Fonds van de Week: Fundsmith Equity Fund Feeder

Fundsmith's mede-oprichter Terry Smith heeft een lange staat van dienst in de beleggingswereld en hij durft tegen de stroom in te gaan. Die originele denkwijze betaalt zich uit, want al sinds de oprichting weet Fundsmith Equity Fund Feeder zijn concurrenten en zijn benchmark te verslaan. Het vertrouwen van Morningstar is onverminderd groot en daarom blijft de Morningstar Analyst Rating van Gold gehandhaafd.

Robert van den Oever 02 mei, 2019 | 8:31
Facebook Twitter LinkedIn

Fundsmith Equity Fund Feeder in het kort

Morningstar Analyst Rating: Gold
Morningstar Rating: *****
Beheerteam: Positive
Fondshuis: Positive
Beleggingsproces: Positive
Rendement: Positive
Kosten: Negative

Fundsmith Equity Fund Feeder

Het track record van dit fonds is al sinds de oprichting sterk en het weet zijn concurrenten en benchmark duidelijk te verslaan. Beheerder Terry Smith, mede-oprichter van het nog jonge fondshuis Fundsmith, heeft al een lange staat van dienst in de beleggingswereld en hij durft tegen de stroom in te gaan.

Die filosofie heeft zich overduidelijk uitbetaald. Vooral de aandelenselectie, op kwaliteit gebaseerd, is consistent goed. Die aandelenselectie heeft ervoor gezorgd dat het fonds ook in tijden dat deze stijl tegenzit, zoals in 2016 toen de waarde-stijl de overhand had, toch goed presteert. Het vertrouwen van Morningstar is onverminderd groot en daarom blijft de Morningstar Analyst Rating van Gold gehandhaafd.

Uitgebreide toelichting

Fvd W week 18 Fundsmith Equity Feeder I EUR Acc grafiek vrijstaand

(klik op grafiek voor vergroting)

Beheerteam
De beheerders van dit fonds zijn van een hoog kaliber. Mede-oprichter van Fundsmith Terry Smith heeft ervaring in de beleggingswereld die teruggaat tot 1974 en hij heeft ook carriere gemaakt in research en senior management posities bij bedrijven die genoteerd zijn in de Londense FTSE-index. Hij is een origineel denker en heeft vaak zijn bereidheid getoond om tegen de stroom in te gaan.

Als CEO van Collins Stewart leidde hij de management buyout van het bedrijf dat later een notering kreeg aan de London Stock Exchange. Als CEO van Tullett Prebon was hij adviseur van het pensioenfonds van het bedrijf waarbij hij de beleggingsprincipes huldigde die later de basis vormden voor Fundsmith.

Smith krijgt ondersteuning van Julian Robins en Daniel Washburn. Robins werkt sinds 1984 in deze industrie en hij was analist in het Londsen gedurende negen jaar waarin hij banken volgde, alvorens over te stappen naar BZW in New York in 1993. Hij zette in 1999 een kantoor in New York op voor Collins Stewart en vertrok daar in 2009 om in 2010 samen met Smith het nieuwe Fundsmith op te zetten. Hij woont nog altijd in de Verenigde Staten en werkt nauw samen met Smith bij het beheer van het fonds. Washburn kwam in 2011 bij Fundsmith als analist.

In 2017 kwamen Will Morgan en Simon Barnard erbij en zijn beheren samen Smithson Investment Trust ddat zich richt op wereldwijde mid-caps. Vier andere analisten houden zich bezig met research voor de Fundsmith Emerging Equities Trust. Alleen in de periferie is er overlap met deze strategie.

Fondshuis
Hoewel het nog een jong bedrijf is, vinden we Fundsmith een voorbeeld van een beleggingsboetiek die een goede positie heeft om uit te blinken ten opzichte van de concurrentie. Fundsmith is in april 2010 opgericht door Terry Smith als een partnership waarin hij zelf het grootste aandeel heeft. Het bedrijf is 100% eigendom van de partners die al lang samenwerken en zij beheren het ook volledig. Het hoofdkantoor is in Londen en het fondshuis heeft daarnaast vestigingen in Mauritius en de Verenigde Staten.

Het fondshuis heeft maar twee strategieën die dezelfde aanpak en beleggingsfilosofie toepassen maar dan voor twee verschillende categorieën: global developed equities en global emerging equities.

Het doel is om voor eindbeleggers het hoogste lange-termijnrendement te realiseren op voor risico aangepaste basis door te beleggen in kwaliteitsaandelen die het fonds oneindig lang zou kunnen aanhouden - in een ideale wereld tenminste. Anders dan de meeste traditionele fondsbeheerders houdt Fundsmith zich niet erg bezig met indexes, benchmarks of tracking error.

Wij vinden de manier van communiceren met eindbeleggers van een zeer hoog niveau. Die is frequent en geeft volledig inzicht in de beleggingsfilosofie, de kansen die zich voordoen en de aanpak.

Het fondshuis heeft een redelijke kostenstructuur en de aanpak met lage portefeuille-omzet houdt de transactiekosten beperkt tot een minimum. Naar eindbeleggers is het fonds volledig transparant over de totale beleggingskosten. Smith en zijn mensen zijn zelf ook fors belegd in hun fondsen en daarmee lopen hun belangen parallel met die van hun eindbeleggers.

Proces
De gedisciplineerde en consistente implementatie van een goed opgebouwde en gestructureerde aanpak leidt tot een positief oordeel op de Process Pillar. De beheerder heeft als doel om aandelen in kwaliteitsbedrijven aan te kopen en vast te houden, desnoods voor altijd, om ze geleidelijk en continu in waarde te laten stijgen. Bedrijven van hoge kwaliteit zijn de bedrijven die een bovengemiddeld cash rendement op het operationel kapitaal hebben en tevens in staat zijn om duurzaam te groeien met behoud van dat rendementspercentage.

Om aan die twee criteria te kunnen voldoen, mikt het fonds op bedrijven met een sterk concurrentievoordeel (doorgaans gebaseerd op significante immateriële activa) en een beperkte financiële leverage. Alleen bedrijven met een marktkapitalisatie van meer dan 2 miljard dollar met een zetel in ontwikkelde markten komen in aanmerking.

Deze criteria beperken het werkbare universum tot zo'n 470 bedrijven en dat krimpt tot 300 na screening op een operationeel rendement van meer dan 3% op de kapitaalkosten. Verdere screenings zijn gericht op het ontdekken van consistente groei, stabiele omzetgroei, een houdbare operationele marge van meer dan 10%, de mogelijkheid om de nettowinst grotendeels om te zetten in vrij beschikbare cash, en bedrijven die deze kasstroom teruginvesteren in hun activiteiten om te kunnen groeien.

Dit alles resulteert in een belegbaar universum van zo'n 70 namen, waar het beheerteam fundamentele research op uitvoert en discounted cash flow modellen op bouwt.

Prestaties
Terry Smith heeft met deze strategie een sterk track record weten op te bouwen. Het fonds heeft de MSCI World Index ruim verslagen en behoort tot de best presterende fondsen in de categorie wereldwijde large-cap aandelen gemengd over de drie- en vijfjaarsperioden en sinds oprichting tot en met februari 2019. Ook op voortschrijdende driejaarsbasis heeft het fonds zijn concurrenten en benchmark verslagen.

De rendementen hebben geprofiteerd van stijl-meewind sinds de oprichting, maar Smiths strategie heeft onmiskenbaar significante waarde toegevoegd bovenop de bewegingen die de stijl toch al kenmerken. De resultaten zijn ook goed geweest in periodes van minder gunstige marktomstandigheden, zoals in 2016, toen een sterke rotatie naar waardebeleggen optrad. Door sterke aandelenselectie wist het fonds de benchmark bij te houden en toch in het bovenste kwintiel van de categorie uit te komen.

Kijken we naar de prestatie-attributie op basis van stijl/marktkapitalisatie, dan blijkt dat aandelenselectie gedurende het bestaan van het fonds voor het meeste overrendement ten opzichte van de benchmark heeft gezorgd. Vergeleken met een aantal andere fondsen met vergelijkbare portefeuille-kenmerken zijn de rendementen van dit fonds ook superieur sinds de oprichting, ook op voor risico aangepaste basis.

Smith was nauw betrokken bij het beheer van het pensioenfonds van Tullett Liberty waar hij een bijna identiek beleggingsbeleid toepaste in de periode december 2003 tot en met augustus 2014. Ook toen wist Smith ruime en consistente outperformance te halen, waarmee hij ook toen bewees waarde te kunnen toevoegen over een marktcyclus. 

Kosten
De lopende-kostenfactor voor de rebatevrije aandelenklasse I EUR Acc, die verkrijgbaar is voor particuliere belegger in Nederland, bedraagt 1,06% en dat is tamelijk duur binnen de categorie wereldwijde aandelenfondsen. Daarom is het oordeel op de Price Pillar negatief.

Lees meer 

Bekijk voor meer informatie de overzichtspagina van Fundsmith Equity Fund Feeder I EUR Acc. Daar vindt u onder andere het fondsrapport over dit fonds.

Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd die voorzien zijn van een Morningstar Analyst Rating, afgezet tegen de categorie benchmark:

Fvd W week 18 Fundsmith Equity Feeder I EUR Acc tabel vrijstaand

(klik op tabel voor vergroting) 

 

Lees ook eerdere Fondsen van de Week:

M&G European Strategic Value Fund

- Uni-Global Equities Eurozone

Capital Group New World Fund

Robeco BP Global Premium Equities

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten