Waarde of groei: wat is de beste strategie voor wereldwijde aandelen?

Voor aandelenbeleggen onderscheidt Morningstar de stijlen Groei en Waarde. Welke van die twee biedt nu het beste rendement voor de belegger? Morningstar's Dan Kemp onderzoekt het. Lees hier zijn bevindingen.

Robert van den Oever 17 oktober, 2017 | 10:37
Facebook Twitter LinkedIn

Morningstar onderscheidt twee verschillende belegginggstijlen voor aandelen: groei en waarde. Groei richt zich op aandelen die nu volledig geprijsd zijn, of zelfs duur zijn, maar die in de toekomst omzet- en winstgroei zullen laten zien en daardoor een hogere Fair Value rechtvaardigen. Waarde-aandelen zijn nu goedkoper dan hun Fair Value omdat de markt hun huidige potentieel niet of onvoldoende onderkent.

In de Morningstar Style Box zijn Groei en Waarde opgenomen en een tussenvorm, genaamd Gemengd, ofwel Blend. Samen met de weergave van de omvang van een bedrijf, dus large, mid of small cap, telt de Morningstar Style Box negen segmenten.

Fundamentals
Maar beide strategieën moeten op de een of andere manier te herleiden zijn tot fundamentals om hun succes te kunnen verklaren, stelt Dan Kemp, chief investment officer van Morningstar Investment Management, in zijn strategierapport voor oktober.

Voor beide geldt dat de belegger een duidelijke visie moet ontwikkelen op de intrinsieke waarde van het aandeel met zijn toekomstpotentieel en ook op het verschil tussen die intrinsieke waarde en de actuele marktprijs, de aandelenkoers van vandaag.

Waarderingsgat dichten
Zo bezien berust het onderscheid tussen Groei en Waarde vooral bij de eindbelegger en zijn visie op de manier waarop hij het gat tussen de huidige en de toekomstige waarde wil dichten. Bij Groei is er in de toekomst meer waarde te verwachten, en bij Waarde is er nu al meer waarde die (nog) niet wordt onderkend.

Onderstaande grafiek laat zien dat beide stijlen elkaar niet zo veel ontlopen als het gaat om rendement. Als vertrekpunt is $1 in 1995 genomen. Beide stijlen gaan aardig gelijk op, al weet de waardestijl er in de tussenliggende periode $4,50 van te maken en de groeistijl iets minder:

GIS Sep 2017 Dan Kemp Exhibit 16

(klik op grafiek voor vergroting)

Contrair durven zijn
Voor beide stijlen geldt ook dat beleggers contrair moeten durven denken. Je kan de markt alleen verslaan als je een andere beleggingsbeslissing neemt dan de meeste andere beleggers, benadrukt Kemp. Dat kan je doen door onderwaardering te zien als anderen die (nog) niet zien. En hou je aan de lange termijn, herhaalt Kemp nog maar eens.

Techbedrijven stuwen groeistijl
Een interessant gegeven in de discussie over de twee stijlen is de opkomst en het succes van de grote techbedrijven. Zij golden en gelden als groeibedrijven. Hun resultaten zijn in de afgelopen jaren sterk gestegen, evenals hun aandelenkoersen en daarmee het rendement van de eindbelegger. Dat roept de vraag op of de waardestijl nog wel de moeite waard is.

Voor het antwoord kijkt Kemp naar het waarderingsmodel dat Morningstar Investment Management hanteert voor 199 aandelensectoren, regio’s en landen die elke maand opnieuw onder de loep worden genomen. Dit waarderingsmodel omvat zowel lange-termijnfundamentele groeiverwachtingen als een calculatie voor de waarde-aanpassing in de richting van de lange-termijn fundamentele basis. Dat is de maatstaf die ook waardebeleggers gebruiken om tot een Fair Value van een waarde-aandeel te komen.

Aandelenrendement gedaald
Aan de hand van die data constateert Kemp dat de te verwachten rendementen op aandelen in de afgelopen twee jaar duidelijk zijn afgenomen. De rendementen liggen momenteel beduidend lager dan het historisch gemiddelde. De lange termijn groeiperspectieven zijn alleszins redelijk, maar in veel markten liggen de actuele aandelekoersen te hoog in verhouding tot die groeiverwachtingen. Met andere woorden: veel markten zijn momenteel overgewaardeerd.

Verschillen tussen regio's
Maar er zijn grote verschillen tussen markten. Zo is voor Amerikaanse aandelen op basis van Morningstar’s waarderingsmodel een rendement van gemiddeld 2,5% te verwachten. Voor de rest van de wereld ligt dat op 5,4%. De veelgebruikte MSCI World Index bestaat voor 59% uit Amerikaanse aandelen. Het grootste deel van de index boekt dus een lager rendement dan het kleinere deel. Om extra rendement te boeken, moet de belegger dus de index durven loslaten. Daarmee onderstreept Kemp opnieuw het belang van contrair durven beleggen.

 

Lees meer van Dan Kemp:

10 jaar na uitbreken crisis weer hoge waarderingen. Wat te doen?

Terugblik op 10 jaar na uitbreken financiële crisis: Hoe staan we ervoor?

Hoe kan je zien of een markt extreem gewaardeerd is?

Wat te doen als aandelen en obligaties allebei dalen?

Beleggingsstijl groei versus waarde: wie wint?

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten