Duurzaamheid en small-caps kunnen samengaan

Kleinere ondernemingen scoren vaak minder goed op duurzaamheid dan grotere ondernemingen. Toch hoeft een belegging in wereldwijde small-caps niet al te zeer ten koste van het duurzaamheidsprofiel te gaan. Want er zijn volop actief beheerde small-capfondsen die beter scoren op duurzaamheid dan de small-cap index.

Ronald van Genderen 03 mei, 2018 | 11:34
Facebook Twitter LinkedIn

Kleinere ondernemingen, of small-caps, hebben de naam dat ze over het algemeen minder goed presteren op duurzaamheid dan de grote ondernemingen. Dit zou veroorzaakt kunnen worden doordat small-caps wellicht minder (goed) rapporteren over hun duurzaamheidsbeleid en -prestaties. Een beperkter beschikbaar of vrijgemaakt budget dan large-caps voorhanden hebben, zou hieraan ten grondslag liggen. Of small-caps investeren minder in verduurzaming, ook om budgettaire redenen.

Oorzaken
Zonder met zekerheid duidelijkheid te kunnen verschaffen over de onderliggende oorzaken, kunnen we wel vaststellen dat small-caps lager scoren op duurzaamheid dan large-caps. Althans, als we de Morningstar Sustainability Rating als maatstaf nemen.

De Morningstar Sustainability Rating werd in maart 2016 geïntroduceerd en is een hulpmiddel dat beleggers inzicht geeft in hoe fondsen scoren op het gebied van duurzaamheid. Morningstar gebruikt ESG-data op bedrijfsniveau van Sustainalytics, een toonaangevende aanbieder van ESG ratings en onderzoek, om de rating te berekenen.

Op basis van de bedrijfsscores wordt voor ieder fonds een score berekend op E, S en G. Bij het vaststellen van deze scores beoordeelt Sustainalytics het beleid, de rapportage en de prestaties op het gebied van duurzaamheid van een onderneming. De drie afzonderlijke scores vormen samen een ESG score. Daar wordt een score voor controverses waarin een bedrijf betrokken is, van afgetrokken. De uitkomst daarvan is de sustainability score.

Indices
Deze methode kan ook op indices worden toegepast. Als we dit doen voor de wereldwijde large-cap aandelen index, de MSCI World, en dit vergelijken met de wereldwijde small-cap aandelen index, de MSCI World Small Cap, dan wordt het verschil tussen kleine en grote ondernemingen al snel duidelijk.

Large-caps scoren op zowel E, S als G veel beter dan small-caps. Opvallend is echter dat kleinere ondernemingen op hun beurt weer veel minder vaak en/of in kleinere incidenten betrokken zijn, dan grotere ondernemingen, hetgeen leidt tot een aanzienlijk lagere controversy score voor small-caps.

20180502 Finanzen Column tabel 1 vrijstaand

(klik op tabel voor vergroting)

Een belegger die duurzaamheid in zijn beleggingsbeslissingen mee laat wegen en desondanks in small-caps wil beleggen, zal dus in zekere mate een minder hoog duurzaamheidsniveau voor lief moeten nemen. Uiteraard kan hij bij een belegging in small-caps wel op zoek gaan naar de duurzaamste fondsen.

In Europa zijn er 91 verschillende actief beheerde wereldwijde small-cap aandelenfondsen beschikbaar. Daarvan hebben er 60 een Morningstar Sustainability Rating. Van deze 60 fondsen zijn er 37 die een hogere Portfolio Sustainability Score hebben dan de MSCI World Small Cap index. Er is dus ruim voldoende keuze voor beleggers die een hogere mate van duurzaamheid wensen dan de bredere markt hen biedt.

Voor Nederlandse beleggers springen onder andere RobecoSAM Global Small Cap Equities, Aberdeen Global World Smaller Companies en Invesco Global Smaller Companies er uit op basis van de duurzaamheidsscore.

20180502 Finanzen Column tabel 2 vrijstaand

(klik op tabel voor vergroting)

Het fonds van RobecoSAM kent als enige van de drie een expliciet duurzaam mandaat en belegt in ondernemingen die technologieën, producten of diensten aanbieden die de klimaatverandering verminderen of vertragen of die een bijdrage leveren tot de beheersing van de gevolgen van de klimaatverandering. Ondanks die specifieke doelstelling is de sectorverdeling van de portefeuille evenwichtig en grotendeels in lijn met die van de benchmark. Het fonds behaalt met 48,88 een Portfolio Sustainability Score die zelfs nipt hoger is dan die voor de MSCI World index.

De fondsen van Aberdeen en Invesco hebben met 47,84 en 46,71 duurzaamheidsscores die daariets bij achterblijven, maar desondanks dicht in de buurt komen van het gemiddelde voor wereldwijde large-cap aandelen.

Gemiddeld genomen presteren small-caps lager op duurzaamheid dan large-caps. Echter, veel actief beheerde fondsen hebben een hogere mate van duurzaamheid dan de brede markt. Enkele fondsen zijn zelfs even duurzaam als de wereldwijde large cap aandelenindex. Beleggers hoeven dus niet per definitie veel in te leveren op het gebied van duurzaamheid wanneer zij in small-caps willen beleggen.

Deze column verscheen ook op Finanzen.nl

 

Lees ook eerdere columns van Ronald van Genderen:

- Kwaliteit in Japanse aandelen

In Rusland geniet actief de voorkeur

Dit zijn de duurzaamste fondsen

 

Lees meer over duurzaam beleggen:

Morningstar introduceert Carbon Risk Score: inzicht in CO2-impact van beleggingsfondsen

Morningstar Carbon Risk Score: zo zit de methodologie in elkaar

Duurzaam beleggen met de Morningstar Sustainability Rating

Morningstar Sustainability Indexes bewijzen dat duurzaam beleggen geen rendement kost

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten