Top-5 Multi-Strategy alternatives: Pictet aan kop

De populariteit van alternatieve strategieën heeft in het afgelopen decennium een vlucht genomen. Een belangrijke aanjager hiervan is de mogelijkheid die alternatieve fondsen bieden voor diversificatie. De lagere correlatie van alternatieve strategieën met traditionele beleggingen als aandelen en obligaties kan een portefeuille beter bestand maken tegen schokken in de markt en zo het risico-rendementsprofiel verbeteren. Alternatieve beleggingsfondsen zijn er in diverse smaken en stijlen, maar een van de typen strategieën die beleggers hebben kunnen bekoren, zijn de absolute return fondsen.

Jeffrey Schumacher, CFA 09 september, 2019 | 8:30
Facebook Twitter LinkedIn

Deze absolute return fondsen hebben vaak een grote vrijheid om het fondsvermogen te beleggen over verschillende asset classes, zowel long als short, en kunnen door het gebruik van derivaten risico’s afdekken of juist aanzetten. De combinatie van verschillende alphabronnen moet leiden tot een robuuster rendement doordat de flexibiliteit van de strategie het fonds in staat moet stellen om beter te anticiperen op veranderende marktomstandigheden en zich daaraan aan te passen.

Het uitgebreide instrumentenpaneel moet het voor deze fondsen mogelijk maken om zowel in stijgende als dalende markten rendement te maken. Het realiseren van een consistent positief rendement, ongeacht de richting van de markten, is hierbij het uitgangspunt.

Doelrendement
Doordat deze strategieën een absoluut rendement nastreven, hanteren ze vaak geen index waartegen de rendementen worden afgezet. In plaats daarvan hanteren deze fondsen een doelrendement, bijvoorbeeld het rendement op cash plus vier procent over een bepaalde tijdshorizon. De vier procent overrendement kan gezien worden als de absolute toegevoegde waarde die de strategie beoogt te realiseren.

Absolute return fondsen moeten beleggers een stabieler rendementspatroon bieden en vooral hun waarde toevoegen wanneer de turbulentie op de financiële markten de kop op steekt. De beoogde robuustheid en flexibiliteit kan wel gepaard gaan met toenemende complexiteit. Doordat een fonds tegelijkertijd verschillende strategieën via uiteenlopende instrumenten kan implementeren, zijn zulke fondsen soms lastig te doorgronden voor beleggers.

Aberdeen plaveide de weg
Onder aanvoering van Aberdeen Standard’s Global Absolute Return Strategies (GARS) is dit type beleggingsfonds bij beleggers op de radar gekomen. Het fonds was aanvankelijk zeer succesvol en haalde miljarden op bij beleggers, waarna diverse asset managers soortgelijke fondsen op de markt brachten.

Het enthousiasme waarmee beleggers in deze fondsen en GARS in het bijzonder belegden, is echter sterk afgenomen als gevolg van teleurstellende prestaties. In 2018 leed 83% van de open-end alternatieve fondsen een verlies, wat het beeld van deze fondsen als diversificatie instrument in een portefeuille negatief beïnvloedde.

Effect op fondsstromen
We zien het effect daarvan ook terug in de fondsstromen naar alternatieve fondsen, en multi-strategy fondsen in het bijzonder. In mei 2018 werd (vooralsnog) een piek in het beheerde vermogen voor open-end alternatieve beleggingsfondsen gerealiseerd, waar de teller net onder de 500 miljoen euro stokte. Sindsdien zijn er maar twee maanden geweest waarin beleggers per saldo geld investeerden in deze fondsen.

In het vierde kwartaal van 2018 zagen we forse uitstroom, en die trend heeft in 2019 doorgezet. Over 2019 tot en met juli stroomde er 42 miljard euro uit deze fondsen. Multistrategy alternatives, de grootste Morningstar categorie binnen de alternatieve stijlen, zag 13 miljard euro uitstroom, wat neerkomt op een krimp van 15 procent. Het jaar 2019 is multi-strategy alternatives tot dusverre beter gezind dan 2018, maar ook dit jaar is de dispersie in rendementen groot.

Pictet op plek 1
Pictet Global Equities Diversified Alpha voert de lijst aan met een rendement van 23,13 procent. Dit fonds benut de vele mogelijkheden die alternatieve fondsen hebben om rendement te behalen. Diverse type obligaties, geldmarktinstrumenten, convertibles, aandelen, deposito’s en derivaten worden gecombineerd om een breed scala aan long/short strategieën op te zetten. De maar liefst 2900 posities (inclusief derivaten) illustreren dat ook dit fonds een complex samenspel is van uiteenlopende strategieën.

BNY Mellon op plek 3
BNY Mellon Global Real Return, de nummer drie in de lijst, was een van de eerste multi-asset fondsen met een absolute rendementsdoelstelling. Die doelstelling is een bruto geannualiseerd rendement over vijf jaar gelijk aan eenmaands Euribor plus vier procent met een volatiliteit die ligt tussen aandelen en obligaties. Ook deze strategie combineert legio posities, blootstellingen en hedges om deze rendementsdoelstelling te realiseren. In 2018 moest de strategie een beperkt verlies noteren, maar in de overige jaren sinds 2010 heeft het in ieder kalenderjaar een positief rendement weten te realiseren.

Top-5 Multi-Strategy alternatives

Top 5 multistrategy alternatives tabel NL

Dit artikel is een samenwerking van Fondsnieuws met Morningstar en gebaseerd op data van Morningstar. Bovenstaande is nadrukkelijk niet bedoeld als een aanbeveling tot het doen van transacties.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten