Er is ruimte voor méér bij NN Group

De Nederlandse verzekeringsmarkt is een moeilijke, en NN Group heeft interne problemen te overwinnen, maar toch biedt de verzekeraar opwaarts potentieel, vindt Morningstar-analist Henry Heathfield. De markt is te pessimistisch over verzekeringsaandelen en over NN Group in het bijzonder, aldus de analist. Het aandeel is aantrekkelijk gewaarderd in het licht van de te verwachten resultaten.

Robert van den Oever 21 januari, 2019 | 10:51
Facebook Twitter LinkedIn

Heathfield calculeert voor het aandeel NN Group een Fair Value van 48 euro per aandeel en dat biedt zo’n 35% opwaarts potentieel ten opzichte van de actuele koers. Dat potentieel komt met name uit de tak schadeverzekeringen. Ten tijde van de economische crisis had die het zwaar omdat de premie-inkomsten onder druk stonden. De crisis verhinderde premieverhogingen en klanten bezuinigden op hun polissen. Daardoor daalde het premie-inkomen van een van Nederlands grootste schadeverzekeraars tussen 2012 en 2015 met 6%.

En dat terwijl de schadelast juist steeg. Bij alleen al autoverzekeringen stegen de schade-uitkeringen met 20%. Dat komt omdat de boekwaarde van letselschade- en aansprakelijkheidsclaims flink is gestegen, terwijl dat nog niet wordt gecompenseerd door hogere premies. Maar dat gaat wel komen.

Ook bij ongevallen- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is sprake van een opwaartse lijn. Die zijn gericht op inkomensbescherming en daar is de markt aan het verbeteren. De business cyclus beweegt weer de goede kant op, nadat de winstgevendheid onder druk stond als gevolg van de crisis. Het bedrag aan claims voor dit type verzekeringen vertoont een dalende lijn en volgens analist Heathfield lag de piek van de claims in 2012.

Hogere kostenstructuur
Wat niet meehielp, is dat NN Group in vergelijking met zijn concurrenten lange tijd een hogere kostenstructuur kende; de verzekeraar opereerde niet zo efficiënt. Een keerpunt daarvoor vormde de overname van Delta Lloyd in 2016. Het samengaan van die twee biedt de mogelijkheid om in de organisatie en in de kosten te snijden. De grotere distributiekracht die het samengaan met zich meebrengt, drukt de kosten eveneens.

Premies verhogen
De druk op de premies tijdens de crisisjaren werd gevoeld in de hele Nederlandse verzekeringsmarkt, vooral in de periode 2012-2015. Het binnenhalen van volume werd ondergeschikt gemaakt aan waarde, dus premies gingen eerder omlaag dan omhoog. Dat bracht De Nederlandsche Bank tot een waarschuwing aan de verzekeringssector voor onrealistische, of beter niet afdoende premieniveaus die de winstgevendheid te zeer aantastten.

Daarop zijn Achmea en ASR in 2016 als eerste begonnen met het verhogen van de premies. Dat werd vergemakkelijkt door de intussen weer aantrekkende economie. NN Group was wat aan de late kant, maar is bezig aan een inhaalslag, zo laat onderstaande grafiek zien:

NN Exhibit 4

(klik op grafiek voor vergroting)

Zelfs met inbegrip van die premieverhogingen komt NN nog niet helemaal op gelijke voet met zijn concurrenten. Er resteert volgens de calculaties van Heathfield nog een verschil van 8%. Dat loopt NN geleidelijk verder in, zo heeft het bedrijf al kenbaar gemaakt bij de derdekwartaalcijfers, zodat medio 2020 de premies op gelijk niveau met die van de concurrentie liggen.

Verbetering winstgevendheid
Premieverhogingen en een aantrekkende markt leggen dus de basis voor een betere winstgevendheid van NN Group. Volgens de analist zullen de claims structureel afnemen, terwijl de prijzen stabiel blijven door betere distributie en nauwere samenwerking met wederverkopers van verzekeringsproducten. Vanaf 2021 moeten de hogere premies in combinatie met de dalende schadelast bij auto- en aansprakelijkheidsverzekeringen gaan leiden tot een hogere winstgevendheid.

Overdreven negatief sentiment
De kwesties waarmee de Nederlandse verzekeringsmarkt als geheel kampt, heeft geleid tot een overdreven negatief sentiment onder beleggers. Dat biedt een kans om in te stappen in aandelen van verzekeraars tegen een waardering die lager ligt dan hun intrinsieke waarde, en dat geldt ook voor de aandelen van gemiddelde kwaliteit.

NN Exhibit 1

(klik op grafiek voor vergroting)

Het aandeel NN Group is sinds de beursgang in mei 2014 behoorlijk opgelopen vanaf de introductiekoers van 20 euro per aandeel, zo laat bovenstaande grafiek zien.

Maar analist Heathfield is van mening dat na deze koersstijging van 65% vanaf het laagste punt er nog meer in het vat zit vanwege de verbeterende winstgevendheid, de aantrekkende markt en de sterke marktpositie van NN Group na de overname van Delta Lloyd.

NN Exhibit 0

(klik op tabel voor vergroting)

 

Lees meer over aandelen:

- Drie aandelen waar de Ultimate Stock Pickers toekomst in zien

- Ultimate Stock Pickers kiezen kwaliteit nu volatiliteit regeert

- Orsted profiteert het meest van sterke groei in windenergie

Aegon staat er veel beter voor dan de markt onderkent

TAGS
NN
Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten