Aanvullend nabestaandenpensioen verzekeren? Zo bepaal je het bedrag.

Bij het woord pensioen denken we aan ouderdom, of meer precies aan het geld dat we krijgen als we gestopt zijn met werken. Als je heel oud wordt, is je pensioen duur, dat is het zogenaamde risico van lang leven. Maar voor je pensioendatum loop je een tegengesteld risico: namelijk, het risico van kort leven, ofwel overlijden. Voor je nabestaanden kunnen de financiële gevolgen dan overweldigend zijn. 

Greetje Remmerde, 16 oktober, 2015 | 15:44
Facebook Twitter LinkedIn

Financieel verlies
Een overlijden is vrijwel altijd een groot emotioneel verlies, maar los daarvan kan het ook een groot financieel verlies betekenen. Dit risico kan verzekerd worden, maar dit is lang niet altijd nodig. Een persoon die als single door het leven gaat heeft duidelijk geen overlijdensrisicoverzekering nodig. Voor een stel zonder kinderen waarvan beide partners een goede baan hebben is een verzekering meestal ook niet nodig. Dit wordt anders wanneer een van de partners niet werkt of wanneer er kinderen in het spel zijn.

ANW
De overheid voorziet met de Algemene Nabestaanden Wet (ANW) in een basisinkomen voor nabestaanden. Echter, niet iedereen komt er voor in aanmerking. Je kan pas een uitkering krijgen als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, om een paar voorbeelden te noemen: als je zorgt voor een kind (onder de 18) of als je arbeidsongeschikt bent. Bovendien is de uitkering inkomensafhankelijk. Je wordt gekort naarmate je inkomen hoger wordt en als je meer dan ongeveer €2.500 per maand verdient ontvangt je helemaal niets meer.

Pensioen via de werkgever
Als de overledene deelnam in een pensioenregeling via de werkgever is er doorgaans ook een voorziening getroffen voor overlijden voor de pensioendatum. Meestal is dit bedrag 70% van het maximaal te bereiken ouderdomspensioen. Het hangt dus nogal af van de kwaliteit van de pensioenregeling of dit voor jou genoeg zal zijn.

Zelf verzekeren
Je moet je afvragen of je een aanvullende verzekering nodig hebt. Verzeker daarbij niet te veel, maar ook niet te weinig. Hoeveel is dan goed? Hieronder staat uitgelegd hoe je een bedrag kunt plakken op het risico dat jij en je partner lopen. Staar je daarbij niet te blind op een precieze berekening maar maak liever een goede benadering.

Welk bedrag?
Om een inschatting te maken van de financiële gevolgen van overlijden ga je als volgt te werk:
Begin met het berekenen van je inkomensverlies in geval van overlijden (van jou of je partner). Hou er daarbij rekening mee dat als één partner wegvalt, de andere mogelijk niet meer zo veel kan werken en ook terugvalt in inkomen.
Maak vervolgens ook een inschatting van je lasten. Valt je hypotheek weg omdat daar een overlijdensrisicoverzekering aan gekoppeld is? Moet je meer kinderopvang inkopen of meer geld uitgeven aan huishoudelijk hulp of klusjesmannen?
Kijk voorts hoeveel ANW je zou ontvangen (er zijn volop calculators op internet te vinden) en ga na hoeveel je uitgekeerd krijgt via het werkgeverspensioen (op je Uniform Pensioenoverzicht dat jaarlijks wordt verstrekt kun je aflezen hoe hoog dit bedrag is). Misschien heb je bij vorige werkgevers nog rechten op nabestaandenpensioen opgebouwd (dit kun je nazoeken op mijnpensioenoverzicht.nl).
Trek tenslotte beide bedragen van elkaar af: als er een gat zit tussen hoeveel je krijgt en hoeveel je nodig hebt is dat het bedrag dat je zou moeten verzekeren via een losse overlijdensrisicoverzekering.

Disclaimer - Op verzoek van Morningstar schrijft Greetje Remmerde (foto) van pensioendoehetzelf.nl over personal finance met de nadruk op pensioen. Haar columns helpen mensen om betere beslissingen voor hun pensioen te nemen. Meningen en visies in deze artikelen zijn die van de externe partij en niet van Morningstar. Morningstar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten