Waardeoverdracht, wel of niet verstandig?

Waardeoverdracht is het recht dat je hebt om bij een baanwisseling je opgebouwde pensioenrechten van de oude pensioenuitvoerder naar de nieuwe pensioenuitvoerder te laten overdragen. Je krijgt dan voor je opgebouwde pensioen een aantal dienstjaren terug of er wordt een bepaald bedrag aan ouderdomspensioen ingekocht. 

Greetje Remmerde, 22 september, 2015 | 17:16
Facebook Twitter LinkedIn

Het kan praktisch en overzichtelijk zijn om al je pensioenaanspraken bij één uitvoerder onder te brengen, maar waardeoverdracht leidt niet altijd tot een beter pensioen. Of de overdracht voordelig voor je zal uitpakken is afhankelijk van veel zaken.

Waar op letten?
Waardeoverdracht heeft zin als de nieuwe regeling beter is dan de oude. En dat is een afweging die sterk afhangt van persoonlijke wensen en voorkeuren; bijvoorbeeld een hoger partnerpensioen terwijl je geen partner hebt is, ondanks dat het weliswaar een betere propositie is, voor jou duidelijk niet zinvol. Maak voor jezelf een afweging wat je belangrijk vindt en stel jezelf de volgende vragen: 

Over welk pensioensysteem gaat het?
Heb je nu een beschikbare premieregeling en heeft je nieuwe werkgever een middelloonregeling, dan is kiezen voor waardeoverdracht in principe gunstig. Verandering van een middelloonregeling naar een eindloonregeling is ook een verbetering. Je pensioen is dan gebaseerd op het laatste salaris en dat is vaak hoger dan het gemiddelde tijdens je loopbaan. Is het nieuwe pensioen op basis van beschikbare premie? Dan is de hoogte van het toekomstig pensioen onzeker, het beleggingsrisico dat je daar mee loopt kan een reden zijn om juist niet te kiezen voor waardeoverdracht.

Is de nieuwe regeling een verbetering?
Ook al verandert het pensioensysteem niet, dan nog kan de nieuwe regeling beter (of slechter) zijn. Beter wil bijvoorbeeld zeggen: een hoger opbouwpercentage of een lagere franchise. De franchise is het bedrag dat in mindering komt op je salaris voordat je pensioen wordt berekend. Hoe lager de franchise hoe beter.

Op welke leeftijd kun je stoppen met werken?
Als je eerder zou willen stoppen met werken kun je je pensioen in laten gaan voor de pensioengerechtigde leeftijd, mits het pensioenreglement dat toestaat. Als dit voor jou belangrijk is, ga dan na hoe dit bij jouw oude en nieuwe regelingen zit.

Hoe wordt je pensioen aangepast?
Ga na of de nieuwe  pensioenregeling een middelloonregeling is. Indien ja, let dan op de indexering. Indexatie is de verhoging van het pensioen naar aanleiding van prijsstijgingen of loonontwikkelingen. Als de nieuwe pensioenregeling een eindloonregeling is (komt haast niet meer voor) bekijk dan of toekomstige salarisstijgingen na waardeoverdracht ook doorwerken in je 'oude' pensioen.

Hoe is het nabestaandenpensioen geregeld?
Nabestaandenpensioen kan worden opgebouwd of het kan verzekerd zijn. Als het nieuwe nabestaandenpensioen op verzekeringsbasis is en het oude pensioen is opgebouwd, wordt het nabestaandenpensioen bij waardeoverdracht omgeruild in een hoger ouderdomspensioen voor jezelf. Maak dan de afweging of je dat wel wilt of dat je toch het opgebouwde nabestaandenpensioen voor je partner wilt behouden. Voor waardeoverdracht van partnerpensioen moet je partner overigens wel instemmen.

Om hoeveel pensioen gaat het?
Als het opgebouwde pensioen klein is, is het meestal verstandig om over te dragen. Als alternatief kunnen kleine pensioenaanspraken ook worden afgekocht, maar dan bouw je niet meer door aan je pensioen. 

Hoe gaat het in zijn werk?
Als je van het recht op waardeoverdracht gebruik wilt maken, moet je dit zelf aanvragen bij de nieuwe pensioenuitvoerder. Na je aanvraag ontvang je eerst een offerte. Pas als je hier mee akkoord gaat is de waardeoverdracht geregeld.
Vraag dus altijd vrijblijvend een offerte op voor waardeoverdracht! Daarna kun je altijd nog besluiten of je er wel of geen gebruik van wilt maken.
Je kunt ook het pensioen van vorige werkgevers overdragen, voorwaarde is dan wel dat het pensioen is opgebouwd bij werkgevers waar je na 1994 uit dienst bent getreden.

Waardeoverdracht kost niets en de pensioenuitvoerder is verplicht er aan mee te werken. Alleen voor kleine werkgevers geldt deze verplichting (tijdelijk) niet. Waardeoverdracht kan ook niet als de oude of de nieuwe pensioenuitvoerder een te lage dekkingsgraad heeft. Pas zodra de dekkingsgraad weer hoog genoeg is kun je de waardeoverdracht alsnog regelen.

 

Disclaimer - Op verzoek van Morningstar schrijft Greetje Remmerde (foto) van pensioendoehetzelf.nl over personal finance met de nadruk op pensioen. Haar columns helpen mensen om betere beslissingen voor hun pensioen te nemen. Meningen en visies in deze artikelen zijn die van de externe partij en niet van Morningstar. Morningstar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten