Carbon Risk Score nu makkelijk toegankelijk voor retailbeleggers

De Carbon Risk Score is een nieuwe tool van Morningstar die beleggers inzicht geeft in de CO2-impact van beleggingen. Vanaf nu is deze makkelijk toegankelijk voor retailbeleggers. Bij beleggingsfondsen die een Carbon Risk Score hebben, staat deze voortaan afgebeeld op de fondspagina op de Morningstar website. Zo is in één oogopslag te zien hoe een beleggingsfonds scoort op CO2-impact.

Robert van den Oever 28 augustus, 2018 | 8:50
Facebook Twitter LinkedIn

De Carbon Risk Score is eerder dit jaar geïntroduceerd als een volgende stap in duurzaamheidsbeoordeling, na de Morningstar Sustainability Rating van 2016 en het inzichtelijk maken van Product Involvement in 2017, ofwel de mate waarin controversiële activiteiten in portefeuille zitten, zoals wapens, alcohol of steenkool.

Met de Carbon Risk Score kunnen beleggers nagaan wat de CO-uitstoot, ofwel de carbon-footprint van een beleggingsportefeuille is, hoe die zich verhoudt tot concurrerende fondsen en benchmarks, en ook hoe het carbon risico in de toekomst verminderd kan worden.

Klimaatverandering
Veel beleggers verbinden duurzaamheid aan klimaatverandering. Zij willen inzicht in hoezeer een beleggingsportefeuille van invloed is op klimaatverandering, en ze willen dat meenemen in hun beleggingsbeslissingen.

CO2-uitstoot is een belangrijke risicofactor voor klimaatverandering. Om die verandering tegen te gaan, zijn afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord van Parijs waarbij de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie wordt bepleit en daar zijn doelen aan verbonden: de wereldwijde temperatuurstijging moet deze eeuw onder de 2 graden Celsius blijven.

Beleggers kunnen daar hun steentje aan bijdragen door bij hun beleggingsbeslissingen rekening te houden met de CO2-uitstoot, een belangrijke veroorzaker van klimaatverandering.

Methode
De Morningstar Carbon Risk Score wordt berekend met behulp van Sustainalytics, de datapartner die ook de data achter de Morningstar Sustainability Rating levert. De data van Sustainalytics gaan veel verder dan traditionele meetmethoden die zich vooral baseren op emissiecijfers.

De kern van Sustainalytics’ methode is het vaststellen van het risico dat een bedrijf loopt bij de overgang van het gebruik van fossiele naar duurzame energie. Daartoe categoriseert Sustainalytics de CO2-uitstoot die vrijkomt in het hele bedrijfsproces, en tevens wordt geanalyseerd hoe het bedrijfsmanagement daar mee omgaat, dus hoe het in de toekomst zou kunnen veranderen. Dat betekent een dynamischere aanpak dan puur de uitstoot meten. Het gaat er ook om wat een bedrijf doet om die aan te pakken.

Het uiteindelijke cijfer van de Carbon Risk Score is de asset-gewogen optelsom van de individuele CO2 risico scores van de portefeuilleposities, gemiddeld genomen over een periode van 12 maanden.

Low Carbon full'Low Carbon'
Beleggingsfondsen die goed scoren op CO2-uitstoot, met andere woorden een kleine carbon-footprint hebben, en een lage betrokkenheid bij fossiele brandstoffen, krijgen een aparte vermelding: zij gelden als ‘low carbon’. Dat stempel krijgen fondsen die een Carbon Risk Score van lager dan 10 hebben, plus een betrokkenheid fossiele brandstoffen van lager dan 7. 

Het predikaat 'low carbon' stelt beleggers in staat om te kiezen voor beleggingsfondsen die een lage CO2-impact hebben en daarmee een beleggingsportefeuille op te bouwen met een zo gering mogelijk nadelig effect op het klimaat.

Uit de eerste bevindingen blijkt dat beleggingsportefeuilles met een overweging in de sectoren energie, nutsbedrijven, grondstoffen en industrie een hoger carbon risk kennen, hoewel de scores van indivuduele bedrijven erg veel invloed kunnen hebben. Portefeuilles die overwogen zijn in technologie en gezondheidszorg, vertonen het laagste carbon risico.

In de praktijk
Hoe ziet die weergave van de Carbon Risk Score er precies uit? Op de fondspagina van een fonds zijn voortaan alle duurzaamheidsgegevens samengebracht onder het kopje 'sustainability' dat u vindt in het menu linksboven. We nemen de fondspagina van het ASN Duurzaam Aandelenfonds als voorbeeld:

ASN Duurzaam Aandelenfonds fondspagina 1 Copy

(klik op afbeelding voor vergroting)

Als u in dat menu klikt op 'sustainability' dan vindt u alle duurzaamheidsgegevens bij elkaar. Dat zijn eerst de globes van de Morningstar Sustainability Rating die u al kende en daaronder ziet u de Carbon Risk Score.

Die wordt afgebeeld als een schaal van nul op links (goed) tot 100 op rechts (slecht). De score krijgt een plek op deze horizontale schuifbalk. Het voorbeeld van ASN Duurzaam Aandelenfonds toont een score van 4,79:

ASN Duurzaam Aandelenfonds fondspagina 2

(klik op afbeelding voor vergroting)

Onder de balk met de Carbon Risk Score ziet u nog een balk en die toont de betrokkenheid van de portefeuille bij fossiele brandstoffen, uitgedrukt in procenten.

Omdat deze carbon score onder de 10 is, en de betrokkenheid fossiele brandstoffen lager is dan 7, krijgt dit fonds - zoals boven toegelicht - het predikaat 'Low Carbon' toegekend, te zien aan het groene logo.

Niet ieder fonds
Overigens is het goed te bedenken dat niet ieder fonds een Morningstar Sustainbility Rating en/of een Carbon Risk Score heeft. Dat is alleen het geval als ten minste 67% van de posities in de fondsportefeuille voorzien is van een beoordeling door Sustainalytics.

Wilt u meer weten over de methodologie achter de Carbon Risk Score? Die beschrijven we uitgebreid in dit artikel:

 

De volledige methodologie van Morningstar Carbon Risk Score vindt u in het methodologiedocument dat u hier kunt downloaden:

 

Lees meer over duurzaam beleggen:

- Duurzaam beleggen: hét moment is nu gekomen

Drie wereldwijde aandelen fondsen voor de duurzame belegger

Duurzaam beleggen met de Morningstar Sustainability Rating

- Top-5 Nederlandse fondshuizen met hoogste Morningstar Sustainbility Rating

- Een Gold-rating en scoren op duurzaamheid: deze 7 fondsen doen het

- Drie manieren om CO2-impact van beleggingsfondsen te verkleinen

Morningstar Sustainability Indexes bewijzen dat duurzaam beleggen geen rendement kost

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten