Zo gebruik je de Morningstar Sustainability Rating

De Morningstar Sustainability Rating is een instrument voor fondsbeleggers om duurzaamheid een grotere rol te laten spelen bij hun beleggingsbeslissingen. De rating helpt beleggers bij het opbouwen van hun portefeuille en de mate van duurzaamheid die daarin verwerkt is. Morningstar legt de beginselen van de rating uit voor beleggers die er nog niet mee bekend zijn en laat zien hoe deze te gebruiken is.

Robert van den Oever 24 april, 2020 | 10:06
Facebook Twitter LinkedIn

Steeds meer beleggers willen duurzaamheid een grotere rol geven bij hun beleggingsbeslissingen. Morningstar helpt daarbij met maatstaven die beleggingsportefeuilles beoordelen op hun mate van duurzaamheid, zoals de Morningstar Sustainability Rating en de Carbon Risk Rating. Voor de beginnende duurzame belegger zetten we de basisbeginselen nog eens op een rij.

Voor veel beleggers zal de Morningstar Sustainability Rating een vertrouwd instrument zijn. Morningstar introduceerde deze beoordeling in 2016 en heeft er in 2019 belangrijke verbeteringen in aangebracht. We leggen hier uit hoe de rating in elkaar zit en hoe die te gebruiken is.

Het begint bij de vraag: wat is duurzaam? Dat is te vangen in de drie kernbegrippen Enrironmental (milieu), Social (sociaal beleid) en Governance (goed ondernemingsbestuur), ofwel ESG. Ieder van de drie bestrijkt criteria op de gebieden die we in de afbeelding hieronder samenvatten:

Sustainable 1


Enviromental gaat over milieu-aspecten, dus bijvoorbeeld waterverbruik, energieverbruik en energie-efficiency. Social kijkt onder meer naar hoe bedrijven omgaan met hun medewerkers, veiligheid en diversiteit, beloningen, ondersteuning aan lokale gemeenschappen. Governance onderzoekt of bestuurders en directies hun taak goed uitvoeren, dus corruptie, politieke betrokkenheid, hun beloningstructuur, en hun aandacht voor de aspecten milieu en sociaal beleid.

Uitsluiten
Er zijn verschillende methoden om deze criteria toe te passen op beleggingen. De eenvoudigste is het simpelweg uitsluiten van bedrijven die als onvoldoende worden beschouwd of die activiteiten ontplooien die niet in overeenstemming zijn met de duurzame gedachte. Denk daarbij bijvoorbeeld aan tabaksproducten en wapenfabrikanten. 

Uitsluiting is de makkelijkste methode, maar ook een manier die financieel goed presterende bedrijven buitensluit om bepaalde redenen, maar daardoor wel financieel rendement misloopt.

Best-in-class
Een stap verder gaat de best-in-class methode. Daarbij wordt actief geselecteerd en een portefeuille samengesteld met de bedrijven die in hun sector of industrie het best scoren op ESG-aspecten. Dat gaat vaak hand in hand met minder financiële risico’s voor boetes, aansprakelijkheidskwesties of reputatieschade.

Vier manieren
De verschillende methoden worden op verschillende manieren toegepast door fondshuizen die beleggingsfondsen met een expliciet duurzaam mandaat aanbieden. Morningstar heeft vier typen beleggingsfondsen gedefinieerd. In dit artikelen zetten we die vier benaderingen gedetailleerd uiteen:


Voor beleggers die dit in praktijk willen brengen, is er volop keus aan duurzame fondsen. Maar dat landschap is niet altijd even doorzichtig. Dat begint al bij de naamgeving. Veel fondsen noemen zich duurzaam, groen, of eco, maar de naam doet niet altijd recht aan de daadwerkelijke uitgangspunten.

Tools van Morningstar
Een manier om te ontdekken wie echt goed scoort en wie niet, is door de tools van Morningstar te gebruiken: de Morningstar Sustainability Rating en de Carbon Risk Rating.

De Morningstar Sustainability Rating meet de mate van duurzaamheid van een beleggingsportefeuille door individuele risico-scores van bedrijven te vertalen in een portefeuillebrede gewogen score. De uiteindelijke rating kent een schaal van 1 tot en met 5 globes, waarbij 1 de laagste score is, dus veel risico, en 5 de hoogste score. Fondsen met 5 globes hebben het minste risico als het gaat om duurzaamheid.

Sustainable 2

Meer uitleg over de Morningstar Sustainability Rating en de verbeteringen die in 2019 aan de methodologie zijn doorgevoerd vindt u hier:

- Zo zit de verbeterde Morningstar Analyst Rating in elkaar

- De Morningstar Sustainability Rating uitgelegd

 

Carbon Risk Rating
De Carbon Risk Rating drukt uit hoeveel betrokkenheid bedrijven hebben bij gebruik of productie van fossiele brandstoffen en hoeveel risico ze lopen bij de overgang van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen. Het gaat niet alleen om de CO2-uitstoot, maar vooral om de mate van risico die de transitie met zich meebrengt: hoe pakken bedrijven dat aan, zijn ze in staat om voldoende en snel genoeg die transitie te maken.

Sustainable 3

Over de Carbon Risk Rating leest u hier meer:

Morningstar Carbon Risk Score geeft inzicht in CO2-effecten

Morningstar Carbon Risk Score: de methodologie

 

Rendement
Een andere vraag die veel beleggers stellen is: gaat de nadruk op duurzame aspecten ten koste van het financiële rendement van beleggingen? Onderzoek van Morningstar heeft uitgewezen dat meer aandacht voor duurzaam geen rendement kost, maar juist extra rendement kan opleveren. Herhaalde studies tonen aan dat bedrijven en fondsen die echt werk maken van duurzaamheid, vaak een voorsprong hebben op minder duurzame concurrenten, betere resultaten boeken en in vervolg daarop ook een hoger beleggingsrendement kunnen behalen.

Door de toenemende belangstelling vanuit beleggers en fondshuizen is het aanbod aan duurzame fondsen in de afgelopen jaren sterk gegroeid. Morningstar's Hortense Bioy, Morningstar's hoofd Sustainability Research, praat u bij over de laatste stand van zaken:

- Volop keus voor de belegger die duurzaamheid zoekt

 

Lees meer:

- Alles over duurzaam beleggen bij Morningstar

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten