Duurzame fondsen doorstaan eerste kwartaal beter dan conventionele fondsen

Duurzame aandelenfondsen hebben in het eerste kwartaal van dit jaar beter gepresteerd dan hun conventionele tegenhangers. Daarbij werden deze fondsen geholpen door een focus op bedrijven met sterke ESG-profielen en minder blootstelling aan energie.

Ronald van Genderen 21 april, 2020 | 0:41
Facebook Twitter LinkedIn

Net als alle aandelenfondsen leden duurzame aandelenfondsen in het eerste kwartaal van 2020 plotselinge en grote verliezen als gevolg van de coronavirus pandemie, maar ze hielden het beter vol dan conventionele fondsen. Wanneer we kijken naar de prestaties van wereldwijde aandelenfondsen, dan eindigden ruim zes op de tien duurzame wereldwijde aandelenfondsen in de bovenste helft van hun Morningstar-categorie.

Duurzame fondsen verloren minder dan hun conventionele concurrenten
Op basis van een vergelijking van de rendementen in het eerste kwartaal van 313 duurzame wereldwijde aandelenfondsen (actief beheerde open-end fondsen die verkrijgbaar zijn in Europa) presteerden duurzame fondsen relatief beter in vergelijking met hun categoriegenoten. Daarbij is alleen gekeken naar fondsen in de Morningstar categorie Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd, dus fondsen die zonder uitgesproken stijlvoorkeur beleggen.

Duurzame fondsen vormen overigens geen eigen beleggingscategorie en daarom plaatst Morningstar ze in de standaardcategorieën naast conventionele fondsen die beleggen in dezelfde delen van de markt. Voor aandelen zijn deze gedefinieerd in termen van regio, marktkapitalisatie en investeringsstijl (waarde, gemengd of groei).

Rendementen
Tijdens het eerste kwartaal werden de rendementen van duurzame aandelenfondsen geclusterd in de bovenste helft van hun respectievelijke categorieën. Het rendement van meer dan 62% van de duurzame wereldwijde aandelenfondsen staat in de bovenste helft van hun categorie en 29% in het beste kwartiel van hun categorie. Slechts 20% van de duurzame aandelenfondsen eindigde daarentegen in het slechtste kwartiel van hun categorie.

Op basis van de rendementen in het eerste kwartaal waren duurzame fondsen substantieel oververtegenwoordigd in de topkwartielen en tophelften van hun referentiegroep (per definitie 25% van alle fondsen in een categorie in elk van de vier kwartielen).
Waarom hielden duurzame fondsen beter stand?

Minder energie en financials
Duurzame fondsen werden geholpen door minder blootstelling aan energieaandelen dan veel van hun conventiele tegenhangers aanhouden en in marktindices als de MSCI World is vertegenwoordigd. De energieaandelen zijn tijdens het kwartaal veruit het meest gedaald van alle sectoren. Het rendement voor het lopende jaar voor de sector stond eind maart op -43%, terwijl de MSCI World index 19% daalde.

Een andere sectorale bijdrage valt toe te schrijven aan financiële waarden. De sector als geheel noteerde met een min van bijna 29% het op een na grootste verlies op sectorniveau. Duurzame fondsen hebben echter over het algemeen een lagere weging in de portefeuille voor deze sector of een andere invulling van hun blootstelling. Zij kiezen vaak minder voor de bekende grootbanken, zoals het Amerikaanse Citigroup of het Nederlandse ABN Amro.

Dergelijke namen hebben allemaal geleden in de marktcorrectie. Daarentegen houden duurzame fondsen regelmatig posities aan in bijvoorbeeld kleinere en conservatievere banken (zoals Scandinavische banken), aandelenbeurzen, onine-betalingsplatformen en credit card maatschappijen. Al deze subindustrieën hebben beter gepresteerd dan de bredere sector in zijn geheel.

Sectoren als gezondheidszorg en technologie zijn echter vaak overwogen. Gezien de relatief gunstige prestaties hier, had dat enige invloed op de outperformance van duurzame fondsen. De twee sectoren waren de best presterende sectoren van het kwartaal. Dit had een positief effect op de prestaties van duurzame fondsen.

Betere ESG karakteristieken
Misschien wel de grootste reden voor hun outperformance is dat duurzame fondsen lijken te hebben geprofiteerd van het selecteren van aandelen met betere ESG karakteristieken. Een kenmerk van duurzame fondsen is natuurlijk de nadruk op bedrijven in verschillende sectoren die goed hebben gepresteerd op verschillende ESG-criteria. Dit zijn meestal bedrijven die hun milieu-uitdagingen aangaan, hun belanghebbenden goed behandelen en zichzelf op een ethische manier besturen. Veel van dergelijke bedrijven blijken veerkrachtiger te zijn tijdens de plotselinge crisis waarin we ons nu bevinden. Zij zijn de kwaliteitsbedrijven van de 21e eeuw en kwaliteitsbedrijven houden het vaak beter uit dan hun tegenhangers van mindere kwaliteit in moeilijke markten.

Van de hier onderzochte duurzame indexfondsen hebben 65% een Morningstar Sustainability Rating van 4 of 5 globes, wat aangeeft dat ze in bedrijven beleggen met sterkere ESG-profielen en een lager ESG-risico. Van de duurzame fondsen had 3% de laagste duurzaamheidsrating van Low. Opvallend is dat al deze fondsen, op één na, een rendement behaalden dat hen in het slechts presterende kwintiel binnen de categorie plaatst.

Prestaties op korte termijn, impact op lange termijn
De betere relatieve prestaties in het eerste kwartaal van 2020 voor duurzame wereldwijde aandelenfondsen vloeien voornamelijk voort uit hun focus op bedrijven met sterkere ESG-profielen en/of lager ESG-risico en, ten tweede, uit hun neiging om onderwogen te zijn naar energie.

Gezien de omvang van de beursdaling in het eerste kwartaal lijkt het werkelijke verschil tussen het rendement van duurzame fondsen en conventionele fondsen triviaal. Maar het grootste deel van de groei van duurzaam beleggen heeft plaatsgevonden sinds de wereldwijde financiële crisis, een groot deel daarvan in de afgelopen vijf jaar. Dat betekent dat tot nu toe weinig duurzame fondsen de stresstest van een bearmarkt hebben doorstaan. Echter, in deze bearmarkt hebben ze zich goed bewezen.

Maar de grotere reden voor duurzaam beleggen is ook belangrijk om in gedachten te houden in een tijd als deze. Het is er een waarvan ik verwacht dat het zal worden versterkt in de nasleep van deze wereldwijde pandemie. Duurzaam beleggen gaat over het continu leveren van concurrerende financiële prestaties, geholpen door de inzichten van ESG-analyse, maar het gaat ook over het helpen van bedrijven in de richting van een meer op alle belanghebbenden gericht langetermijnmodel van bedrijfsgedrag.

Die impact op de lange termijn, niet op de korte termijn, is de motiverende factor achter duurzaam beleggen. Als alles achter de rug is, denk ik dat we zullen ontdekken dat bedrijven die al die richting opgaan, degenen zullen zijn die herinnerd zullen worden om ons door deze crisis heen te helpen, en anderen zullen worden aangespoord om in de toekomst dit voorbeeld te volgen.

 

Lees meer:

Duurzaam beleggen volgens Morningstar

Alles over duurzaam beleggen van Morningstar

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten