Fund flows juli: vertrouwen blijft toenemen

Het vertrouwen onder fondsbeleggers blijft toenemen en dat vertaalde zich in hogere instroom van nieuw vermogen in beleggingsfondsen, zo laten de data van Morningstar over juli zien. Opnieuw waren obligatiefondsen het meest gewild. Dit is het overzicht van de fondsstromen over de maand juli.

Ali Masarwah 30 augustus, 2020 | 13:56
Facebook Twitter LinkedIn

Fondsbeleggers hebben weer meer vertrouwen gekregen in de financiële markten, conform het beeld van de afgelopen maanden, en ook in juli betekende dat weer een groei van de instroom van nieuw vermogen in Europese beleggingsfondsen. Obligatiefondsen waren weer het meest gewild, met name de meer risicovolle categorieën, maar ook aandelenfondsen waren in trek.

De totale netto-instroom over juli bedraagt 62 miljard euro, hoger dan het gemiddelde maandcijfer van de afgelopen 12 maanden. 

Obligatiefondsen waren weer gewild met 38 miljard euro netto-instroom in juli, slechts iets minder dan de maand mei die de beste dit jaar was tot dusver. Riscovollere categorieën zoals corporate bonds, high yield en flexibele obligaties trokken het meeste nieuwe geld aan.

Aandelenfondsen haalden 15 miljard euro op in juli, en dat is minder dan de 21 miljard in juni. Opnieuw deden wereldwijde groei-aandelen en technologie het het best, terwijl waarde-aandelen, inkomen-gerichte fondsen en opkomende markten de minste vraag kenden.

Allocatiefondsen waren in juli het minst in trek en zagen een daling van de instroom ten opzichte van eerder dit jaar.

Fund Flows 2020 07 Exh 1 Broad Cat

Actief versus passief
Actieve fondsen profiteerden opnieuw van het herwonnen vertrouwen onder fondsbeleggers, want de instroom oversteeg die van passieve fondsen: 42 miljard euro tegen 20 miljard. Kijken we echter naar de autonome groeipercentages, dan groeit passief nog altijd harder met 1,08%, tegen 0,57% autonome groei voor actief.

Daardoor is het marktaandeel van passief opnieuw gestegen, van 19,7% eind juni naar 19,8% per ultimo juli 2020. Een jaar geleden bedroeg dat marktaandeel 18,3%.

De vraag naar obligatieproducten stuwde het actieve deel, terwijl passief profiteerde van aandelenfondsen, obligatieproducten en grondstoffenfondsen. Dat laatste geld met name voor fondsen in goud, want om redenen van regelgeving zijn dat doorgaans passieve producten.

Fund Flows 2020 07 Exh 2 Broad Cat Active Passive

 

Instroom op fondscategorie-niveau
Bij obligaties mocht euro corporate bond zich verheugen in ruim 4 miljard euro aan nieuw opgehaald vermogen en daarmee komt het opnieuw aan kop, nadat deze categorie het vorige maand ook al goed deed met 5,6 miljard euro. Actieve obligatiefondsen in investment grade papier deden het ook goed. De iShares Core Euro Corporate Bond ETF, Europa's grootste in EUR corporate bonds, bleef hoge instromen aantrekken.

Dat high yield bond ook in de top-5 prijkt, geeft aan dat fondsbeleggers risicobereid zijn en blijven. De twee succesvolste fondsen waren Mercer Global High Yield Bond Fund en Aviva Investors Global High Yield Fund met respectievelijk 1,1 miljard en 520 miljoen euro aan instroom.

Fund Flows 2020 07 Exh 3 Fund Level Categories Leaders

 

Uitstroom op fondscategorie-niveau
Het minst geliefd waren USD staatsobligaties met een uitstroom van 3,7 miljard euro. Kijken we echter meer in detail, dan zien we dat passieve fondsen 460 miljoen euro aan instroom kenden en actieve fondsen zwaar in de uitverkoop gingen. Dat gold ook voor GBP staatsobligaties.  

Ook wereldwijde opkomende markten aandelenfondsen hadden het zwaar. Fondsbeleggers zien het al een tijdje niet echt zitten met opkomende markten.

Fund Flows 2020 07 Exh 4 Fund Level Categories Laggards

 

Instroom per fondshuis

Aan de actieve kant prijkt Pimco boven aan de lijst met 6,6 miljard euro, bijna twee keer zoveel als nu nummer twee JP Morgan. Dat was te danken aan de wereldwijde flexibele obligatiefondsen en de wereldwijde corporate bond fondsen. 

JP Morgan haalde 3,4 miljard euro op, waarbij zijn aandelen- en obligatiefondsen in gelijke mate profiteerden. 

Aan passieve zijde gaat iShares ruim aan kop met 5,7 miljard euro instroom. Daarvan ging 3,4 miljard euro naar obligatiefondsen, terwijl aandelenfondsen 1,6 miljard euro ophaalden. Indexfondsen in obligaties waren duidelijk veel populairder dan ETF's in aandelen, want de eerste haalden twee maal zoveel geld op als de tweede.

Fund Flows 2020 07 Exh 5a Providers Largest Inflows Active Passive

Fund Flows 2020 07 Exh 5b Providers Largest Inflows Active Passive

 

Uitstroom per fondshuis
Bij UBS weerspiegelde de uitstroom uit de actieve fondsen de instroom bij de ETF-tak van de Zwitserse vermogensbeheerder. Dat is het gevolg van gewijzigde asset allocatie binnen het fondsenpalet van UBS.

Invesco zag geld wegstromen uit zijn aandelen- en allocatiefondsen. Bij Franklin Templeton versnelde de uitstroom uit actieve fondsen in juni, met name door de wereldwijde flexibele obligatiefondsen Templeton Global Bond en Templeton Global Total Returned Fund, die samen 700 miljoen euro zagen wegstromen.  

Aan de passieve kant werd VanEck het hardst geraakt door 450 miljoen euro aan uitstroom bij VanEck Vectors Global Equal Weight ETF, die dit jaar 4,5 procentpunt is achtergebleven bij de MSCI ACWI Index. Ddat weerspiegelt een onderweging in de Verenigde Staten en de technologiesector, terwijl Europese aandelen, financials en energie juist een hoge weging kennen als gevolg van het wegingsmechanisme.

Fund Flows 2020 07 Exh 6a Providers Largest Outflows Active Passive

Fund Flows 2020 07 Exh 6b Providers Largest Outflows Active Passive

 

De grootste fondsen
Pimco GIS Income is onveranderd de grootste en daar droeg de 1,8 miljard euro instroom in juli weer aan bij. Afgelopen maart kende nog een abrupte en dramatische verkoopgolf, waarbij het beheerd vermogen duikelde van 74 miljard euro in februari naar 52 miljard eind maart, maar sindsdien is het fonds weer op de weg terug omhoog.

Fund Flows 2020 07 Exh 8 Largest Funds Active

Bij de passieve fondsen moesten koploper iShares Core S&P 500 ETF en nummer twee Vanguard S&P 500 ETF beide terrein prijsgeven, waarbij het iShares fonds duidelijk veel meer kwaijtraakte dan zijn VAnguard-concurrent.

Fund Flows 2020 07 Exh 9 Largest Funds Passive

 

 Lees meer:

Fund flows juni: risicobereidheid houdt aan

Fund flows mei: herstel zet door en meer risicobereidheid

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ali Masarwah

Ali Masarwah  Ali Masarwah war von 2011 bis Frühjahr 2021 als Chefredakteur für die deutschsprachigen Anleger Websites von Morningstar verantwortlich

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten