Fonds van de Week: Comgest Growth Greater China

China kende een volatiel jaar. Dat is geen uitzondering an sich, maar het verloop was wel bijzonder heftig. De onrust op de Chinese aandelen markten beïnvloeden ook aandelen in Hong Kong en Taiwan, de overige twee landen in de regio Greater China. Een goede beheerder weet zich te onderscheiden in een dergelijk moeilijk beursklimaat. En dat is wat David Raper en Baijing Yu hebben gedaan met Comgest Growth China, dat Morningstar analisten een Bronze rating toekennen.

Ronald van Genderen 22 december, 2015 | 12:33
Facebook Twitter LinkedIn

Comgest Growth Greater China in het kort:

Morningstar Analyst Rating: Bronze
Morningstar Rating: *****
Beheerteam: Positive
Fondshuis: Positive
Beleggingsproces: Positive
Rendement: Neutral
Kosten: Positive

Met het jaareinde in zicht kan terugkijkend gesteld worden dat 2015 een bijzonder volatiel jaar was voor Chinese aandelen. Toegegeven, dat is voor Chinese begrippen geen uitzondering, maar het koersverloop was wel buitengewoon heftig. In april piekte de MSCI China index nog met een plus voor het lopende jaar van 42% (in euro’s). Om deze winst in 4 maanden tijd gedurende een gestage, maar ook stevige daling volledig weg te geven, waardoor er begin september -6% voor het jaar op de borden stond. En nu, in december resteert er toch nog een kleine plus van enkele procenten.

Het gaat hier overigens niet over de binnenlandse A-shares. Die kende namelijk een nog heftigere achtbaanrit. Chinese A-shares kende een top die later in het jaar lag, namelijk medio juni. Destijds stond de MSCI China A index op een plus van 72%. Die winst verdween ook en in nog rapper tempo, want ook hier werd de winst verspeeld en werd de bodem in september bereikt (plus 1% voor het jaar). En het herstel ging vervolgens voorspoedig, we noteren een plus van meer dan 20% net voor de Kerst.

Nu is China niet het enige land binnen de regio Greater China, Taiwan en Hong Kong maken er ook onderdeel van uit. Bovendien behoren Chinese A-shares niet tot het betreffende universum. Toch geeft het wel de moeilijke marktomstandigheden weer voor beheerders van aandelenfondsen in deze regio. Niet in laatste plaats, omdat de onrust op de Chinese beurzen zich als een olievlek verspreidde, ook naar de andere twee landen binnen de regio Greater China.

In zo’n klimaat kunnen goede beheerders zich onderscheiden. En dat is wat David Raper en Baijing Yu hebben gedaan met Comgest Growth China. Het fonds staat eind november op een plus van 16,64% en laat daarmee zowel de benchmark, de MSCI Golden Dragon index (6,82%) als de Morningstar categorie Aandelen Greater China (10,17%) ruimschoots achter zich.

Beheer
David Raper is medebeheerder sinds januari 2011. David Raper is beheerder bij Comgest sedert 2002 en heeft 16 jaar beleggingservaring. Baijing Yu heeft 8 jaar ervaring en is medebeheerder van het fonds sedert het vertrek van Jun He, de vorige medebeheerder, eind oktober 2014. Op hetzelfde ogenblik is ook Jasmine Kang (10 jaar ervaring) bij het team gekomen als analist; zij is in mei 2015 tot medebeheerder bevorderd. Dit collegiale trio is in Hong Kong gebaseerd en werkt nauw samen met de rest van het team voor Azië en de opkomende landen. Naast frequente informele gesprekken vindt er één maal per week een beleggingsvergadering plaats. Dit zorgt voor een goede communicatie en een sterke uitwisseling van beleggingsideeën. Dit is o.i. een van de grootste en meest ervaren teams voor de opkomende markten. Het telt in totaal 18 leden met gemiddeld 13 jaar beleggingservaring. Het team is in 2014 weliswaar versterkt met vijf nieuwe medewerkers, maar er zijn ook drie teamleden die het bureau van Hong Kong sedert 2013 verlaten hebben. Dit verloop is weliswaar niet alarmerend, maar moet toch goed opgevolgd worden aangezien het in contrast staat met de historische stabiliteit die Comgest gekend heeft. We vinden het jammer dat de drie beheerders niet persoonlijk in het fonds beleggen, wat altijd een goede manier is om hun eigen belang in lijn te brengen met dat van de beleggers.

Fondshuis
Comgest S.A., opgericht in 1986, is een onafhankelijke beheermaatschappij en volledig in handen van de medewerkers. Op 22 oktober 2015 maakte Comgest bekend dat Vincent Strauss terug zal treden als CEO in maart 2016. Zijn opvolger is Arnaud Cosserat. Strauss zal toetreden tot de Commissie van Toezicht. Deze personele wijziging heeft geen gevolgen voor onze beoordeling van het fondshuis maar wij blijven de situatie volgen. Met beheerteams in Parijs, Hongkong en Singapore worden de fondsen beheerd volgens dezelfde filosofie, gericht op groeiaandelen van kwaliteitsbedrijven. Dit getuigt van de sterke beleggingscultuur van de groep. De variabele verloning van de fondsbeheerders is niet direct gerelateerd aan het langetermijnrendement van de fondsen maar aan de omvang van het vermogen. De beheerders beleggen doorgaans wel in hun eigen beleggingsfondsen, wat hun belangen in lijn brengt met die van de beleggers. De groep streeft er dus niet naar het beheerde vermogen al te veel uit te breiden en blijft trouw aan haar kernfilosofie. Dit zorgt ervoor dat de teams stabieler zijn. De maatschappij communiceert goed en op regelmatige basis met beleggers en heeft daarbij veel aandacht voor portefeuillebeslissingen en hun impact op de prestaties. De kosten van de fondsen zijn in de lijn met de sectornormen, maar de kostenstructuur zou eerlijker zijn zonder transactieprovisies.

Proces
De beleggingsfilosofie is duidelijk gericht op hoogwaardige groeiwaarden. De portefeuille wordt bottom-up samengesteld. Tijdens de eerste fase van het beleggingsproces worden zeer solide bedrijven opgespoord met dominante commerciële posities en een hoge winstgevendheid die geen impact ondervinden van de economische cyclus. De meeste cyclische waarden, zoals de banken, maken dus over het algemeen geen deel uit van het beleggingsuniversum. De behouden bedrijven worden vervolgens onderworpen aan een grondig fundamenteel onderzoek, inclusief talrijke bedrijfsbezoeken, ontmoetingen met de managers en bezoeken aan hun concurrenten. Ze worden volgens een strikt waarderingsproces geëvalueerd, rekening houdend met de meest recente winstcijfers en dividenden. Die waarderingsniveaus bepalen de instap- en uitstappunten in de portefeuille. De beleggingshorizon is lang (3-5 jaar), wat het portefeuilleverloop -- en dus de transactiekosten -- vermindert. De strikte toepassing van die beleggingsdiscipline biedt uiteraard weinig ruimte voor benchmarking. De sterk geconcentreerde portefeuille (30-40 posities) neemt duidelijke standpunten in, zowel vanuit sectoraal oogpunt als in termen van kapitalisatie of spreiding tussen China, Hong Kong en Taiwan. De positionering van het fonds kan dus in strijd blijken met het marktsentiment.

De portefeuille is heel geconcentreerd en vertoont weinig overeenkomsten met de andere fondsen van de categorie of met de MSCI Golden Dragon-index. Gezien de benadering die bij Comgest wordt gevolgd belegt het fonds niet in sectoren die als cyclisch worden beschouwd, zoals grootbanken of oliebedrijven, die tot de grootste Chinese market-caps behoren. Het team vindt daarentegen wel talrijke mogelijkheden die aan hun criteria voldoen in technologie, een sector die veel prominenter vertegenwoordigd is dan het gemiddelde van de categorie (34,2 procent tegenover 21,4 procent einde juli 2015). Sedert het begin van 2015 heeft het team de fabrikant van injectiepompen Weifu High-Technology aangekocht wegens zijn technologie om de koolstofemissie terug te dringen en zijn partnership met Bosch in China. Het heeft ook opnieuw belegd in de bandenleverancier AirTAC (verkocht in 2014) na de herwaardering van deze beleggingscase. Ondanks de woelige marktomstandigheden tijdens de zomer heeft het team het gewicht van de defensieve consumptiewaarden niet verhoogd, aangezien de daling van hun waardering eveneens gepaard ging met een verlaging van hun groeiperspectieven, met uitzondering van de zuivelproducent Yili. Het team heeft ons verteld dat het fonds einde oktober 2015 ten belope van bijna 20 procent van de portefeuille blootgesteld is aan A-aandelen, hetzij in directe lijnen, hetzij via het gebruik van P-Notes.

Performance
Het fonds kan bogen op een uitstekend track record. Op een voor risico gecorrigeerde basis presteerde het fonds eind oktober 2015 beter dan zijn concurrenten op 3, 5 en 10 jaar. Wel moeten de beleggers door de uiterst consequente beleggingsaanpak rekening houden met langere periodes van minder dan gemiddelde prestaties (2005 to 2007). Omdat het niet belegt in de grote, meest cyclische waarden, heeft het fonds onder invloed van de dynamiek de neiging bovengemiddeld te presteren in dalende markten en achter te blijven in sterk stijgende markten. De resultaten van 2014 gaan voor wat dit betreft in tegen die verwachtingen. Naast een aantal succesvolle individuele posities, heeft het fonds profijt gehaald uit een gunstige overweging in de sector van de technologie en in Taiwan. Volgens de beheerders heeft ook het gebruik van P-Notes (meer dan de concurrentie) om toegang te krijgen tot de A-aandelen een gunstige invloed gehad op de relatieve prestaties. Het gedrag van het fonds sluit evenwel veel meer aan bij onze verwachtingen voor 2015, rekening houdend met de weerstand die het bood tijdens de tumultueuze zomer, wat te danken is aan het defensieve karakter van de aanpak van Comgest. Over de eerste 10 maanden van 2015 presteert het fonds beter dan zijn concurrenten dankzij een aantal individuele posities in verschillende sectoren (WuXi PharmaTech, NetEase, Ping An) en zijn blootstelling aan A-aandelen (Yutong Bus).

Kosten
De lopende kosten die aan de belegger worden aangerekend (1,14%) zijn zeer concurrerend en liggen lager dan de mediaan voor aandelen in deze categorie die toegankelijk zijn voor particulieren, wat duidelijk een voordeel is op lange termijn.

Lees ook het fondsrapport van Comgest Growth Greater China

Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Aandelen Greater China met een Morningstar Analyst Rating (klik op tabel voor vergroting).

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings