Fonds van de Week: NN Emerging Markets Debt (Hard Currency)

Het huidige team van NN Emerging Markets Debt (Hard Currency) en zijn hoofdbeheerder hebben bewezen dat hun aanpak in staat is om concurrenten te verslaan. Morningstar verhoogt de Analyst Rating van Neutral naar Bronze.

Robert van den Oever 11 januari, 2018 | 9:35
Facebook Twitter LinkedIn

NN Emerging Markets Debt (Hard Currency) in het kort

Morningstar Analyst Rating: Bronze
Morningstar Rating: *****
Beheerteam: Positive
Fondshuis: Neutral
Beleggingsproces: Positive
Rendement: Neutral
Kosten: Neutral

NN Emerging Markets Debt (Hard Currency)

Marco Ruijer, de hoofdbeheerder van het  NN Emerging Markets Debt (Hard Currency) fonds, heeft sinds zijn aanstelling in maart 2013 zijn deskundigheid bewezen door een gedegen aanpak die qua rendement concurrenten weet te verslaan.

Het fonds is een solide optie voor beleggers die in Emerging Markets Debt willen beleggen, vindt Morningstar-fondsanalist Niels Faassen. Hij verhoogt het oordeel op enkele van de vijf pijlers en de Morningstar Analyst Rating voor het fonds gaat omhoog van Neutral naar Bronze.

Uitgebreide toelichting

Fvd W week 2 NN EMD Hard C N Cap USD  grafiek vrijstaand

(klik op grafiek voor vergroting)

Beheerteam
Marco Ruijer werd aangesteld als hoofdbeheerder in maart 2013. Hij volgde Bart van der Made op die overstapte naar Neuberger Berman met medeneming van het grootste deel van NN IP's emerging markets debt team begin 2013. NN IP is er in geslaagd om zowat het hele team in minder dan een jaar tijd opnieuw op te bouwen. Ruijer komt over van pensioenuitvoerder MN Services, waar hij sinds 2002 EMD beheerde. Ondanks zijn uitgebreide ervaring heeft Ruijer geen publiek beschikbaar track record over de periode daarvoor. We betreuren het dat hij niet persoonlijk belegd is in zijn fonds, hetgeen zijn eigen belangen op een lijn zou brengen met die van eindbeleggers.

Het hard currency team omvat naast Ruijer nog vier andere beheerders die nauw samenwerken met de andere EMD specialisten binnen NN IP, maar Ruijer is de beslisser voor hard-currency mandaten. Hoewel wij van mening zijn dat het hard currency team goed toegerust is, is hun ervaring in EMD tamelijk gemiddeld met 8 jaar. Een van de hard currency beheerders vertrok in 2015 en werd vervangen door Jared Lou, die overkwam van GMO's EMD-team.

We hebben de indruk dat er goede communicatie is tussen alle leden van het team ondanks de drie verschillende vestigingsplaatsen van waaruit ze werken: Den Haag, New York en Singapore. Met een track record dat bijna vijf jaar omvat heeft Ruijer zijn stempel gedrukt op deze strategie. We waarderen de ervaring die hij meebrengt naar dit fonds en de landenselectie vaardigheden die hij heeft laten zien. We hebben ons oordeel over de beheerteam-pijler verhoogd naar Positive. 

Fondshuis
NN Investment Partners (het voormalige ING Investment Management) heeft een turbulente periode achter de rug. Samen met de verzekeraar werd het op last van de Europese Commissie afgesplitst van ING Bank. Ook moest het diverse regionale onderdelen afstoten. NN Investment Partners gaat met de verzekeraar verder als NN Group.

Tijdens het afsplitsingsproces was het personele verloop relatief hoog. De splitsing heeft vooral impact gehad op de regionale teams buiten Europa, zoals het Amerikaanse high yield team. Daarnaast stapte vrijwel het gehele EMD team over naar een concurrent. NN IP is echter in staat gebleken vacatures op relatief korte termijn op te vullen met gekwalificeerde mensen. Na de afgeronde afsplitsingen verwachten wij meer stabiliteit.

Het kostenniveau van de fondsen is gemiddeld tot beneden gemiddeld, wat positief is. Verder is de variabele beloning van beheerders deels afhankelijk van langetermijnprestaties (3- en 5-jaars), wat wij als gunstig beschouwen. Wel zien wij nog een aantal verbeterpunten. Wij denken dat NN IP meer toegevoegde waarde kan bieden wanneer het fondshuis zich beter zou focussen op kernstrategieën en het grote fondsenaanbod zouden rationaliseren. De informatievoorziening aan beleggers is redelijk, maar is niet voor alle fondsen even uitgebreid. Tenslotte vinden wij dat meer beheerders persoonlijk belegd zouden mogen zijn in hun eigen fondsen.

Proces
De beleggingsaanpak van dit fonds is min of meer hetzelfde gebleven zoals geïntroduceerd door NN IP's vorige EMD-beheerders in 2000. De aanpak is gericht op bottom-up landenselectie en in mindere mate op top-down beta beslissingen zoals (spread) looptijd positionering en corporate bond allocatie. Het vertrekpunt is de maandelijkse macro-evaluatie, een discussie van het voltallige emerging markets debt team die wordt gebruikt als input door het hard currency team samen met de visie op opkomende markten fundamentals, marktdynamiek en waarderingen om de top down positionering van de portefeuille te bepalen.

De tweede fase is de bottom-up landenanalyse waarin kwantitiatieve (60%) en kwalitatieve (40%) factoren in beschouwing worden genomen. Vervolgens wordt de landenrating vergeleken met de actuele landen spread. Voor de uiteindelijke obligatieselectie worden factoren als relatieve waardering op de yield curve, liquiditeit en relatieve spread evoluties in overweging genomen. De interne regels van het fonds geven de beheerders wat flexibiliteit om tot 15% in off-benchmark emerging corporates te beleggen. Anders dan sommige concurrenten is blootstelling aan opkomende markten valuta of obligaties in lokale valuta niet toegestaan.

Alles bij elkaar vinden we dit een robuuste en gecontroleerde aanpak die tot een gediversifieerde portefeuille leidt, en Marco Ruijer heeft bewezen dat hij dit proces effectief weet toe te passen. We verhogen ons oordeel op de Process Pillar naar Positive.

Prestaties
Marco Ruijer werd in maart 2013 aangesteld als hoofdbeheerder. Net als veel van zijn concurrenten combineert de strategie van het fonds top-down allocatie met bottom-up landenselectie met een focus op de laatste. Ruijer heeft bovengemiddelde rendementen geleverd sinds hij het fonds is gaan leiden. Het rendement vanaf maart 2013 tot en met november 2017 is 4,91% gemiddeld per jaar in dollars, vergeleken met 2,02% voor de categorie en 4,35% voor vergelijkbare passieve fondsen zoals iShares JP Morgan $ Emerging Markets Bond. Het fonds bleef echter wel achter bij zijn benchmark, de JPM EMBI Global Diversified Index die 5,03% boekte. We houden vast aan ons oordeel Neutral op de Performance Pillar.

Vergeleken met de index is de standaarddeviatie van het fonds lichtjes hoger als gevolg van de off-benchmark allocatie naar emerging corporates, terwijl de maximum drawdown conform de benchmark is. Op voor risico gecorrigeeerde basis (volgens de Sharpe ratio) is het fonds erin geslaagd om concurrenten uit de categorie en de iShares ETF voor te blijven, maar is het achtergebleven bij de index.

In 2016 deed het fonds het met 11,93% beter dan de 10,15% van de index. Overwgeing in Kameroen en onderweging in China pakte goed uit, evenals de obligatieselectie in Brazilië, Indonesië en Mexico, waar de beheerder de voorkeur gaf aan quasi-sovereigns. In 2017 tot en met november heeft het fonds met 10,46% zijn twee categorieconcurrenten (10,36%) verslagen evenals de index (9,45%) dankzij overwegingen in Oekraine en Argentinië en non-sovereign selectie in Maleisië en Brazilië. 

Kosten
Met 0,90% is de lopende-kostenfactor voor de rebatevrije aandelenklasse van dit fonds, die verkrijgbaar is voor particuliere beleggers in Nederland, min of meer in lijn met de categoriemediaan van 0,89% voor de categorie Wereldwijde opkomende-markten obligaties. Daarom bevestigen we ons Neutral-oordeel op de kostenpijler.

Lees meer

Bekijk voor meer informatie de overzichtspagina van NN Emerging Markets Debt (Hard Currency) N Cap USD. Daar vindt u onder andere het fondsrapport over dit fonds.

Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Obligaties Wereldwijd Emerging Markets, die voorzien zijn van een Morningstar Analyst Rating, afgezet tegen de categorie benchmark:

Fvd W week 2 NN EMD Hard C N Cap USD  tabel vrijstaand

(klik op tabel voor vergroting)

 

Lees ook eerdere Fondsen van de Week:

- Lord Abbett High Yield Fund

NN Duurzaam Aandelenfonds

BlackRock Global High Yield Bond Fund

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten