Zo scoren medalist-fondsen op de Carbon Risk Score

Morningstar introduceerde onlangs de Carbon Risk Score die de CO2-impact van beleggingen meet. Die brengen we in de praktijk door beleggingsfondsen die een positieve Morningstar Analyst Rating hebben, ofwel een medal, langs de meetlat van de Carbon Risk Score te leggen. Hoe goed scoren de medalists op CO-impact?

Hortense Bioy, CFA 24 juli, 2018 | 9:10
Facebook Twitter LinkedIn

De Carbon Risk Score is eerder dit jaar geïntroduceerd door Morningstar en is een nieuw hulpmiddel dat inzicht geen in de CO2-impact van beleggingen. Sinds introductie hebben we de nieuwe tool in de pratijk gebracht, onder meer door het Nederlandse fondsen landschap door te lichten met de Carbon Risk Score als maatstaf.

Deze keer kiezen we een wijder perspectief voor de screening. We nemen 10 aandelensectoren onder de loep en bekijken welke beleggingsfondsen daarin zowel een positieve Morningstar Analyst Rating hebben als de Low Carbon designation. Die toekenning Low Carbon krijgen fondsen die Carbon Risk Score van lager dan 10 hebben en tevens een Fossil Fuel Involvement van 7 of minder.

Daaruit komen 64 beleggingsfondsen naar voren verdeeld over de 10 sectoren. Die verdeling is allesbehalve gelijk, want verschillende industrieën hebben ook zeer uiteenlopende CO2-scores. Onderstaande grafiek laat zien dat de energiesector een veel hogere gemiddeld Carbon Risk Score haalt dan de sectoren gezondheidszorge en informatietechnologie. Hoog wil in dit geval zeggen, een hoog risico, dus ongunstig. Hoe lager de Carbon Risk Score, hoe gunstiger.

Morningstar Portfolio Carbon Risk Score Sector

(klik op grafiek voor vergroting)

Groei-stijl scoort goed
Die ongelijkheid duikt ook op als we de screening niet naar sector doen, maar aan de hand van de Morningstar Style Box. We bekijken large-cap aandelenfondsen in de stijlen groei, waarde en gemengd, en dat voor de drie regio's Europa, Verenigde Staten en Canada.

Ruim de helft van de fondsen met een Low Carbon toekenning zijn groei-fondsen. Dat komt omdat groeifondsen vooral beleggen in technologiebedrijven en die hebben nauwelijks CO2-effecten in hun bedrijfsvoering. De drie sectoren die dat wel hebben, energie, nustbedrijven en grondstoffen, komen nauwelijks voor in de portefeuilles van de groei-gerichte beleggingsfondsen. Bekijk onderstaande tabel voor de cijfers;

How much carbon Exhibit 2

(klik op grafiek voor vergroting)

De tabel maakt duidelijk dat Europese en Amerikaanse large-cap groeifondsen die een positieve Morningstar Analyst Rating hebben bijna allemaal de Low Carbon toekenning dragen.

Waarde-stijl
Ook blijkt dat het knap lastig is om in de large-cap waarde stijl een Low Carbon fonds te vinden. Voor Europa is er zelfs niet één medalist te vinden die ook Low Carbon is.

Om de waarde-stijl verder te verkennen op CO2-effecten, is het praktischer om de Carbon Risk Score los te laten op het segment large-cap waarde en dan de fondsen in het kwartiel met de laagste Carbon Risk Score te kiezen. Op die manier is de score van die fondsen ook goed te vergelijken met andere fondsen.

Europese large-cap waarde fondsen hebben circa 22% van hun fondsvermogen belegd in CO2-intensievere sectoren, dus energie, nutsbedrijven en grondstoffen, en slechts 5% in technologiebedrijven. Bij Amerikaanse en wereldwijde fondsen is die verdeling wat gebalanceerder.

Opkomende markten
In de tabel hierboven is ook een regel gewijd aan opkomende markten. Daar kennen slechts drie beleggingsfondsen de combinatie van Low Carbon en een Morningstar Analyst Rating. In opkomende markten bestaat de vijver waaruit de fondsbeheerders kunen vissen uit een veel groter aantal bedrijven met een hoge Carbon Risk Score. Dus het is lastig om die score omlaag te krijgen. 

De drie fondsen die daar wel in slagen, zijn Comgest Growth Emerging Markets en Magellan (beide Gold) en Vontobel Emerging Markets Equity (Bronze).

 

Lees meer:

Hoe duurzaam zijn de grootste fondsen?

Een Gold-rating én scoren op duurzaamheid: deze 7 fondsen doen het

Morningstar introduceert Carbon Risk Score: inzicht in CO2-effect van beleggingsfondsen

Morningstar Carbon Risk Score: zo zit de methodologie in elkaar

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Hortense Bioy, CFA

Hortense Bioy, CFA  is director of passive fund research in Europe.

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid