Ultimate Stock Pickers slaan kwaliteitsnamen in

De Ultimate Stock Pickers hebben het marktherstel van het eerste kwartaal van 2019 aangegrepen om kwaliteitsnamen in te slaan. Dat heeft geleid tot een flink aantal nieuwe namen op de aankooplijst van de 26 toonaangevende fondsbeheerders. Wel zijn er als gevolg van de marktrally wat minder namen echt laag gewaardeerd. Bekijk het overzicht van de nieuwe aankopen en de aankopen uit hoge overtuiging door de Ultimate Stock Pickers over het eerst kwartaal.

Robert van den Oever 27 mei, 2019 | 9:35
Facebook Twitter LinkedIn

Nu bijna alle (op één na) Ultimate Stock Pickers hun aan- en verkopen over het eerste kwartaal hebben bekendgemaakt, kunnen we analyseren welke aandelen bij hen favoriet zijn. De marktrally die plaatsvond in de eerste maanden van het jaar, booden de gelegenheid om kwaliteitsnamen te kopen tegen aantrekkelijke waarderingen, die uiteraard duurder werden naarmate de rally voortduurde. Dit heeft geleid tot een fiks aantal nieuwe namen op de lijsten met nieuwe aankopen en aankopen uit hoge overtuiging.

Het zijn vooral kwaliteitsnamen die de Ultimate Stock Pickers hebben aangeschaft, verspreid over diverse sectoren. Dat is een beeld dat we in de meeste van de voorbije kwartalen gezien hebben, behalve in het vierde kwartaal van 2018 toen de aankopen juist erg geconcentreerd waren. De meest vermeldenswaardige nieuwe namen zijn Booking Holdings, Disney, UnitedHealth, FedEx, S&P Global, a2 Milk en CME, die allemaal door minstens één Ultimate Stock Picker gekocht zijn.

Van die namen kennen Booking Holdings, UnitedHealth en FedEx ook na de rally nog een aantrekkelijke waardering. CME daarentegen kent juist een forse premie ten opzichte van de Fair Value die Morningstar voor het aandeel berekent.

Beperkte overlap
De overlap tussen de twee top-10 lijsten, de High-Conviction Purchases en de New-Money Purchases behelst 7 namen die op beide lijsten voorkomen.

Voor wie de Ultimate Stock Pickers een nieuw fenomeen zijn: High-Conviction Purchases zijn substantiële aankopen in verhouding tot de omvang van de fondsportefeuille. Dit kunnen aanvullingen op bestaande portefeuilleposities zijn. Dus niet de omvang van de aankoop op zich, maar de verhouding van de aankoop tot de totale portefeuille-omvang is de maatstaf. New-Money Purchases zijn aankopen van aandelen die eerder nog niet in de portefeuille zaten.

Een New-Money aankoop kan tegelijk ook een High-Conviction aankoop zijn, mits die van voldoende omvang is in verhouding tot de portefeuille.

High-Conviction purchases
De top-10 High-Conviction Purchases per ultimo eerste kwartaal 2019, koersen en Morningstar Ratings per 17 mei 2019:

USP 2019 05 20 Exhibit 2

(klik op tabel voor vergroting)

En vervolgens de top-10 van New-Money Purchases. Die telt 4 namen die door ten minste 2 van de 26 Ultimate Stock Pickers als nieuw aandelen werden aangekocht. Er zijn 7 namen die overlappen tussen beide top-10's:

USP 2019 05 20 Exhibit 3

(klik op tabel voor vergroting)

Drie voorbeelden
We lichten de drie aandelen Booking Holdings, UnitedHealth Group en FedEx nader toe aan de hand van de visie van de aandelenanalisten van Morningstar.

USP 2019 05 20 Exhibit 0

(klik op tabel voor vergroting)

Booking com logo 107x107Booking Holdings
Het aandeel Booking Holdings was in de eerste maanden volgens 3 van de Ultimate Stock Pickers aantrekkelijk gewaardeerd genoeg om het in te slaan. Volgens Morningstar-analist Dan Wasiolek is het aandeel ook nu nog interessant, want het noteert 20% lager dan zijn Fair Value calculatie.

Het bedrijf is volgens hem pionier en inmiddels ook wereldmarktleider in de online reisbusiness. De sterke merken die de holding in de markt heeft gezet, de investeringen in snelle groei en de daaruit voortvloeiende schaalvoordelen geven het bedrijf een sterk netwerkeffect en een dominante positie.

De investeringen in technologie achter de schermen om klanten nog beter van dienst te kunnen zijn zorgen ervoor dat Booking ook op dat punt voorop blijft lopen op de concurrentie: bezoek aan de websites leidt tot business, ofwel de conversie ratio is hoog. Het vliegwieleffect blijft doorwerken, want naarmate het bezoek toeneemt, willen steeds meer aanbieders van accomodatie meedoen op het platform, wat weer meer bezoekers aantrekt, enzovoort.

Nu Europa veroverd is, zal Booking de stap wagen naar andere regio's, waaronder China. Voor beleggers met een focus op de lange termijn betekent dat een interessante exposure aan een speler die nog een lange periode van gestage groei in het verschiet heeft. Er is concurrentie maar door de dominantie van Booking en Expedia, die samen 30% van de markt hebben, de rest is verdeeld onder vele kleine spelers, is het lastig om de grote twee echt te kunnen bedreigen.

United Health Group logo 3 250x75UnitedHealth Group
Het politieke debat in de Verenigde Staten rond het zorgstelsel en zorgverzekeringen heeft de aandelenkoersen van veel bedrijven in de gezondheidszorg onder druk gezet. Ook de solide blue-chip namen hadden te lijden onder de onzekerheid die het debat met zich meebracht. Dat schept kansen: de waardering van UnitedHealth Group is gezakt tot 20% onder de Fair Value die Morningstar hanteert.

Het bedrijf is een combinatie van een grote zorgverzekeraar en een zorgaanbieder doe ook zorg-data-analyse aanbiedt. Die combinatie en de omvang van het bedrijf positioneren het om als een van de beste te kunnen profiteren van toekomstige groei. De verzekeringsbusiness kan jaarlijks met ongeveer 5% in omzet groeien, en de zorgverlening met tussen de 10 en 15%. De schaal leidt volgens Morningstar-analist Jake Stole tot kostenvoordelen. Hij kent een Wide Moat rating toe aan het aandeel.

Fed Ex logo 108x108FedEx
Logistiek dienstverlener FedEx heeft een wereldwijd logistiek netwerk opgebouwd dat volgens Morningstar-analist Keith Schoonmaker bijna niet te evenaren is. Dat werpt een stevige barriere op voor potentiële nieuwkomers. De schaalgrootte, kostenvoordelen en het netwerkeffect zijn sterk genoeg om de analist tot een Narrow Moat rating te brengen.

FedEx vormt samen met grote concurrent UPS een oligopolie op de Amerikaanse thuismarkt en samen hebben ze grote prijszettende macht, ofwel pricing power. De langdurige, kostbare, maar desondanks mislukte poging van DHL om voet aan de grond te krijgen in de Verenigde Staten, bewijst hoe moeilijk het voor nieuwkomers is.

De aanhoudende groei van e-commerce betekent voor de pakjesverzenders dat ook hun business kan blijven meegroeien. De toekomst ziet er dus goed uit voor FedEx, zowel wat omzet vals winstgevendheid betreft. De Fair Value van 202 dollar per aandeel die de analist hanteert, impliceert een discount van 16% ten opzichte van actuele aandelenkoers.

Wie zijn de Ultimate Stock Pickers?
Ultimate Stock Pickers is een door Morningstar ontworpen concept met één eenvoudig doel: ons eigen onderzoek naar en waardering van aandelen vergelijken met de opinies van professionele vermogensbeheerders. Waar de aandelenanalisten bij Morningstar het grootste deel van hun tijd wijden aan de zoektocht naar kwaliteitsondernemingen tegen aantrekkelijke waarderingen, zou het van nonchalance getuigen als we niet onder ogen zouden zien dat een hele groep mensen buiten Morningstar druk bezig is met hetzelfde. Waarom zouden we dan niet profiteren van de vruchten van hun werk en, terwijl we daarmee bezig zijn, tal van juweeltjes ontdekken die van tijd tot tijd in ons eigen universum van 5-sterrenaandelen belanden?

 

Lees meer over de Ultimate Stock Pickers:

- De beste dividendaandelen volgens de Ultimate Stock Pickers

- De Economic Moat Barometer. Concurrentievoordeel in relatie tot rendement en waardering.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten