Fonds van de Week: UBS China Allocation Opportunity

Dit multi-asset fonds met de blik op China onderscheidt zich door een ervaren aandelenbeheerder en een goed ontwikkeld beleggingsproces. Aan de obligatekant is echter nog wat vertrouwen te winnen. Alles bij elkaar biedt dit fonds veel potentieel. Morningstar volgt het UBS China Allocation Opportunity fonds vanaf nu met een Morningstar Analyst Rating van Bronze.

Ronald van Genderen 09 juli, 2020 | 9:00
Facebook Twitter LinkedIn

UBS China Allocation Opportunity in het kort

Morningstar Analyst Rating: Bornze
Morningstar Rating: -
Beheerteam: Average
Fondshuis: Above Average
Beleggingsproces: Above Average

UBS China Allocation Opportunity

Binnen de categorie Greater China is dit fonds een goede optie. Het beleggingsproces van dit mixfonds is goed opgebouwd en ontworpen. De aandelenbeheerder is ervaren en heeft een sterk track record, maar aan de obligatiekant is nog wel wat vertrouwen te winnen. Dat geldt ook voor de asset allocator die minder ervaring heeft dan de rest van het team. Alles bij elkaar is er genoeg potentieel om dit fonds een Morningstar Analyst Rating van Bronze toe te kennen. 

 

Uitgebreide toelichting

Fvd W UBS grafiek deel 1 vrijstaand

Fvd W UBS grafiek deel 2 vrijstaand

 

Beheerteam
Deze strategie profiteert van een eersteklas aandelenbeheerder in Greater China en aanzienlijke multi-asset resources, maar het korte track record van zijn belangrijkste asset allocator gecombineerd met het tamelijk grote verloop in het obligatieteam leidt tot een People Pillar beoordeling van Average. Asset allocator Gian Plebani steunt deze strategie sinds de oprichting in juni 2015 en hij werd in april 2018 de lead manager.

Plebani brengt zeven jaar beleggingservaring mee. Dat is weliswaar minder dan andere managers die we volgen, en bovendien heeft hij zich nog niet bewezen als Aziatische multi-asset money manager. Hij komt over als een deskundige investeerder en heeft ruime steun van het 10-koppige Azië multi-asset team. Terwijl Plebani verantwoordelijk is voor de vermogensmix van de portefeuille, hebben de de onderliggende asset class beheerders de volledige vrijheid om te beslissen over de effectenselectie.

Hoofd Chinese aandelen Bin Shi heeft 26 jaar beleggingservaring en beheert het aandelensegment van de portefeuille sinds de oprichting. Zijn deskundigheid en indrukwekkende track record vormen de grondslag van onze overtuiging in hem. Hij wordt ondersteund door een zevenkoppig team van China-analisten dat acht jaar beleggingservaring heeft. Het obligatiesegment wordt beheerd door Ross Dilkes sinds juni 2015, eerst als co-manager alvorens de leiding te nemen in september 2018. Dilkes heeft 15 jaar beleggingservaring. Hij leidt een Pan-Aziatisch vastrentende-waarden team met 10 leden dat de afgelopen jaren een verhoogd verloop kende, met drie vertrokken leden sinds 2019.

Fondshuis
UBS Asset Management is een van de drie divisies van de Zwitserse bank UBS, die haar activiteiten opnieuw heeft ingericht, weg van zakenbankieren en juist in de richting van vermogensbeheer. De firma werd hard geraakt door de financiële crisis in 2008, die leidde tot een enorme uitstroom van fondsen en personele bezuinigingen. Bijgevolg heeft UBS AM belangrijke strategische en personele veranderingen aangebracht.

Als onderdeel van het herstructureringsproces dat begon in 2014 heeft het bedrijf zijn voormalige multiboutique structuur getransformeerd tot een meer geïntegreerd platform. Het productaanbod en investeringsprocessen werden herzien om te focussen op de behoeften van de klant en zorgen voor herhaalbaarheid. We verwelkomen deze veranderingen en constateren ook andere verbeteringen in de afgelopen vijf jaar, voornamelijk met betrekking tot vergoedingsstructuren, prestaties en termijn van de manager. Toch merken we op dat het aantal lanceringen en sluitingen van fondsen hoog blijft, ook als het gaat om inclusief fondsen die lijken te voorzien in markttrends op korte termijn. Dat is een punt van zorg en verdientmonitoring.

Sinds medio 2015 heeft het fondshuis personeel verloop in de leidinggevende rangen meegemaakt. In 2016 verliet het hoofd vastrentende waarden het fondshuis en in 2017 vertrok het voormalig hoofd beleggingen Dawn Fitzpatrick eveneens; ze is vervangen door Suni Harford. We houden goed in de gaten hoe het personeel verloop op topniveau
en productontwikkelingspraktijken de beleggingscapaciteiten van het fondshuis beinvloeden.

Proces
Deze all-China multi-asset-strategie profiteert van een verstandige allocatiestrategie sinds de oprichting in 2015. Samen met een beproefde aandelenaanpak op basis van hoge overtuiging en een redelijke obligatie-aanpak, verdient het een bovengemiddelde procesbeoordeling. Gian Plebani beheert het risico van de portefeuille door allocatie tussen aandelen en vastrentende waarden en binnen onshore en offshore assets, terwijl de onderliggende managers zich richten zich op effectenselectie.

Hierdoor kan de strategie putten uit de kracht van elke manager, en 50% en 20% van het actieve risico wordt toegewezen aan respectievelijk het aandelen- en het obligatiesegment. Handelsideeën worden onderzocht door de onderzoeksgroepen van het multi-asset team door middel van vijf instrumenten: contanten versus risicovolle activa, aandelen versus obligaties, binnenlands versus offshore, Amerikaanse dollar versus Chinese yuan en portefeuille hedging.

Plebani kan ETF's, futures en andere toekomstgerichte instrumenten gebruiken om deze allocatietransacties uit te voeren als hij de blootstelling snel wil wijzigen. De aandelen-subportefeuille, die naar verwachting het grootste deel van het rendement oplevert, volgt een bewezen lange termijn buy-and-hold aanpak die zich richt op bedrijven die baat hebben bij de structurele groeitrend van China. Het obligatiesegment, dat extra inkomen moet bieden en tegelijk de volatiliteit van de portefeuille moet verminderen, combineert top-down en bottom-up analyse bij het maken van een credit dominante subportefeuille. De aanpak is verstandig en heeft respectabele resultaten opgeleverd bij de andere Aziatische obligatiestrategieën van het fondshuis.

Prestaties
Deze strategie heeft uitstekende rendementen opgeleverd sinds de oprichting in juni 2015. Tot en met mei 2020 heeft het fonds 97% van zijn concurrenten verslagen. 2019 was een sterk jaar voor de strategie, ondersteund door aandelen, die 22,3% hebben bijgedragen vóór aftrek van vergoedingen. De obligatiesubportefeuille droeg 6,3% bij en dat geeft aan dat de strategie om overwogen te zijn in high yield ten opzichte van high yield goed werkte. Asset allocatie beslissingen zijn de afgelopen jaren constructief gebleken, bijvoorbeeld de onderweging van aandelen in de portefeuille in het grootste deel van het voor aandelen lastige jaar 2018 was een goede keus die toegevoegde waarde bracht.

In januari 2019 werden aandelen juist weer overwogen en daarmee profiteerde het fonds van het herstel op de aandelenmarkten in het eerste kwartaal. Meer recentelijk werden de absolute rendementen geschaad door de verkoopgolf als gevolg van COVID-19 in 2020. In dit jaar tot en met mei verloor de portefeuille 1,3%, maar presteerde nog steeds beter dan 75% van de categorie-peers. Het beheerteam heeft toegegeven dat het voortijdig groter in aandelen is gestapt na Chinees Nieuwjaar, maar vervolgens groeide het uit tot een wereldwijde pandemie. Risicovol,

Wat risico betreft laat de portefeuille een lagere volatiliteit van het rendement (gemeten als standaarddeviatie) zien dan 85% van de categorie-peers in dezelfde periode. Dit was mede te danken aan de historisch hogere allocatie naar obligaties ten opzichte van de gemiddelde peer.

Kosten
De lopende kosten van de rebatevrije 'clean' fondsklasse Q laten dit fonds uitkomen in het goedkoopste kwintiel van de categorie. Onder onze verbeterde beoordelingsmethodologie, die meer nadruk legt op kosten en verwachte relatieve benchmarkprestaties, krijgt dit fonds een Morningstar Analyst Rating van Bronze.

 

Lees meer 

Bekijk voor meer informatie de overzichtspagina van UBS China Allocation Opportunity USD Q Acc. Daar vindt u onder andere het fondsrapport over dit fonds.

 

Lees ook eerdere Fondsen van de Week:

- Kempen Orange Fund

Neuberger Berman EMD - Hard Currency

- Kempen Global Small-cap

BlackRock Emerging Markets Bond

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten