Twee voorbeelden van goede defensieve High Yield fondsen

De risicovergoeding die beleggers in high yield obligaties ontvangen is in de afgelopen 10 jaar aanzienlijk gedaald. Hierdoor worden beleggers steeds minder gecompenseerd voor het risico dat zij lopen. Daarom neemt Morningstar twee wereldwijde high yield fondsen met een defensieve insteek onder de loep die bescherming bieden in neergaande markten.

Niels Faassen 14 maart, 2018 | 11:41
Facebook Twitter LinkedIn

Beleggers in high yield obligaties hebben de laatste jaren - enkele uitzonderingen daargelaten - de wind flink in de rug gehad. Het expansieve monetaire beleid van centrale banken, de wereldwijd aantrekkende economische groei en solide omzetcijfers van bedrijven misten hun uitwerking niet. Sinds 2008 is de risicovergoeding voor beleggers op wereldwijde high yield obligaties gemiddeld genomen met maar liefst 13,50% gedaald tot een niveau van circa 3,5%.

De dalende risicovergoeding in combinatie met een dalende rente zorgde voor een flinke waardestijging voor high yield obligaties. Lagere rentes en een lagere risicovergoeding leiden immers tot stijgende obligatiekoersen en een positief rendement voor de belegger.

En positief dat was het, want in de afgelopen tien jaar realiseerde de Bloomberg Barclays Global High Yield Hedged EUR Index een jaarlijks rendement van maar liefst 7,8%. Maar door de dalende risicovergoeding en de oplopende obligatiekoersen worden beleggers steeds minder gecompenseerd voor het risico dat zij lopen. Hierdoor zijn diverse high yield beheerders al wat voorzichtiger geworden: zij hebben risico’s in hun portefeuille afgebouwd.

Twee voorbeelden
Tegen een achtergrond van dalende risicovergoedingen en hogere obligatiekoersen neemt Morningstar twee wereldwijde high yield fondsen met een defensieve insteek onder de loep: Robeco High Yield Bonds en PIMCO GIS Global High Yield Bond. Deze twee hebben aangetoond niet alleen bestand te zijn in neerwaartse markten maar ze hebben ook over een volledige marktcyclus waarde weten toe te voegen voor hun beleggers. Hierbij is onder meer gekeken naar down- en up-capture ratio’s over verschillende periodes. Deze ratio’s geven weer hoe de fondsen hebben gepresteerd ten opzichte van hun categoriegenoten in op- en in neergaande markten.

2018 03 14 NF Column Beleggernl High Yield tabel 1 vrijstaand

(klik op tabel voor vergroting)

Voor down-capture ratio’s geldt dat dit percentage bij voorkeur lager moet zijn dan 100. Robeco High Yield Bonds komt bijvoorbeeld uit op een down-capture ratio van 68,9% over de afgelopen 3 jaar. Dit betekent dat het fonds slechts 68,9% van het verlies in neergaande markten absorbeert. Daarmee presteert het fonds in verlieslatende markten dus beter dan het categoriegemiddelde (100%).

Up-capture ratio’s geven daarentegen aan hoe fondsen presteren in winstgevende markten. Hierbij geldt dat een ratio van meer dan 100 gunstig uitpakt voor beleggers. Op 3-jaars basis scoort het Robeco fonds bijvoorbeeld 116,2 en presteert hiermee wederom beter dan het categoriegemiddelde. Robeco High Yield Bond presteert dus over meerdere periodes niet alleen beter dan categoriegenoten in neergaande markten maar ook in opgaande markten weet het beter te presteren. Hetzelfde geldt overigens ook voor PIMCO GlS Global High Yield Bond.

Ook als we naar het maximale verlies (Max Drawdown) van de twee fondsen kijken, dan valt deze lager uit over 3-, 5- en 10-jaars periodes afgezet tegen het Morningstar categoriegemiddelde en de Bloomberg Barclays Global High Yield Hedged EUR Index.

Hiermee hebben beide fondsen hun defensieve kwaliteiten bewezen en aangetoond dat ze in neerwaartse markten beter presteren dan veel van hun categoriegenoten vanwege hun lagere down-capture ratio’s en max drawdowns. Een goed voorbeeld hiervan was de sell-off in energie en grondstoffen in 2014 en 2015. Beide fondsen behoorde die jaren tot de best presterende kwintiel van de categorie door hun terughoudendheid ten aanzien van energie- en grondstofgerelateerde bedrijven.

2018 03 14 NF Column Beleggernl High Yield tabel 2 vrijstaand

(klik op tabel voor vergroting)

Robeco High Yield Bonds - Gold
Fondsbeheerders Sander Bus en Roeland Moraal van Robeco High Yield Bonds staan bij Morningstar in hoog aanzien vanwege hun ervaring en lange samenwerking. Ze passen een succesvolle en prudente aanpak toe die zich door de jaren heen bewezen heeft. Een sterke bottom-up selectie gaat hand in hand met deskundig credit beta management, en dat tegen lager dan gemiddelde kosten.

Voor Morningstar was dat reden om de Morningstar Analyst Rating vorig jaar te verhogen van Silver naar Gold. Datzelfde jaar wonnen Bus en Moraal de Morningstar European Fund Manager of the Year Award in de categorie obligaties.

Afgezet tegen vergelijkbare fondsen belegt het fonds slechts beperkt in achtergestelde obligaties uitgegeven door financiële instellingen. Daarnaast hebben Bus en Moraal een voorkeur voor obligaties van een relatief hogere kwaliteit (met een kredietwaardigheid van BB en B) ten opzichte van papier met een lagere rating (CCC’s en lager). Het beheerdersduo is namelijk van mening dat beleggers binnen het risicovollere segment, gecorrigeerd voor risico, onvoldoende gecompenseerd worden.

PIMCO GIS Global High Yield Bond – Silver
PIMCO Global High Yield Bond is in de capabele handen van beheerder Andrew Jessop en medebeheerder Hozef Arif. Het ervaren duo volgt een conservatieve strategie die de portefeuille beschermt in neergaande markten; beter dan vergelijkbare high yield fondsen dat doen. Tegelijk weet het sterke en ervaren team de juiste obligatieselectie te maken, zodat het fonds het ook in opgaande markten goed doet. Het slim aanwenden van het cashgedeelte van de portefeuille als zich goede kansen voordoen, draagt hier aan bij.

Het vertrouwen van Morningstar in dit fonds is gegroeid en daarom verhoogde Morningstar vorig jaar de Morningstar Analyst Rating van Bronze naar Silver. Ook Jessop en Arif richten zich met name op obligaties met een BB- en B-rating en zijn erg terughoudend in het risicovollere CCC-segment.

Beter dan hun categorie
Met een Morningstar Analyst Rating van respectievelijk Gold en Silver zijn de analisten van Morningstar er van overtuigd dat Robeco High Yield Bonds en PIMCO GIS Global High Yield Bonds in staat zijn om –voor risico gecorrigeerd- op lange termijn beter te presteren dan andere fondsen in hun categorie. Wel is het van belang om high yield fondsen te beoordelen in het kader van uw totale portefeuille en er voor te waken dat u niet te veel blootstelling naar deze fondsen heeft vanwege het relatief hoge risicoprofiel van high yield obligaties.

 

Lees meer columns van Niels Faassen:

- Zijn high yield ETF’s een efficiënt alternatief voor actieve fondsen?

2017, een obligatiejaar met twee gezichten

Venezuela in default: wie zitten er groot in en wie niet?

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Niels Faassen

Niels Faassen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten