Beleggingsfonds van de week: Robeco European Conservative Equities

De recente volatiliteit vormt het ideale marktsentiment voor low-volatility strategieën om zich te onderscheiden. Een geavanceerdere variant van low vol beleggen vinden we bij Robeco European Conservative Equities, dat in het kwantitatieve proces low vol combineert met waardering en sentimentsfactoren.

Jeffrey Schumacher, CFA 09 september, 2015 | 13:57
Facebook Twitter LinkedIn

Robeco European Conservative Equities in het kort:

Morningstar Analyst Rating: Bronze
Morningstar Rating: ****
Beheerteam: Positive
Fondshuis: Neutral
Beleggingsproces: Positive
Rendement: Positive
Kosten: Positive

Aan volatiliteit is sinds medio augustus geen gebrek. De VIX index, de angstindicator die gebaseerd is op de ingeprijsde volatiliteit in S&P 500 opties, kabbelde het hele jaar tussen 15 en 20 punten. Tot in iets meer dan een week tijd de index pijlsnel omhoog schoot naar een piek van 40,74 punten op Black Monday, 24 augustus 2015. Daarmee bevinden we ons in een periode van bovengemiddelde volatiliteit. Wanneer we terug kijken, dan wordt duidelijk dat dergelijke niveaus sinds de start van de index in 1993 niet heel vaak voorkomen. En die keren dat dergelijke niveaus werden bereikt of (fors) werden overschreden, was er sprake van een grote gebeurtenis. Bijvoorbeeld tijdens de Azië crisis in 1997, de Roebel crisis in 1998, 9/11, de val en nasleep van het Lehman Brothers debacle in 2008 en de Europese schuldencrisis in 2011.

Deze perioden van sterke koersschommelingen, angst en onzekerheid vormen ideale omstandigheden voor beleggingsfondsen die zich richten op lage-volatiliteitsaandelen om zich te onderscheiden. Deze fondsen richten zich op aandelen met een benedengemiddelde volatiliteit, waarbij ze op de langetermijn als doel hebben om hetzelfde rendement te behalen als de benchmark, maar tegen een aanzienlijk lager risico. Outperformance is dus niet het primaire doel, maar een superieure risico/rendementsverhouding (Sharpe-ratio).

In de afgelopen jaren heeft deze manier van beleggen populariteit gewonnen in de beleggersgemeenschap. Ook aan de passieve kant zijn er veel producten ontwikkeld die zich met deze strategie presenteren als smart beta. Er zijn echter grote verschillen in de (veelal kwantitatieve) strategieën die gehanteerd worden. Sommige strategieën richten zich puur op de laagste volatiliteit, terwijl andere fondsen ook andere criteria meenemen. Robeco European Conservative Equities is zo’n fonds, dat naast volatiliteit ook kijkt naar waardering en marktsentiment.

Een fonds als dit kent een wat atypisch performanceverloop voor een aandelenfonds: in opgaande markten blijft het achter bij de markt, maar in neergaande markten is het fonds tot dusverre echter aanzienlijk minder gedaald dan de index en het categoriegemiddelde. De turbulente maand augustus was daar weer een voorbeeld van. Het fonds daalde in die maand met 6,57 procent, maar dat was duidelijk beter dan de daling van 8,42 procent van de MSCI Europe index. Hiermee liet het fonds in deze maand 88 procent van de categoriegenoten achter zich. Ook op langere termijn voldoet het fonds prima aan de verwachtingen. Gegeven de ervaring van het team, het onderscheidende proces en lage kosten geeft Morningstar Robeco European Conservative Equities een Bronze rating.

Beheer
Dit fonds wordt volledig kwantitatief beheerd: de aandelen worden geselecteerd op basis van een door Robeco zelf ontwikkeld model. Het fondshuis heeft veel ervaring met kwantitatieve modellen; de eerste werden begin jaren negentig ontwikkeld en sinds 2002 bestaat het eerste kwantitatieve aandelenfonds. Zowel binnen de aandelen- als obligatietak bestaan kwantitatieve strategieën en de teams achter de modellen zijn groot en ervaren. Het aandelenteam is de afgelopen jaren, met name op basis van de sterke groei aan beheerd vermogen, gegroeid van zeven naar tien (ervaren) beheerders. Dit team staat onder leiding van Michael Strating, die sinds 1990 bij Robeco werkt en verschillende kwantitatieve en Europese mandaten heeft beheerd. Pim van Vliet, Arlette van Ditshuizen en per juli 2014 ook Jan Sytze Mosselaar zijn verantwoordelijk voor het European Conservative Equities fonds. Van Ditshuizen werkt sinds 1997 bij Robeco en heeft een econometrische achtergrond. Mosselaar werkte o.a. bij het allocatieteam. Van Vliet begon bij Robeco, nadat hij in 2004 promoveerde op het onderwerp “Downside Risk and Empirical Asset Pricing”. Hij heeft samen met hoofd kwantitatief aandelenonderzoek David Blitz veel onderzoek gedaan naar aandelen met laag risico. Alle beheerders beleggen in hun eigen fonds(en). We vinden dat Robeco een volwassen kwantitatief team heeft dat solide modellen bouwt.

Fondshuis
Robeco is één van de oudste fondshuizen in Nederland en is eigendom van het Japanse Orix, dat 90% van de aandelen bezit. De overige 10% blijft nog steeds in handen van Rabobank, de vorige eigenaar van Robeco. Wat de eventuele gevolgen van deze overname zijn voor de fondsen en de beleggingsteams kunnen wij nu nog onvoldoende inschatten, maar vooralsnog hebben ons geen signalen bereikt die ons oordeel over Robeco beïnvloeden. We kennen Robeco als een stabiele organisatie waar sprake is van een positieve werkomgeving waarin beleggen centraal staat. Robeco is in het verleden goed in staat geweest om het beleggingspersoneel aan zich te binden en er is een stevig fundament van beheerders die er al jarenlang werkzaam zijn. In totaal beheert het fondshuis 211 miljard euro, wat gelijk verdeeld is over particuliere en institutionele klanten. De meeste fondsen worden vanuit Rotterdam beheerd, maar er zijn ook teams die werken vanuit de VS, Hongkong en Zwitserland. Robeco heeft in het verleden een aantal gespecialiseerde fondsen opgericht die uiteindelijk niet succesvol bleken en het aantal fondsen werd in de afgelopen jaren dan ook enigszins gereduceerd. In vergelijking met het verleden is de mate waarin van de benchmark kan worden afgeweken bij de meeste fondsen toegenomen. Het kostenniveau van het fondsenaanbod ligt globaal genomen beneden de categoriemediaan.

Proces
De filosofie achter dit fonds is dat hoger risico niet altijd beloond wordt en dat aandelen met een laag risico marktconforme rendementen laten zien. Uit studies zou blijken dat aandelen met een laag risico vaak worden genegeerd door beleggers, terwijl ze vergeleken met het risicoprofiel een relatief hoog rendement opleveren. Het in eigen huis ontwikkelde kwantitatieve model rangschikt de circa 1000 aandelen uit het belegbare universum niet alleen op basis van risico (gemeten in volatiliteit, beta en faillissementsrisico), maar ook op waardering en sentiment. Aandelen die goed scoren op deze factoren worden in de portefeuille opgenomen. In principe krijgen de aandelen uit de bovenste 20% van de ranking een gelijke weging in de portefeuille. Wanneer een aandeel zakt naar de laagste 40% binnen de ranking, wordt de positie verkocht. De selectie wordt door het model bepaald, maar vanuit het oogpunt van risicobeheersing kan het heel soms voorkomen dat het team handmatig ingrijpt. Op deze manier wordt een portefeuille samengesteld van aandelen, die naast een laag risico in termen van volatiliteit, ook een laag neerwaarts risico kennen en een hoog opwaarts potentieel. Tot en met juni 2012 werden alle non-euro posities (waaronder GBP, CHF en SEK) afgedekt naar de euro, maar aangezien dit op langere termijn rendement kostte, is dit beleid per juli 2012 losgelaten.

Performance
Een fonds als dit kent een wat atypisch performanceverloop voor een aandelenfonds. In de meeste opgaande markten is het fonds achtergebleven. Echter, in neergaande markten is het fonds echter aanzienlijk minder gedaald dan het categoriegemiddelde. Dit rendementspatroon is ook duidelijk zichtbaar in de diverse kalenderjaren: in de relatief goede aandelenjaren 2009 en 2012 bleef het fonds achter bij de benchmark en categoriegemiddelde, terwijl het in 2008 en 2011 beleggers een flinke mate van bescherming bood. Alhoewel het fonds in 2013 erg dicht bij de fors gestegen benchmark bleef, en in 2014 een flink hogere performance neerzette, kan het eerdergenoemde rendementspatroon ertoe leiden dat het fonds bij langdurige sterk opgaande markten in rendementstermen zal achterblijven. Sinds oprichting van dit fonds in 2007 tot en met eind juni 2015 heeft dit geleid tot een rendement van gemiddeld 5,36% per jaar. Over dezelfde periode deed de MSCI Europe gemiddeld 2,89% per jaar en het gemiddelde fonds in de categorie 2,27%. Dit alles met een risico, gemeten in standaarddeviatie, dat aanzienlijk lager lag dan de benchmark en categorie. Het aandeelspecifieke risico is vrij laag, daar de meeste individuele posities onder de 2% blijven. Ook op sector- en landenniveau is het fonds goed gespreid. Door het wegnemen van de hedge per juli 2012 lopen beleggers wel wisselkoersrisico’s.

Kosten
We zijn zeer te spreken over het kostenplaatje. Na de afschaffing van de distributievergoedingen in Nederland is de management fee van dit fonds gehalveerd tot 0,50% en bedragen de lopende kosten 0,70%. Hiermee is het fonds nog steeds een stuk goedkoper dan veel andere fondsen in de categorie Aandelen Europa Large Cap Gemengd. Er is geen sprake van een prestatievergoeding die de kosten kunnen verhogen.

Rol in portefeuille
Gezien de brede focus en goede spreiding is dit fonds geschikt als kernpositie in een portefeuille.

Lees ook het fondsrapport van Robeco European Conservative Equities

 

Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Aandelen Europa Gemengd met een positieve Morningstar Analyst Rating (klik op tabel voor vergroting)

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten