Wereldwijde beleggingsfondsen: 5 conclusies over regulering en belastingen

Morningstar heeft in 26 verschillende markten de gevolgen onderzocht van de marktregulering en fiscaal beleid voor beleggers. Nederland scoort hoog in vergelijking met andere landen

Andy Pettit 20 mei, 2020 | 11:17
Facebook Twitter LinkedIn

checklist

In de tien jaar die volgden op de wereldwijde financiële crisis, heeft een op de bescherming van beleggers gerichte marktregulering ervoor gezorgd dat de markten voor beleggingsfondsen over het algemeen solide bleven, zodat mensen veilig voor hun toekomst konden blijven beleggen. Sinds ons vorige onderzoek in 2017 zijn beleidsmakers over de hele wereld zich steeds meer gaan richten op factoren op het gebied van milieu (environmental), sociaal beleid (social) en goed ondernemingsbestuur (governance).

Deze trend was een van de belangrijkste bevindingen van het hoofdstuk 'Regulation and Taxation' (Regulering en belastingen) in de meest recente Global Investor Experience Study. Dit is een rapport waarin marktomgevingen voor fondsbeleggers over de hele wereld worden geëvalueerd. Hieronder is te zien dat Nederland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk de hoogste waarderingen kregen, en Australië, Canada, China, Japan, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten de laagste. Geen van de onderzochte markten kreeg de allerlaagste waardering, omdat alle markten basisgaranties voor beleggers kennen.

GUE

Waarderingen per april 2020.

In dit rapport onderzoeken we het beleid en de fiscale kenmerken die van invloed zijn op de beleggingsbereidheid van individuele beleggers. Ook beoordelen we hoe regelgeving rond de werkwijze, distributie en governance van fondsen, en de overkoepelende regelgevingsstructuur bijdragen aan de totstandkoming van een breed aanbod van eerlijke en efficiënte producten waarin beleggers veilig kunnen beleggen. 

Hoewel het onderzoek vóór de coronapandemie is uitgevoerd, is het onderzoek juist in de huidige situatie zeer relevant. Een sterk regelgevingskader zorgt ervoor dat beleggers één ding minder hebben om zich zorgen over te maken en dat ze erop mogen vertrouwen dat de financiële markten hun belangen blijven beschermen. Sinds de virusuitbraak hebben we gezien dat overheden en toezichthouders een breed scala aan verschillende benaderingen hanteren om marktstabiliteit te behouden, bedrijven te ondersteunen en beleggers te beschermen.

Hieronder vindt u een overzicht van onze belangrijkste conclusies. Net als de vorige edities van de Global Investor Experience Study, is dit onderzoek bedoeld om een dialoog te bevorderen over wereldwijde best practices voor beleggingsfondsen vanuit het perspectief van beleggers.

5 conclusies uit de laatste Global Investor Experience Study van Morningstar: regulering en belastingen

  1. De wereldwijde markt voor beleggingsfondsen is sterk gereguleerd en biedt beleggers over het algemeen bescherming. Hoewel de meeste markten inmiddels beperkingen hebben opgelegd aan de mate waarin beleggingsfondsen kunnen beleggen in illiquide effecten, heeft de sluiting van het spraakmakende LF Woodford Equity Income Fund gezorgd voor extra beperkingen ten aanzien van de mate waarin open-endfondsen gebruik mogen maken van niet-beursgenoteerde beleggingen.
  2. Het beleid ten aanzien van het stimuleren van beleggen varieert van markt tot markt. Sommige markten heffen geen belastingen op beleggingsinkomsten of -winsten, terwijl andere markten fiscale spaarplannen bieden die beleggers in staat stellen aanzienlijke bedragen te beleggen die belastingvrij mogen groeien. De meest progressieve markten, zoals Australië en het VK, zijn begonnen om mensen met een baan automatisch te laten deelnemen aan pensioenregelingen op basis van toegezegde bijdragen.
  3. We zien grote verschillen in de marktregulering van de werkwijze en distributie van fondsen. Enkele kwesties met belangrijke, reële implicaties voor gewone beleggers zijn: het toestaan van ‘soft commissions’, de transparantie van kosten voor externe research die door fondsen in rekening worden gebracht en het betalen van distributiekosten uit fondsactiva. We hebben op enkele punten de methodologie verbeterd, zodat er op deze kwesties meer nadruk wordt gelegd. Dit heeft voor sommige markten geleid tot een andere waardering. Met name China, Hongkong, Japan en Singapore daalden op de ranglijst ten opzichte van de vorige editie van het onderzoek.
  4. Door MiFID II zijn de normen in alle lidstaten van de EU verhoogd.Dit belangrijke stuk marktregulering heeft ervoor gezorgd dat bekendmakingen een hoger basisniveau en meer consistentie hebben en dat er minder belangenconflicten zijn. Hierdoor hebben alle markten die aan MiFID II zijn onderworpen, ten minste de beoordeling 'gemiddeld'.
  5. Marktreguleringen en belastingen zijn belangrijke, maar niet de enige dominante factorendie bepalend zijn voor de ervaringen van beleggers over de hele wereld. Andere factoren, zoals concurrentie en schaalvoordelen, spelen ook een belangrijke rol. Hoewel Australië en de VS bijvoorbeeld relatief laag scoren in termen van regulering en belastingen, scoren ze, net als Nederland, hoog in het hoofdstuk 'Fees and Expenses' (Vergoedingen en kosten).

'Regulation and Taxation' (Regulering en belastingen) is het tweede van vier hoofdstukken in de zesde editie van de Global Investor Experience Study. De overige hoofdstukken worden later in 2020 gepubliceerd.

Download het onderzoek om de analyse van elke markt te bekijken

Download het rapport

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Andy Pettit  Director, Policy Research (EMEA), Morningstar

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten