Fonds van de Week: Eaton Vance US High Yield Bond Fund

Het Eaton Vance US High Yield Bond Fund heeft een ervaren team, een gedegen beleggingsproces en het heeft concurrerende rendementen geboekt na het lastige jaar 2008, toen het risicoprofiel werd aangepast. Reden voor Morningstar om aan dit fonds een Morningstar Analyst Rating van Silver toe te kennen.

Robert van den Oever 25 januari, 2018 | 8:50
Facebook Twitter LinkedIn

Eaton Vance US High Yield Bond Fund in het kort

Morningstar Analyst Rating: Silver
Morningstar Rating: ****
Beheerteam: Positive
Fondshuis: Neutral
Beleggingsproces: Positive
Rendement: Positive
Kosten: Neutral

Eaton Vance US High Yield Bond Fund

Het Eaton Vance US High Yield Bond Fund krijgt van Morningstar-analist Niels Faassen een Morningstar Analyst Rating van Silver vanwege het ervaren team, het gedegen beleggingsproces en concurrerende rendementen na 2008. Want 2008 was een lastig jaar voor het fonds.

Sindsdien heeft het beheerteam echter op deskundige wijze het risicoprofiel van het fonds veranderd. En dat heeft succes gebracht. Het gemiddelde jaarlijkse rendement over de periode januari 2009 tot en met december 2017 bedraagt 12,2% en daarmee laat dit fonds 80% van zijn high yield concurrenten achter zich en tevens zijn benchmark. Volgens analist Faassen verdient dit fonds dan ook een Silver rating.

Uitgebreide toelichting

Fvd W week 4 Eaton Vance high yield grafiek vrijstaand

(klik op grafiek voor vergroting)

Beheerteam
De stabiliteit van het team, de groei en een stevig leiderschap zorgen voor een Positief oordeel op de People Pillar. Het team heeft veel ervaring, te beginnen met hoofdbeheerder Mike Weilheimer. Hij leidt dit in Ierland gevestigde fonds sinds de oprichting in 2003 en hij heeft ook ruim twee decennia twee vergelijkbare in de VS gevestigde high yield fondsen geleid, het Eaton Vance Income Fund of Boston en het Eaton Vance High Income Opportunities fonds, beide met een vergelijkbaar sterk track record.

Weilheimer wordt ondersteund door drie co-beheerders: Stephen Concannon, die co-manager Tom Huggins verving in 2012; Kelly Baccei, die al meer dan 12 jaar bij het fondshuis is en van credit analyst is gepromoveerd tot co-manager in 2014 en Jeffrey Mueller, die in 2015 bij het fondshuis kwam. Co-manager Linda Carter die sinds 2000 bij het fonds was, is eind 2017 met pensioen gegaan. Hoewel we haar vertrek betreuren, denken we dat dit geen significante impact op het team zal hebben vanwege het ongewijzigde leiderschap van Weilheimer en de senioriteit van de rest van het team.

De beheerders worden ondersteund door 12 analisten die ieder een sectorspecialisatie hebben en die ieder gemiddeld 18 jaar ervaring in de beleggingsindustrie hebben. Andere aanvullingen zijn het optuigen van een klein, wereldwijd gericht team in Londen in 2015 dat ondersteuning biedt bij de allocatie van niet-Amerikaanse assets tot een maximum van 20%. Het team volgt een collegiale aanpak: ideeën worden als groep ontwikkeld en de definitieve besluiten over de portefeuillesamenstelling worden via manager consensus genomen.

Fondshuis
Eaton Vance is uitgebreid tot voorbij tax-managed strategieën en closed-end fondsen, hoewel die nog altijd een belangrijk deel van de identiteit vormen. Het beheerd ongeveer 364 miljard dollar aan vermogen in aandelen, obligaties en kwantitatieve strategieën. De quant-fondsen worden beheerd door dochterbedrijf Parametric dat in 2003 door Eaton Vance werd overgenomen en dat nu de helft van het beheerd vermogen onder zijn hoede heeft.

Recentere initiatieven zijn de overname in 2016 van Calvert Investments, toonaangevend in sociaal verantwoorde beleggingen, en de vorming in 2011 van NextShares een volledige dochter die actief beheerde ETF's aanbiedt, intern of via licenties met derde partijen.

De prestaties zijn gemiddeld te noemen, met enkele gebieden waar ze uitblinken. De obligatiefondsen zijn solide, maar de stromen naar de bankleningen business is volatiel geweest. De aandelentak heeft gedurende een aantal jaren te maken gehad met significante uitstroom voornamelijk van het worstelende Large-Cap Value vlaggenschipfonds, dat in 2014 drie beheerders verloor. Enkele andere beheerders vertrokken in 2015.

De nieuwe hoofdbeheerder en chief investment officer voor aandelen Ed Perkin, die in 2014 bij het fondshuis kwam, heeft zijn stempel gedrukt op het fonds en op de aandelentak, door die om te vormen van een gecentraliseerd model naar kleinere teams. Op het gebied van stewardship laat het fondshuis geen buitengewone prestaties zien, dus komt Morningsatr tot een Neutral oordeel op de Parent Pillar.

Proces
Vanwege de consistentie, effectiviteit en toegenomen aandacht voor risicobeheer in de afgelopen jaren verdient het fonds een positief oordeel op de Process Pillar. Het beleggingsproces is verankerd in een proces dat op fundamentals is gebaseerd. De analisten richten zich op het beoordelen van de concurrentiepositie van iedere uitgever, de groeiperspectieven en de cycliciteit, evenals de financiële gezondheid. De laatste component waar ze naar kijken is waardering.

Voor 2014 vielen 144a effecten onder de 10% UCITS cap op illiquide effecten. Dat droeg bij aan een significant verschil tussen de posities van de Amerikaanse variant Eaton Vance Income Fund of Boston en de UCITS variant vanaf de startdatum tot 2014. Ook had de UCITS variant een kleinere blootstelling aan bankleningen in vergelijking met zijn Amerikaanse zusterfonds. De UCITS ging doorgaans tot 4%, terwijl het US-fonds tot maximaal 10% kon gaan.

Het team heeft een macro-component toegevoegd aan het beleggingsproces om de volatiliteit te verminderen. Dit als gevolg van een slecht jaar 2008. De toevoeging omvat meerdere stappen, waaronder kijken naar economische trends, spread en yield niveaus en marktliquiditeit. Het team is ook bereid om cash aan te houden in de portefeuille als waarderingen en marktomstandigheden dat rechtvaardigen. Over het algemeen bevat de portefeuille minder B en CCC rated papier dan het voorafgaand aan 2010 deed. Deze aanpassingen aan de strategie zijn bruikbaar gebleken in periodes van volatiliteit. het fonds heeft recente credit sell-offs beter doorstaan. 

Prestaties
Concurrerende rendementen en een verbeterd risico-rendementsprofiel bezorgen dit fonds een positieve Performance rating. Het risicoprofiel is na 2008 gematigder geworden door de aanpassingen aan het risicomodel. Voor 2014 leidde de UCITS regelgeving tot significante verschillen tussen de posities van de Amerikaanse variant Eaton Vance Income Fund of Boston en het UCITS fonds. Daarom achten we het track record van het UCITS fonds van voor 2014 minder relevant en richten we ons daarom op het Amerikaanse zusterfonds. Dit fonds heeft het goed gedaan ten opzichte van zijn ICE Bank of America Merrill Lynch High Yield Index benchmark en high yield categorie peers in zowel recent risk-on als risk-off periodes.

De Amerikaanse fondsvariant boekte een jaarlijks rendement van 7,4% van juli 2010 tot en met december 2017 en dat is hoger dan dat van zijn gemiddelde concurrent. De genoemde tijdsspanne is gekozen om het effect van de grote positie in B en CCC papier na 2008 te omzeilen. Het voor risico aangepaste rendement over die periode, uitgedrukt als Sharpe ratio, is eveneens behoorlijk sterk.

De solide prestaties van het fonds zijn voornamelijk gedreven door deskundige credit selectie. Bijvoorbeeld de keuze voor hogere kwaliteit heeft de pijn verzacht gedurende de voor high yield moeilijke periode van juni 2015 tot en met februari 2016. De recente focus van het team om blootstelling aan papier van lagere kwaliteit te verminderen werkte juist negatief, omdat vanaf februari 2016 een credit rally begon die obligaties van lagere kwaliteit juist extra hard opstuwde.

Lees meer

Bekijk voor meer informatie de overzichtspagina van Eaton Vance US High Yield Bond Fund I2 USD. Daar vindt u onder andere het fondsrapport over dit fonds.

Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Obligaties USD High Yield, die voorzien zijn van een Morningstar Analyst Rating, afgezet tegen de categorie benchmark:

Fvd W week 4 Eaton Vance high yield tabel vrijstaand

(klik op tabel voor vergroting)

 

Lees ook eerdere Fondsen van de Week:

- Add Value Fund

- NN Emerging Market Debt

Lord Abbett High Yield Fund

NN Duurzaam Aandelenfonds

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten