Top-5 Euro Staatsobligaties: ASR aan kop

De beweeglijkheid op kapitaalmarkten is weer terug. Door de begrotingsperikelen in Italië komen beleggers in staatsobligaties in beweging: ze keren zich af van Zuid-Europees staatspapier en switchen naar veiliger Noord-Europese obligaties. In de Top-5 belichten we deze week beleggingsfondsen in euro staatsobligaties. In de fondsprestaties komt het rendementsverschil tussen Noord- en Zuid-Europese staatsobligaties duidelijk naar voren.

Jeroen Siecker 26 november, 2018 | 8:27
Facebook Twitter LinkedIn

Nu de beweeglijkheid op kapitaalmarkten weer terug is, onderzoekt Morningstar wat er schuil gaat achter deze schuivende panelen binnen de kapitaalmarkt. Daartoe kijken we naar de zogeheten ‘opportunity cost’. Met dat begrip bedoelen we de kosten van de afweging die een belegger maakt tussen alternatieven die in beweging zijn: zijn er alternatieven die beter renderen dan de belegging waar ik nu in zit? En komt dat omdat mijn belegging minder aantrekkelijk is geworden of juist omdat andere beleggingen aantrekkelijker zijn geworden? 

Bijvoorbeeld: als een belegging in vastgoed jaarlijks een lager rendement oplevert dan een staatsobligatie, dan zal de belegger zijn vastgoedbelegging heroverwegen. Een gevolg daarvan kan zijn dat de prijzen voor vastgoed gaan dalen. Die daling wordt dan veroorzaakt door de switch van investeerders naar de veilige haven van staatspapier, omdat die beter rendeert tegen een lager risico. Dit is één van de redenen waarom op dit moment de prijzen van vastgoed in Amerika dalen.

Schuivende panelen
En zo zijn er meer schuivende panelen. Een ander voorbeeld is de bekendmaking van Apple, het waardevolste bedrijf ter wereld naar marktkapitalisatie, dat het in zijn jaarverslaglegging stopt met het publiceren van de aantallen verkochte telefoons en andere hardware: dat heeft impact. Dit heeft niet alleen impact op het bedrijf zelf, maar mischien nog wel meer op zijn toeleveranciers omdat er minder vraag naar onderdelen zou kunnen ontstaan. Dit is de reden waarom momenteel de sector semiconductors zo fors onder druk staat.

Italiaanse toestanden
Om terug te komen bij staatsobligaties: de perikelen in Italië. Deze op twee na grootste economie van Europa besluit om méér geld te gaan uitgeven, boven op de toch al enorme staatsschuld: ook dat heeft impact. Die wordt veroorzaakt door de schuivende componenten waaruit de nominale rente is opgebouwd. Een investeerder in staatsobligaties zal een hogere vergoeding willen hebben op zijn investering, indien de staat méér geld gaat uitgeven. Als de overheid die stap zet, dan neemt de hoeveelheid geld of de omloopsnelheid van het geld toe, waardoor de inflatie kan toenemen. Bovendien neemt het risico op wanbetaling toe.

Indien de schuld van een land zo groot is als bijvoorbeeld de schuld van Italië, dan treedt er besmettingsgevaar op en heeft dat gevolgen voor schuldpapier van bedrijven en overheden. In dit geval zal er een hogere risico premie ingeprijsd worden, vaak zullen risicomijdende investeerders hun risicovolle investering verkopen en een veilige investering terugkopen.

Periferie versus veilige havens
In de praktijk zullen de staatsobligaties van landen in de periferie verkocht worden en zal de risicomijdende investeerder de veiligere havens van staatspapier in bijvoorbeeld het noorden van Europa gaan opzoeken. Er vindt een overreactie plaats, omdat investeerders kijken naar het rendement van de meest lucratieve optie die niet gekozen is en dat afzetten tegen het rendement van hun gekozen optie, kortweg ‘opportunity cost’.

Dus de schuivende componenten waaruit de nominale rente is opgebouwd, kunnen tijdelijk afwijken van de fundamentals als er een hogere verkoopdruk plaats vindt. De risicobereid-zijnde investeerder kan zorgen voor een rotatie naar de meer risicovolle vermogenscategorieën als de fundamentals niet in overeenstemming zijn met de waarderingen. Uiteindelijk zal dan de beweeglijkheid op de kapitaalmarkten gaan afnemen.

De Top-5
Voor de Top-5 hebben van deze week hebben we gekeken naar de Morningstar Categorie Euro Government Bonds. De fondshuizen die Italië en andere perifere landen onderwogen, en de noordelijke landen overwogen hebben, komen uit op een positief rendement. We lichten hieronder twee fondsen toe met de beste prestatie sinds het begin van het jaar.

Op één: ASR Euro Staatsobligatie Fonds
ASR Euro Staatsobligatie Fonds staat op de eerste plaats met een rendement van 1,44% sinds het begin van dit jaar. Omdat investeerders de veiligere havens opzoeken zijn de rentes ingekomen en koersen gestegen. Daarom zijn de koersen van met name Duitse en Nederlandse staatsobligaties met een AAA rating fors opgelopen. Het fonds belegt ruim 65% van de portefeuille in Duitsland en bijna 19% in Nederland. Behalve in staatspapier kan het fonds ook posities innemen in inflatie-gerelateerde beleggingen, agentschappen, en supranationale instellingen.

Op twee: iShares Ultra High Quality Euro Government Bond
Index tracker iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund staat op de tweede plek met een rendement sinds begin van dit jaar van 1,22%. Deze tracker investeert bijna 100% van de beleggingen in staatsobligaties van uitsluitend AAA landen. De portefeuille is daarom verdeeld over drie landen: meer dan 76% in Duitsland en 23% in Nederlands met daarnaast een hele kleine positie in Luxemburg.

Top-5 Euro Staatsobligaties

FN Top 5 week 48 eur staat Jeroen tabel NL vrijstaand

(klik op tabel voor vergroting)

Dit artikel is een samenwerking van Fondsnieuws met Morningstar en gebaseerd op data van Morningstar. Bovenstaande is nadrukkelijk niet bedoeld als een aanbeveling tot het doen van transacties.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeroen Siecker  Manager Research Analyst, Morningstar Benelux

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings