Bij deze 6 obligatiefondsen is uw geld het veiligst

Obligatiefondsen met een laag-risico strategie zijn een goed instrument voor beleggers met een korte tijdshorizon. Laag risico betekent echter vaak ook een laag rendement. Daarom is het belangrijk op de kosten te letten, want die kunnen zomaar het grootste deel van het rendement opeten. Op deze 6 fondsen heeft Morningstar een hoge overtuiging.

Mara Dobrescu 13 maart, 2017 | 13:00
Facebook Twitter LinkedIn

Risico is op vele manieren te meten. Voor risico-averse obligatiebeleggers is 'maximum drawdown' een zinvolle maatstaf omdat die in absolute termen werkt. Maximum drawdown geeft aan wat het grootste verlies is over elke gewenste periode, dus het verschil tussen het hoogste en het laagste punt van een fondskoers.

Veel Europese high yield fondsen bijvoorbeeld hadden gedurende de kredietcrisis een maximum drawdown van rond de 30%. Dat geeft aan hoe hard zo'n crisis kan toeslaan. Ter vergelijking: de meeste Europese investment grade diversified bond fondsen hadden in de afgelopen 10 jaar niet meer dan 10% verlies.

Laag-risico favorieten
Onze opzet is om de obligatiefondsen met het laagste risico, voorzien van een Morningstar Analyst Rating en verkrijgbaar in Europa, te rangschikken aan de hand van hun maximum drawdown in de periode van maart 2007 tot en met februari 2017. We hebben een periode genomen waarin meerdere fasen van credit blowups en stijgende rentes zijn voorgekomen, hoewel die in de afgelopen 10 jaar niet zo heel vaak plaatsvonden.

Niet verrassend hebben de meeste van deze fondsen een strategie op korte looptijden, met een lage blootstelling aan rente. Maar de lijst bevat ook enkele fondsen met langere looptijden die het hele obligatiespectrum omvatten en met hun strategie in staat zijn gebleken om de risico's te beperken.

Deze zes fondsen kennen maximum drawdowns van minder dan 5% over de afgelopen 10 jaar en hebben een hoge overtuiging bij Morningstar's fondsanalisten:

Deutsche Invest I Euro Bonds (Short) FC Bronze

Dit korte-looptijd gediversifieerde obligaties fonds kent de laagste maximum drawdown in 10 jaar binnen de groep fondsen die voorzien zijn van een Morningstar Analyst Rating Gold, Silver of Bronze. Fondsbeheerder Claus Meyer-Cording leidt dit fonds al bijna 15 jaar en zorgt voor waardevolle continuïteit. Het fonds richt zich op euro staats-, covered en bedrijfsobligaties met looptijden tussen 1 en 3 jaar. Enkele sector beperkingen die in 2008 zijn doorgevoerd, hebben de portefeuille dichter bij de benchmark gebracht, al heeft het team nog altijd voldoende flexibiliteit die het altijd goed gebruikt heeft, zoals blijkt uit het sterke lange-termijn track record invergelijking met zijn categoriegenoten.

BGF Euro Short Duration Bond D2 EUR Silver en BGF Euro Bond D2 Gold

Deze fondsen worden geleid door een indrukwekkend team onder leiding van Michael Krautzberger, die al 10 jaar hoofd van BlackRock's euro-obligatie strategie is. De aanpak is gestoeld op het bouwen van een portefeuille van gediversifieerde risico's en waarde toeveoegen op een consistente manier via een brede range aan voornamelijk relatieve-waarde strategieën. Deze aanpak heeft zich bewezen als effectief en beide fondsen hebben zich ieder jaar sinds 2007 in de bovenste helft van hun categorie genesteld. De maximum drawdown over de afgelopen 10 jaar was voor het Short Duration Bond fonds 1,96% en voor het Euro Bond fonds was dat 4,53%. Wel vinden we dat gezien de enorme omvang van het beheerd vermogen in beide strategieën ddat schaalvoordeel ook ten goede zou moeten komen van de eindbelegger in de vorm van lagere kosten.

Carmignac Pf Sécurité F EUR Acc Bronze

Deze strategie wordt opportunistisch gemanaged en heeft een breed beleggingsuniversum dat high-yield obligaties, gesecurutiseerde producten en coverteerbare obligaties omvat. Zo'n aanpak met weinig beperkingen brengt aanzienlijke risico's met zich mee, maar hoofdbeheerder Keith Ney en zijn team hebben altijd goed gebruik weten te maken van de mogelijkheden die ze hebben. Over een periode van 10 jaar verslaat de strategie zijn gemiddelde concurrent, terwijl de maximum drawdown niet boven de 2% is uitgekomen.

AXA WF Euro Credit Short Dur F-C EUR Bronze

Deze strategie wordt uitgevoerd door een competent team. Boutaina Deixonne is hoofdbeheerder sinds 2010 en heeft reeds 13 jaar ervaring, onder meer als credit analist bij Axa sinds 2003. Haar team kan leunen op een wereldwijd netwerk van zo'n 50 credit portefeuille managers en analisten, en dat verzekert het gedegen volgen van het beleggingsuniversum, inclusief multinationals die obligaties in euro's uitgeven. Dit fonds heeft bewezen dat het in staat is om het belegd vermogen beter dan concurrenten te berschermen tegen neergaande markten. De risicobeperkende aanpak heeft al lange tijd de concurrentie verslagen, maar het fonds blijft wel achter op zijn benchmark.

Raiffeisen-Euro-Rent (R) VT Silver

Dit fonds belegt in alle soorten looptijden en richt zich op 11 strategieën, waaronder looptijd, credit, geografische allocatie enzovoort. Benchmark is de Markit iBoxx Euro Overall index. Deze aanpak is goed gestructureerd en maakt goed gebruik van eigen research. Bovendien is de aanpak transparant en herhaalbaar. Het sterke track record van het fonds bewijst de effectiviteit van de aanpak, en ook het feit dat het in staat is tot risicobeheersing. We waarderen ook de bescheiden kosten die Raiffeisen eindbeleggers in rekening brengt. Dat geldt ook voor dit fonds. Dat de kosten onder de categoriemediaan liggen, geeft dit fonds een extra duwtje in de rug.

 

Lees meer over obligaties:

- Drie obligatiebeheerder die hun index wél verslaan

- Passief wint gestaag aan populariteit in obligatielandschap

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Mara Dobrescu

Mara Dobrescu  is a fund analyst at Morningstar France.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten