Fonds van de Week: Schroder Global Recovery Fund

De strategie van het Schroder Global Recovery Fund kent een tegendraadse beleggingsfilosofie en dat vraagt geduld. De consistente aanpak van het team levert een sterk track record op. De Morningstar Analyst Rating is Bronze.

Robert van den Oever 23 september, 2021 | 8:34
Facebook Twitter LinkedIn

Schroder Global Recovery Fund in het kort

Morningstar Analyst Rating: Bronze
Morningstar Rating: **
Beheerteam: Average
Fondshuis: Above Average
Beleggingsproces: Above Average

 

Schroder Global Recovery Fund

De strategie van dit fonds heeft een tegendraadse beleggingsfilosofie is gebaseerd op de overtuiging dat markten inefficiënt zijn. Daarbij kijkt het team naar aandelen die in een turnaround zitten en groeipotentieel voor de toekomst in zich dragen. Het team past de aanpak standvastig en consistent toe, waardoor het concurrenten in de waarde-stijl weet te verslaan. De Morningstar Analyst Rating is Bronze.

Uitgebreide toelichting

schroder global recovery graph

Beheerteam
De relatief beperkte ervaring met het uitvoeren van wereldwijde mandaten en voortdurende teamwisselingen rechtvaardigen in de huidige situatie een Average rating op de People Pillar. na de beslissing van Kevin Murphy om zich uitsluitend op aandelen in het Verenigd Koninkrijk te concentreren per november 2018 werd Liam Nunn in 2020 toegevoegd als plaatsvervangend beheerder van deze strategie.

Hoewel de managers goed hebben samengewerkt als onderdeel van het bredere Global Value-team en hoog worden gewaardeerd bij andere strategieën, vergen de recente veranderingen in de teamdynamiek en nieuwe verantwoordelijkheden meer tijd om op hun plaats te vallen. Het vierkoppige managementteam van Nick Kirrage, Simon Adler, Andrew Lyddon en Nunn blijft profiteren van zowel ondersteunende analisten als de inzichten die worden geboden door het bredere team op mandaten voor het VK, de EU en opkomende markten.

Het collegiale karakter van het team beschouwen we als positief en de hoeveelheid middelen als voldoende. Er bestaat een mogelijke kloof in ervaring voor aandelen Noord-Amerika en inzichten in die markt, maar het team is druk doende om ervoor te zorgen dat aandelen uit deze regio voldoende aandacht krijgen.

Het is ook vermeldenswaardig dat Kirrage een hoge werkdruk heeft gezien zijn betrokkenheid bij meerdere strategieën en het samen met Murphy leiding geven aan het team. Het zou beter zijn als hij meer focus op deze strategie zou hebben, maar anderzijds  worden de zorgen deels weggenomen door de teamstructuur met meerdere managers en door de in de eerste plaats door het proces bepaalde aard van de beleggingsaanpak.

Fondshuis
Schroders bestaat ruim 200 jaar en nog altijd heeft de familie Schroder de helft van de aandelen in handen; dit stabiele eigendom heeft voor rust gezorgd.De kernexpertise van Schroders is aandelen en daarin heeft het een fondsenaanbod met fondsbeheerders van hoge kwaliteit, lange staten van dienst en oog voor de lange termijn, die ruime en diepgaande middelen tot hun beschikking hebben. Hoewel de Aziatische aandelenanalistentak veel verloop heeft laten zien, zijn daar vervangingen gedaan en bovendien zijn de senior fondsbeheerders op hun post gebleven. Doorgaans gaat het fondshuis goed en zorgvuldig om met opvolgingskwesties.

De variabele beloning voor aandelenfondsbeheerders is gekoopeld aan hun prestaties over drie- en vijfjaarsperiodes, waarbij de nadruk ligt op drie jaar. Bij obligatie- en multi-asset fondsen is dat één en drie jaar, want dat weerspiegelt volgens het fondshuis de perioden waar eindbeleggers voor die producten het meeste belang aan hechten.

Strategische planning voor de lange termijn, gesteund door de familie heritage, heeft gezorgd voor een cultuur van samenwerking waarmee het fondshuis doordesemd is. Dit biedt een stabiel platform voor selectieve overnames. Recent hebben enkele acquisities plaatsgevonden op de specialistische terreinen van private equity en impact investing. Ook zijn er allianties gevorm op het gebied van vermogensbeheer. Dat verbreedt het aanbod over de verschillende asset classes. Dat leidt gelukkig niet af van het open-end universum dat de kern van de business vormt. Op dat gebied zijn overigens geen aanvullende overnames te verwachten.

Proces
Het beleggingsproces is robuust en kent een consistente en gedisciplineerde implementatie. De tegendraadse beleggingsfilosofie is gebaseerd op de overtuiging dat markten inefficiënt zijn, hetgeen prijsafwijkingen teweeg brengt die kunnen worden uitgebuit door een gedetailleerd begrip te hebben van bedrijven en hun vooruitzichten. Het proces begint met verschillende waarderingsbeoordelingen die zijn ontworpen om aandelen te helpen identificeren die een mogelijk herstel tegemoet gaan, gedefinieerd als bedrijven die een grote underperformance van de aandelenkoers of dalende winsten hebben ervaren.

De verhouding tussen aandelenkoers en de gemiddelde winst over 10 jaar (cyclisch gecorrigeerde koers/winst verhouding) is een belangrijke beoordelingsmaatstaf, maar het team kijkt ook naar andere statistieken, waaronder ondernemingswaarde/netto operationele winst na belastingen en koers/activa. Het geformaliseerde proces creëert een schaalbaar en gedisciplineerd proces. Een eerste fundamentele analyse is bedoeld om valse positieven te elimineren die aanvankelijk als goed zijn gescreend.

Dit reduceert het universum tot een beheersbaar aantal aandelen, waarop de managers gedetailleerd onderzoek kunnen doen. Dit onderzoek omvat een grondig begrip van genormaliseerde contante winsten en rigoureuze balansanalyse, die wordt uitgevoerd door meerdere teamleden en diepgaand wordt besproken. De verkoopdiscipline wordt bepaald doordat een aandeel dat zijn koersdoel bereikt of doordat er een materiële verandering in de beleggingsthesis optreedt.

Prestaties
Sinds de introductie van de Z Acc aandelenklasse in oktober 2015 heeft de strategie aanzienlijk minder gepresteerd dan de MSCI ACWI index over de periode tot en met juli 2021. Waardebeleggen heeft in deze periode te maken gehad met extreme tegenwind, dus die ondermaatse prestaties zijn niet onverwacht. Meer recent heeft de strategie geprofiteerd van de meewind van de waarde-factor en daardoor loopt het fonds nu vóór op de MSCI Value Index, gemeten over periodes van één, drie en vijf jaar.

Als we kijken naar de attributieanalyse op de lange termijn en de aanpassing aan de diepe waardestijl van de strategie, dan zien we dat, ondanks de tegenwind in de stijl, de managers nog steeds in staat zijn om waarde toe te voegen via een sterke effectenselectie. De rem op het rendement vloeit voornamelijk voort uit het verschil in rendement tussen de groei- en de waarde-stijl en de onderweging in mega-caps, wat de mening van de beheerders over de waarderingsniveaus van dit type aandelen weerspiegelt.

Gezien het tegendraadse karakter van de strategie moeten beleggers geduld oefenen als ze zich daarin begeven. Het is geruststellend dat de beheerders standvastig blijven vasthouden aan hun beleggingsstijl. Hoewel wordt aangenomen dat de strategie alpha kan bieden ten opzichte van de benchmark, moeten beleggers zich ervan bewust zijn dat er fikse volatiliteit kan optreden en dat ze deze strategie moeten gebruiken als onderdeel van een gediversifieerde portefeuille.

Kosten
Een evaluatie van de kosten is van cruciaal belang aangezien deze direct ten laste gaan van het rendement. De kosten voor deze fondsklasse Z laten het fonds uitkomen in het op een na goedkoopste kwintiel van de Morningstar-categorie. Op basis van onze beoordeling van de People-, Process- en Parent Pillars bezien tegen het licht van deze kosten, denken we dat deze aandelenklasse in staat zal zijn een positieve alpha te leveren ten opzichte van de benchmark. De Morningstar Analyst Rating is Bronze.

 

Lees meer 

Bekijk voor meer informatie de overzichtspagina van Schroder International Selection Fund Global Recovery C Acc USD. Daar vindt u onder andere het fondsrapport over dit fonds.

Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Aandelen Wereldwijd Flex Cap, die voorzien zijn van een Morningstar Analyst Rating, afgezet tegen de categorie benchmark:

schroder global recovery table

 

Lees ook eerdere Fondsen van de Week:

- T. Rowe Price Japanese Equity Fund

- Capital Group New Economy Fund

iShares MSCI Europe SRI ETF

BlackRock World Technology Fund

 

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten