Wereldwijde fund flows verdubbeld naar 1.000 miljard dollar

De instroom in lange-termijn open-end beleggingsfondsen wereldwijd is afgelopen jaar verdubbeld tot 1.000 miljard dollar. Per saldo ging bijna al deze instroom naar obligatie-beleggingsfondsen die een record aan nieuw fondsvermogen wisten op te halen, zo blijkt uit de wereldwijde fund flow data van Morningstar over 2019.

Robert van den Oever 17 februari, 2020 | 8:23
Facebook Twitter LinkedIn

De recordinstroom in obligatiefondsen versloeg het vorige record van 869 miljard dollar dat in 2017 werd gehaald. De grote vraag naar obligatiefondsen is opmerkelijk gezien de aanhoudend lage rente, en de zelfs negatieve rente die we in sommige Europese markten zien.

Aandelenfondsen daarentegen sloten het jaar af met een magere 9 miljard dollar aan instroom, waar dat in 2018 nog 354 miljard dollar was. Dit ondanks het feit dat de aandelenbeurzen wereldwijd vooral stegen. De MSCI World Index won 27,4%, gemeten in lokale valuta, over 2019.

Dit gebrek aan vraag komt waarschijnlijk voort uit de toegenomen invloed van managed portfolio's, die hun blootstelling naar aandelen in de loop van het jaar hebben verkleind naarmate de aandelenkoersen, en daarmee de waarderingen, stegen.

Het totaalcijfer van 1.000 miljard dollar is overigens exclusief de instroom in geldmarktfondsen. Bekijk in onderstaande tabel de fund flows en het vermogen onder beheer per brede categoriegroep over 2019 en 2018:

Global Fund Flows 2019 Exh 1 global category

 

Wereldregio's
Kijken we naar de geografische verdeling van de fondsstromen, dan valt op dat met name de Verenigde Staten flink opveerden ten opzichte van de flows in 2018: een ruime verdubbeling naar 887 miljard dollar ging er naar beleggingsfondsen die zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Dat cijfer is inclusief geldmarktfondsen. Laten we die buiten beschouwing, dan bedraagt de instroom 399 miljard dollar.

Voor Europa is de instroom exclusief geldmarktfondsen 254 miljard dollar. Die is bijna geheel te danken aan obligatiefondsen die 220 miljard dollar ophaalden. In de Verenigde Staten waren de fondsen in vastrentende waarden goed voor 521 miljard dollar aan nieuw geld, en dat betekent dat alle andere categorieën bij elkaar opgeteld in de VS tot een negatief saldo kwamen.

Dit zijn de fund flows en het beheerd vermogen in de diverse regio's (vestigingsgebied van de beleggingsfondsen) over 2018 en 2019:

Global Fund Flows 2019 Exh 1 regions

 

Amerikaanse obligaties in trek
De 521 miljard dollar die naar Amerikaanse obligatiefondsen ging, geeft nog niet volledig de interesse in Amerikaanse obligaties weer. Want de categorie Global US Fixed-Income, die fondsen omvat die in de VS gevestigd zijn, maar ook fondsen van elders die in Amerikaanse obligaties beleggen, haalde een record van 454 miljard dollar aan nieuw geld op. Van die 454 miljard kwam 64 miljard dollar van buiten de VS en daar weer 35 miljard dollar van was afkomstig uit Europa.

De aantrekkingskracht van Amerikaanse obligaties is geen verrassing, aangezien in de Verenigde Staten een hogere rente geldt dan in sommige Europese markten.Het populairste fonds onder Europese beleggers in deze categorie was iShares $ Treasury Bond 0-1 yr ETF die in zijn eentje bijna 5 miljard dollar ophaalde.

Brengen we de fund flows naar regio en naar brede categoriegroep samen, dan resulteert dat in de volgende tabel:

Global Fund Flows 2019 Exh 5 region category

 

Lees meer over fund flows:

Fund flows december: Aandelenfondsen trekken een sprintje

Instroom in ESG-fondsen breekt record in 2019

ETF's halen record aan nieuw fondsvermogen op in 2019

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten