Afwaardering Morningstar voor BlueBay High Yield Bond

Fondsbeoordelaar Morningstar verlaagt zijn Analyst Rating voor BlueBay High Yield Bond van Silver naar Neutral naar aanleiding van het vertrek van hoofdbeheerder Peter Higgins en de aanhoudende underperformance van het fonds.

Niels Faassen 08 december, 2015 | 14:23
Facebook Twitter LinkedIn

Hoofdbeheerder van BlueBay High Yield Bond en hoofd van long-only credit strategieën Peter Higgins, verliet de firma in juni na het fonds meer dan acht jaar te hebben beheerd. Hoewel hij werd ondersteund door medebeheerder Justin Jewell - voorheen hoofd van high yield trading tot 2012 - werd Higgins gezien als de leider in het team. Voor de toekomst, houdt BlueBay vast aan de hoofd- en medebeheerderstructuur, met Jewell nu als hoofdbeheerder en financials senior kredietanalist Rajat Mittal gepromoveerd tot de rol van medebeheerder. We zien Jewell als een getalenteerd individu maar weliswaar als een relatief onervaren portfolio manager. We moeten zijn bijdrage nog bezien over een volledige marktcyclus.

Analistenteam
Een andere belangrijke vertrekkend lid van het team was die van Fred Kooij, die de firma reeds eerder, in maart 2014 verliet. Hij was senior obligatieanalist voor de sectoren telecommunicatie, media en technologie in het Europese team en hoofd van high-yield onderzoek. De sectoren die door hem werden gevolgd waren van groot belang voor de obligatieselectie, blijkt uit de voorkeur van het fonds voor deze sectoren. Zijn leidinggevende verantwoordelijkheden zijn overgenomen door ervaren manager Richard Cazenove; zijn coverage is echter niet doorgegeven aan een even ervaren persoon. Wel zien we het analistenteam van BlueBay nog steeds als een van de betere teams in de industrie.

Defaults
De defaults van Seat Pagine Gialle in 2013 en Phones 4U in 2014 zijn van negatieve invloed geweest op de relatieve prestaties van het fonds. Ondanks deze uitdagende omstandigheden - kenmerkend voor high yield obligaties - blijven wij positief op BlueBay’s bottom-up-gedreven proces. Zelfs los van deze recente defaults, zijn de prestaties van het fonds na 2008 echter teleurstellend te noemen. Het fonds wist niet aan zijn lange termijn doelstelling te voldoen van 300 basispunten aan alpha gedurende de cyclus. Dit is voornamelijk te wijten aan het vermijden van financials en een structurele overweging in defensieve sectoren, vooral de media, telecommunicatie en gezondheidszorg.

Robeco
Eerder dit jaar verlaagde Morningstar al de rating van Robeco European High Yield Bonds van Silver naar Bronze. Deze ratingverlaging werd voornamelijk ingegeven door de structurele defensieve insteek van het fonds waardoor het ten opzichte van categoriegenoten moeite heeft om bovengemiddelde prestaties te leveren in stijgende markten. Dit fonds belegt beperkt in financials en kent het al geruime tijd een defensieve ratingverdeling ten opzichte van de benchmark. Zo is het fonds per eind september 2015 overwogen in bedrijfsobligaties met een credit rating hoger dan BB terwijl de ratingcategorieën BB en lager onderwogen zijn. De beheerder gelooft dat beleggers in BB ratings en lager onvoldoende gecompenseerd worden voor het risico. Ondank de defensieve insteek blijven wij positief op Robeco European High Yield Bonds vanwege het stabiele en ervaren beheerteam, het degelijke track record en de lage kosten. Naast Robeco, hebben Threadneedle European High Yield en NN European High Yield ook een Bronze rating.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Niels Faassen

Niels Faassen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten