De rol van cash in de beleggingsportefeuille

Cash is een hulpmiddel dat liquiditeit en kapitaalsbescherming biedt, maar nauwelijks rendement. Daarom moet de belegger cash op de juiste manier gebruiken om kansen te benutten in andere vermogenscategorieën. Dan Kemp van Morningstar Investment Management legt uit hoe dat moet.

Robert van den Oever 14 november, 2017 | 11:24
Facebook Twitter LinkedIn

Cash is een handig hulpmiddel in de beleggingsportefeuille dat liquiditeit en kapitaalsbescherming biedt. Maar het is ook niet meer dan een hulpmiddel, want op zichzelf is het de slechtst renderende van alle vermogenscategorieën. Om de positie van cash in de portefeuille te bepalen, geeft Dan Kemp, Chief Investment Officer van Morningstar Investment Management Europe, enkele fundamentele overwegingen.

Het is belangrijk om te beseffen dat cash op lange termijn zo goed als geen perspectief op groei biedt. Daarom moeten beleggers cash alleen gebruiken als vehikel voor liquiditeit om vervolgens die liquiditeit aan te wenden om kansen op rendement in andere vermogenscategorieën te benutten. Het cash gedeelte in de portefeuille moet dan ook in overeenstemming zijn met de doelen die de beleggers zichzelf gesteld heeft. Er moet dus genoeg cash beschikbaar zijn om aan te wenden als zich kansen voordoen, maar méér aanhouden is niet zinvol.

MIM GIS Oct 2017 cash afbeelding exhibit 12

(klik op grafiek voor vergroting)

Hulpmiddel voor waardestijl
In de praktijk betekent dat een portefeuille die alleen cash bevat als zich geen aantrekkelijke beleggingskansen voordoen in andere vermogenscategorieën. Zijn die er wel, dan kan de cash worden ingezet om die aantrekkelijk gewaardeerde kans te benutten. Op die manier past cash als hulpmiddel bij uitstek bij de stijl van waardebeleggen, ofwel value-investing.

Ook belangrijk is het om te beseffen dat cash aanhouden kosten met zich meebrengt. Die zijn verborgen en lastig grijpbaar, maar daarom niet minder van invloed. Zo is er het verschil in rendement met andere vermogenscategorieën, ofwel het verlies van potentieel rendement. Immers, cash kent het laagste rendement van allemaal, dus cash aanhouden ontneemt de beleggers de mogelijkheid om het hogere rendement van andere vermogenscategorieën binnen te halen. Dat geldt tegenwoordig al helemaal, met de aanhoudend lage rentestand.

Gedragsinvloeden
Beleggers zijn ook nog eens onderhevig aan gedragsinvloeden, die soms negatief kunnen uitwerken. Dat zijn onder andere 'loss aversion', 'present bias' en 'recency bias'. Die eigenschappen hebben te maken met de menselijke neiging om mogelijke verliezen in de toekomst dubbel zo erg te vrezen als de voldoening die eenzelfde bedrag aan potentiële winsten zoud opleveren, Uit studies blijkt dat mensen van nature liever nu 100 dollar hebben dan het vooruitzicht om over een maand 120 dollar te krijgen. Ze houden vast aan zaken uit het recente verleden in plaats van vooruit te denken en logische perspectieven toe te passen.

Vertaald naar beleggen betekent dit dat als de markt omlaag gaat, beleggers sterk geneigd zijn om risicovollere vermogenscategorieën terzijde te schuiven en bovenmatig te vertrouwen op het behoudende karakter van cash in de portefeuille.

Om het effect van gedragsinvloeden uit te schakelen, is het raadzaam om automatisch werkende regels toe te passen bij beleggingsbeslissingen, stelt Kemp. Dat betekent strikt vasthouden aan een fundamentele, waardegedreven benadering over een lange periode. Daarbij kan underperformance op korte termijn plaatsvinden, maar daar moeten beleggers niet van schrikken, benadrukt Kemp. Want dat zou betekenen dat ze alsnog ten prooi vallen aan hun gedragsinvloeden.

Naast de strikte, fundamentele aanpak is het ook raadzaam om cash op een zinvolle wijze te gebruiken. Als er weinig kansen zijn, is het goed om cash aan te houden als munitie om te kunnen gebruiken zodra er zich wel kansen voordoen. En dan moet de belegger dat vervolgens ook durven doen als het zover is.

Bekijk hier een video waarin Dan Kemp in een interview met Emma Wall meer vertelt over de rol van cash in de beleggingsportefeuille:

 

Lees meer van Dan Kemp:

Waarde of groei: wat is de beste strategie voor wereldwijde aandelen?

10 jaar na uitbreken crisis weer hoge waarderingen. Wat te doen?

Terugblik op 10 jaar na uitbreken financiële crisis: Hoe staan we ervoor?

Hoe kan je zien of een markt extreem gewaardeerd is?

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings