Dit zijn de trends in het landschap van strategic beta ETF's

De markt voor Strategic Beta Exchange Traded Products (ETPs) is de afgelopen jaren spectaculair gegroeid. De markten van de verschillende wereldwijde regio’s bevinden zich weliswaar in uiteenlopende fasen van volwassenheid. Toch zijn er enkele gezamenlijke trends te onderscheiden, zo blijkt uit onderzoek van Morningstar naar het landschap van strategic beta ETFs.

Greetje Remmerde 01 september, 2020 | 14:17
Facebook Twitter LinkedIn

Door de coronacrisis gingen financiële markten overal hard onderuit. Dat was voor Strategic Beta ETPs in alle regio’s niet anders. Toch presteerden Europese Strategic Beta ETPs, gedurende de eerste vijf maanden van het jaar beter dan hun Amerikaanse broertjes en zusjes.

Onderstaande tabel laat het gemiddelde rendement zien van ETPs in de strategic beta group afgezet tegen het gemiddelde rendement van de referentie categorie. In de Verenigde Staten presteerden alle Strategic Beta groepen, met uitzondering van commodities, gemiddeld genomen slechter dan hun categorie index. In Europa waren dat er 6 van de 11.

Global strategic beta juli 2020 exhibit 43

Deze factoren bleven achter
Hoe komt dit? De onderperformance is gedeeltelijk toe te schrijven aan kosten; categorie-indices berekenen geen kosten terwijl Strategic Beta fondsen die wel maken. Maar dat is slechts een deel van het verhaal. Veelal waren het de factor accenten die zorgden voor achterblijvende resultaten.

Veel Strategic Beta fondsen, voornamelijk degene die behoren tot de dividend-, fundamentals-, multifactor- en waarde groepen, hebben een nadruk op laaggewaarde aandelen met kleine marktkapitalisaties en het waren juist deze twee factoren (kleine omvang en waarde) die sterk achterbleven gedurende de eerste vijf maanden van het jaar. Dit gold met name voor de Amerikaanse aandelen. Over het algemeen was de performance van de gehele wereldwijde- en Europese aandelenfactoren beter dan de Amerikaanse.

Aan de obligatiekant speelt mee dat Strategic Beta fondsen meer kredietrisico nemen dan hun categorie benchmarks. Hetgeen de performance tussen januari en mei 2020 ook geen goed deed. Zie hieronder de rendementen per factor uitgeplitst naar regio:

Global strategic beta juli 2020 exhibit 45

Global strategic beta juli 2020 exhibit 46 47Dividend favoriet, low volatility booming
Een ander kenmerk dat deze producten in de verschillende regio’s gemeenschappelijk hebben is dat het de ETPs uit de Morningstar Dividend strategic beta groep zijn die in alle regio’s bovenaan blijven staan op de lijst van meest populaire strategic beta ETPs. Helemaal verwonderlijk is dit niet. Door de aanhoudende lage (of zelfs negatieve) rentes hebben beleggers zich massaal gestort op dividenduitkerende aandelen.

Naast deze categorie waren het ook de low volatility ETPs die flink in marktaandeel wisten te winnen. Door gebruikmaking van dergelijke strategieën kunnen beleggers exposure naar aandelen houden en tegelijkertijd de gevoeligheid van de portefeuille voor bewegingen in diezelfde aandelenmarkt reduceren.

In de Verenigde Staten, Europa en Canada hadden de fondsen uit de Morningstar risico georiënteerde strategic beta groep het afgelopen jaar een instroom van 24,8 miljard dollar. Dat was een verdubbeling ten opzichte van 2018.

Zie hieronder het overzicht weergegeven van de Europese markt:

Global strategic beta juli 2020 exhibit 22Complexiteit neemt toe
Een ander gemeenschappelijke trend is het verschijnsel dat producten steeds ingewikkelder worden. De introductie van meer traditionele, op marktkapitalisatie gewogen strategieën en single factor strategieën heeft plaatsgemaakt voor multifactor ETPs, factor timing producten en nieuwe varianten op de single factor exposures.

Beleggers houden echter nog steeds van simpel, zoals blijkt uit het marktaandeel van de eenvoudigere strategieën (waarde, groei, dividend). In de Verenigde Staten zit 71% van het vermogen in dit type producten.

Desalniettemin maakt de toegenomen complexiteit het voor beleggers moeilijker om producten te beoordelen. Fondsen kunnen, ondanks vergelijkbare benamingen, hele verschillende benaderingen hebben. Daarnaast maken de veelal korte track records van multifactor strategieën een beoordeling nog eens extra lastig.

Om beleggers hierbij te helpen heeft Morningstar Analyst Ratings toegekend aan 130 Strategic Beta ETPs wereldwijd. Deze ETPs hebben een gezamenlijk vermogen van 775 miljard dollar per 31 december 2019. Dit beslaat 71% van het totaal geïnvesteerde vermogen in de Strategic Beta ETPs.

 

Lees meer over ETF's:

- Het strategic beta universum in 2019: groei zwakt af

Europese ETF's leven weer op na coronadip in eerste kwartaal

Recorduitstroom uit ETF-markt

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Greetje Remmerde  Greetje Remmerde schrijft als freelancer voor Morningstar voornamelijk over pensioen en personal finance.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings