Zo is Dirk Hoozemans, als analist verantwoordelijk voor de sectoren Energie, Nutsbedrijven en sinds kort ook een deel van de sector Basismaterialen, nu ook back-up beheerder voor dit fonds.

Gedegen beleggingsproces
Het beleggingsproces is gedegen. Naast waardering en momentum spelen ESG-factoren een steeds belangrijker rol. Bij dit laatste maakt men gebruik van de bij de Zwitserse dochter RobecoSam aanwezige expertise. Uiteindelijk resulteert dit in een breed gespreide portefeuille van tussen de 100 en 120 bedrijven.


Uitgebreide toelichting

Beheerteam
Nadat medebeheerder Boudewijn de Haan, na 13 jaar Robeco, waarvan 5 jaar bij dit team, eerder dit jaar aankondigde terug te gaan naar zijn oude werkgever Anthos, verandert er een en ander binnen het team. De Haan wordt per september opgevolgd door Masja Zandbergen-Albers. Zij werkte tussen 1997 en 2008 ook al voor Robeco, deels als beheerder, deels als duurzaamheidsspecialist. Beide komen goed van pas, gegeven het toenemende belang van ESG-factoren in het beleggingsproces. Daarnaast hebben twee van de analisten nu ook portefeuille-verantwoordelijkheden gekregen. Dirk Hoozemans, verantwoordelijk voor de sectoren Energie, Nutsbedrijven en sinds kort ook een deel van de sector Basismaterialen, is nu ook back-up beheerder voor dit fonds. Michiel Plakman, die de IT-sector covert, is back-up beheerder voor Robeco Global Stars. Alhoewel de toekomst moet uitwijzen in hoeverre dit gaat werken, houden we vooralsnog vertrouwen in dit door Mark Glazener geleide team. Dat wordt mede ingegeven door de ervaring van Glazener zelf, die sinds 1986 bij Robeco werkt en sinds 2003 eindverantwoordelijk is voor dit fonds. Hij kan bouwen op een relatief stabiel team van negen analisten, die op ESG-terrein ook samenwerken met het analistenteam van RobecoSam. Hiernaast kan men ook een beroep doen op een aantal kwantitatieve analisten en de aandelenspecialisten uit de thematische teams.

Fondshuis
Robeco is één van de oudste fondshuizen in Nederland en is eigendom van het Japanse Orix, dat 90% van de aandelen bezit. De overige 10% blijft nog steeds in handen van Rabobank, de vorige eigenaar van Robeco. Wat de eventuele gevolgen van deze overname zijn voor de fondsen en de beleggingsteams kunnen wij nu nog onvoldoende inschatten, maar vooralsnog hebben ons geen signalen bereikt die ons oordeel over Robeco beïnvloeden. We kennen Robeco als een stabiele organisatie waar sprake is van een positieve werkomgeving waarin beleggen centraal staat. Robeco is in het verleden goed in staat geweest om het beleggingspersoneel aan zich te binden en er is een stevig fundament van beheerders die er al jarenlang werkzaam zijn. In totaal beheert het fondshuis 211 miljard euro, wat gelijk verdeeld is over particuliere en institutionele klanten. De meeste fondsen worden vanuit Rotterdam beheerd, maar er zijn ook teams die werken vanuit de VS, Hongkong en Zwitserland. Robeco heeft in het verleden een aantal gespecialiseerde fondsen opgericht die uiteindelijk niet succesvol bleken en het aantal fondsen werd in de afgelopen jaren dan ook enigszins gereduceerd. In
vergelijking met het verleden is de mate waarin van de benchmark kan worden afgeweken bij de meeste fondsen toegenomen. Het kostenniveau van het fondsenaanbod ligt globaal genomen beneden de categoriemediaan.

Beleggingsproces
Het fonds kent een gedegen beleggingsproces, primair bottom-up gedreven waarbij ideeën met name gegenereerd worden aan de hand van zogenaamde secular trends die men identificeert (bijvoorbeeld cloud computing), alsook op basis van een kwantitatieve ranking die gebaseerd is op de filosofie dat hoge rendementen op het geïnvesteerd vermogen leiden tot superieure waardecreatie. De nadruk ligt hierbij sinds 2015, nog meer dan in het verleden, op de vrije kasstroom die een bedrijf kan genereren. De beheerders zoeken hierbij naar bedrijven met een sterk fundament (management, financiële positie, marktaandeel) die op de lange termijn (drie tot vijf jaar) waarde creëren en, zoals eerder aangegeven, een aanzienlijke vrije kasstroom genereren. Daarnaast screent men op (verantwoordelijk) management, waardering en sentiment. Aandelen met een hoge score worden nader fundamenteel onderzocht door de sectoranalisten. Duurzaamheidsaspecten spelen een toenemende rol in het beleggingsproces en worden ook meegenomen in de waardering van een bedrijf. In 2011 zijn de beheerders meer naar aandeelspecifieke risico’s gaan kijken. Per 2014 heeft men besloten zich nog meer te focussen op die bedrijven waar men convictie in heeft. De analisten presenteren wekelijks hun bevindingen (inclusief prijsdoel) aan de beheerders, die uiteindelijk een redelijk sectorneutrale portefeuille samenstellen van tussen de 100-120 aandelen.

Rendement
Na een drietal jaren waarin het fonds dichtbij de benchmark bleef qua prestaties, weet het fonds de MSCI World NR over de eerste zes maanden van dit jaar achter zich te laten. Met een rendement van 12,19% weet het niet alleen de eigen benchmark (11,46%), maar ook de Morningstar-categorie Aandelen Wereldwijd-Gemengd (11,65%) achter zich te laten. De outperformance wordt relatief breed gedragen. Met negatieve bijdragen van o.a. Michel Kors en Ralph Lauren, had de duurzame consumentengoederensector het  lastig. Andere aandelen die een druk op de prestaties legden waren SanDisk, Western Digital en Royal Dutch Shell. De onderweging in financiële waarden pakte over het algemeen goed uit, net als individuele (aandelen) bijdragen van onder andere Japan Tobacco en BG Group. HCA Holdings en United Health Group, twee bedrijven uit de gezondheidssector pakten ook positief uit. Alhoewel het fonds sinds de start van Mark Glazener in 2003 de benchmark nog steeds voor moet laten gaan, is er wel een duidelijk verschil zichtbaar in de prestaties van het fonds versus het categoriegemiddelde sinds men in 2009 actiever is gaan beleggen. Voorheen bleef het fonds 0,66% per jaar achter bij dit gemiddelde, sindsdien verslaat het fonds het gemiddelde met circa 2,5% per jaar.

Kosten
Na de afschaffing van de distributievergoedingen in Nederland is de management fee van dit fonds gehalveerd tot 0,5% en bedragen de lopende kosten 0,64%. Hiermee is het fonds nog steeds een stuk goedkoper dan veel andere fondsen in de categorie Aandelen Wereldwijd Large Cap Gemengd.

Lees ook het fondsrapport van Robeco N.V.

 

Bekijk ook deze beleggingsfondsen in wereldwijde large-cap aandelen met een hoge waardering door de analisten van Morningstar (klik op tabel voor vergroting).

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

San Lie  Head Of Research, Morningstar Benelux

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings