Schaalgrootte en efficiency helpen Vestas omgaan met veranderingen in windenergie-industrie

De markt voor windenergie wordt in belangrijke mate bepaald door de overheidssubsidies voor de aanleg van windparken. Vestas kan als een van de grootste spelers in deze industrie goed omgaan met de geleidelijke afbouw van deze subsidies. Door zijn schaalgrootte kan het profiteren van de verwachte consolidatieslag en weerstand bieden aan de toenemende prijsconcurrentie. Beleggers zijn een beetje huiverig voor deze ontwikkelingen en ook algemene zorgen over bijvoorbeeld de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten spelen een rol. Daardoor is het aandeel juist aantrekkelijk gewaardeerd.

Robert van den Oever 09 september, 2019 | 10:00
Facebook Twitter LinkedIn

Vestas is een van de grootste bouwers van windmolens ter wereld. Door zijn omvang kan Vestas concurreren met een reeks kleinere concurrenten die schaalgrootte missen. Dat is belangrijk, want er is consolidatie te verwachten in de markt voor windenergie, aangejaagd door de geleidelijke afbouw van overheiddsubsidies die eerder deze markt hebben helpen opbouwen.

Morningstar-analist Andreea Matysiak maakt een analyse van de huidige ontwikkelingen in de markt voor windenergie en de plek die Vestas als grootste speler daarin inneemt.
De verwachte consolidatieslag zal vooral de kleinere spelers doen samensmelten, aldus de analist. De huidige top-drie spelers hebben samen zo’n 45% van de markt in handen. Naast Vestas zijn dat Siemens-Gamesa en General Electric.

Vestas is vooral groot in ontwikkelde markten. Zo’n 80% van de windmolens die het nu exploiteert en de omzet komt uit volwassen markten in Europa en de Verenigde Staten.

Afbouw overheidssubsidies
Een cruciale ontwikkeling voor de wind-industrie is de afbouw van overheidssubsidies. Tot dusver speelden zulke subsidies een belangrijke rol bij de aanbesteding van projecten. En dus ook in de resultaten van de windbedrijven, de bouwers en de exploitanten. Overheden zijn nu bezig om die subsidies te verminderen, naarmate de markt voor windenergie steeds meer op eigen benen kan staan. Dat legt een grote druk op de bedrijven, want ze moeten rekening houden met een lagere marge, aldus Matysiak.

Dat blijkt ook uit de recente resultaten. De operationele marges op molenbouw in het tweede kwartaal halveerden van 11,5% naar 6% onder invloed van de lagere subsidies en prijsdruk bij energiebedrijven en eindklanten, en door stijgende importtarieven, transportkosten en grondstofprijzen. Dat beeld geldt overigens net zo goed voor grote concurrenten Siemens-Gamesa en General Electric, merkt de analist op.

Om die margedruk te pareren, is Vestas de afgelopen jaren vooral bezig geweest om de kosten omlaag te brengen. De kosten per gebouwde windmolen en uiteindelijk de kosten per geproduceerde megawatt stroom zijn duidelijk gedaald ten opzichte van de pioniersfase waarin Vestas begon met de bouw van windmolens. In de periode 2013-2017 zijn de kosten per megawatt met 30-40% gedaald.

Die trend zet vooralsnog door: de kosten moeten sneller omlaag dan de prijzen voor stroom dalen. Door zijn schaalgrootte en efficiency kan Vestas de kosten sneller laten dalen dan zijn kleinere concurrenten. Die efficiency komt onder meer naar voren in het modulair ontwerpen van windmolens, waardoor de productie gestandaardiseerd kan worden en dat brengt de productiekosten omlaag.

Vestas Denmark  V117 3 MW Rodby 1 660x436

No Moat
Vestas krijgt van de analist een No Moat rating, omdat de windmolen-business geen onderscheidende elementen bevat die Vestas een afgetekende voorsprong geeft op zijn concurrenten. Hooguit is de schaalgrootte een factor, maar de producten zelf zijn niet per se anders of beter. Ook is er geen sprake van merkkracht (‘brand power’) die voor hogere marges zou kunnen zorgen, hoewel Vestas een van de bekendere namen in deze industrie is.

Margerijke servicedivisie
Wat Vestas wel meer marge kan brengen in vergelijking met zijn concurrenten, is de activiteitenmix. Na de bouw van windmolens is er gedurende hun actieve leven onderhoud nodig. De kopers van de molens (de energiebedrijven) sluiten daartoe met de bouwers meerjarige service-contracten. Dat is gezonde business, getuige de 15% omzetgroei en operationele marge van 28% die in het tweede kwartaal in de service-business werd geboekt.

Die service-activiteiten bieden ook de mogelijkheid om data te verzamelen over het gebruik en de prestaties van de windmolens; hoe doen ze het in verschillende weersomstandigheden, neemt hun productie mettertijd af, de algoritmen van de bouwer geven inzicht in wat de molen kan presteren op lange termijn. Daarkan de bouwer zijn onderhoud op aanpassen en de kosten zo laag mogelijk houden, waardoor de prijsstelling naar klanten weer gunstiger kan worden.

Groeiperspectief
Voor de lange termijn verwacht de analist een wereldwijde groei in windenergie van 3-4% voor de komende 5 jaar. Vestas zal iets harder groeien dan de markt dankzij de servicedivisie en uitkomen op zo’n 5%. Daarbij zal de operationele marge geleidelijk toenemen door de positieve effecten van Vestas’ schaalgrootte: grotere kostenefficiency en hogere productiviteit. Met name de gunstige activiteitenmix met meer nadruk op de winstgevendere service-business stuwt de marge op. Van de verwachte 8,1% voor 2019 zal de marge gaan oplopen naar 10% tegen 2025.

In de periode 2019-2020 zal de wereldwijde groei overigens nog wat hoger liggen dan de genoemde 4% vanwege de nieuwe projecten voor windparken die op stapel staan in de Verenigde Staten en Europa.

De omzetgroei van Vestas zal volgens de analist in de periode 2021-2022 uitkomen op 2,7%. Dat is lager dan de jaren daarvóór en dat komt door het uitfaseren van subsidies in de Verenigde Staten en gebrek aan duidelijkheid over de energieplannen van de Europese Unie voor na 2020. Na 2022 zal de groei voor de langere termijn naar verwachting rond de 4% liggen.

Koersgrafiek

Vestas koersgrafiek 04 09 2019

Meer informatie over de aandelenkoers en de kwartaalcijfers van Vestas vindt u op de fondspagina op Morningstar.nl:

 

Vestas in het voordeel
Alles bij elkaar zorgen de externe marktontwikkelingen in de vorm van subsidie-afbouw voor een bepalende trend in de windenergie-business, meer nog dan de technische ontwikkelingen. Als grote speler is Vestas in het voordeel, maar niet zodanig dat er sprake is van Economic Moat.

De Fair Value stelt analist Matysiak op 606 Deense kronen per aandeel Vestas, uitgaande van de boven geschetste groeiperspectieven. De actuele aandelenkoers ligt lager en daardoor onstaat een discount van omstreeks 17% die het aandeel aantrekkelijk gewaardeerd maakt.

Vestas Exhibit 0 18 08 2019

 

Bulls & bears
Morningstar stelt voor ieder bedrijf verschillende scenario’s vast. Dit zijn de elementen die ofwel positief ofwel negatief kunnen gaan uitwerken:

Bulls

  • Na jaren van prijsdalingen bij turbines is de markt nu aan het consolideren en Morningstar is van mening dat Vestas zijn prijszettende macht kan herwinnen. De combinatie van gezonde volumegroei, betere prijszetting en kostenbeheersing moeten leiden tot hogere marges.
  • Windenergie zal zijn status als meest concurrerende van alle duurzame en conventionele energiebronnen behouden.
  • Vestas zal profiteren naarmate overheden wereldwijd klimaatverandering hoog op hun agenda zetten en plannen ontwikkelen om duurzame energie opwekking te stimuleren.

Bears

  • Een aanhoudende focus op kosten en gebrek aan productontwikkeling kan het aanbod van Vestas ondermijnen en leiden tot verlies van marktaandeel.
  • Veilingmechanismen, zonder overheidssancties ten aanzien van ontwikkelaars die te veel beloven, beschadigen de posities van leveranciers en veroorzaken onzekerheid bij leveranciers die op prijs concurreren.
  • Vestas kan marktaandeel kwijtraken aan concurrenten Siemens Gamesa, GE en Goldwind. Siemens Gamesa is leidend in de offshore markt. Aan de service-kant bestaat het risico dat windmolenbouwers servicecontracten verliezen aan onafhankelijke aanbieders van onderhoud.

 

 

Lees meer over aandelen:

Smaken verschillen: marges Sodexo en Compass steeds dichter bij elkaar

Disruptor Adyen schudt betalingsindustrie grondig op

Video: Dit maakt nieuwkomer Adyen anders dan zijn concurrenten

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten