Nieuw van Morningstar: ESG Commitment Level

Naarmate steeds meer beleggingsfondsen het label duurzaam dragen, staan beleggers voor de vraag hoe ze kunnen vaststellen of de drie ESG-factoren milieu, sociaal en goed ondernemingsbestuur centraal staan in de strategie van een duurzaam fonds of dat ze slechts een onderdeel van het beleggingsbeleid zijn. Dat is belangrijk voor duurzame beleggers, omdat zij bewust keuze gemaakt om hun belegging invloed op de wereld buiten hun portefeuille te laten hebben. Een nieuwe kwalitatieve maatstaf, het Morningstar ESG Commitment Level, helpt beleggers om na te gaan of een fonds ook echt duurzaam opereert.

Jeffrey Ptak 17 november, 2020 | 15:23
Facebook Twitter LinkedIn

Met dit in gedachten introduceert Morningstar een nieuwe kwalitatieve maatstaf, het Morningstar ESG Commitment Level, die strategieën en vermogensbeheerders classificeert op een schaal met vier niveaus: Leader, Advanced, Basic en Low. Deze nieuwe beoordelingsmethode zal geleidelijk worden uitgerold voor een subset van de fondsen die een Morningstar Analyst Rating heeft (Gold, Silver, Bronze, Neutral en Negative).

De ESG Commitment Level-ratings komen bovenop de tools die Morningstar al biedt om beleggers te helpen beleggingen te vinden die aansluiten bij hun voorkeuren, waaronder de Morningstar Sustainability Rating en de Morningstar Low Carbon Designation. Deze kwantitatieve maatstaven geven weer wat er in de portefeuille van een fonds zit en welke niveaus van ESG-risico's de deelnemingen met zich meebrengen; het ESG Commitment Level helpt beleggers te begrijpen welke strategieën en vermogensbeheerders ESG serieus nemen.

Voor de nieuwe ratings houden de analisten van Morningstar zich bezig met vragen als: heeft het bedrijf een toegewijd en gespecialiseerd ESG-team en hoe is dat geïntegreerd in de strategie van het fonds? Wat voor ESG-data gebruiken ze en hoe gebruiken ze die precies? Heeft het bedrijf de door de Verenigde Naties gesteunde Principles for Responsible Investment ondertekend? Wat voor soort ESG-richtlijnen voor stemmen bij volmacht heeft het bedrijf en wat is hun staat van dienst op dat gebied?

Het Morningstar ESG Commitment Level wordt toegekend aan zowel fondshuizen als individuele strategieën. Het ESG Commitment Level van het fondshuis wordt in de strategie meegenomen, omdat de beleggingsfilosofie en middelen van het fondshuis van invloed zijn op hoe een strategie is afgestemd op een ESG-mandaat.

Vier niveaus
De indeling van de verschillende ESG Commitment Level niveaus is als volgt:

Leader - ESG behoort tot de kern van hun identiteit. Ze hebben een lange geschiedenis in ESG-beleggingen, en ESG-overwegingen zijn volledig opgenomen en verweven in hun beleggingsprocessen, strategieën, stemgedrag en in hun eigen activiteiten.

Advanced - Vermogensbeheerders met een 'Advanced'-rating behoren tot de betere ESG-voorstanders van de sector en integreren ESG-overwegingen doelbewust in hun beleggingsprocessen.

Basis - Fondshuizen met deze beoordeling bevinden zich nog in de vroege stadia van ESG-integratie. De een is weliswaar verder dan de ander in dat proces, maar geen van alle zijn ze ver genoeg om als geavanceerd te worden geclassificeerd. Sommige hebben een goedbedoelde aanpak en toegewijde middelen, maar hun stemgedrag en hun verslaglegging zijn alsof het nog werk in uitvoering is. Dit is de grootste groep fondsbeheerders.

Low - Fondshuizen op dit niveau beginnen pas met het opnemen van ESG-overwegingen in hun beleggingsprocessen, het toepassen van ESG-criteria op een beperkte of meer variabele manier, of ze doen simpelweg helemaal niet aan ESG.

 

Twee Amerikaanse aandelen-ETF's vergeleken
De methodiek achter het ESG Commitment Level zit zo in elkaar dat de ratings kunnen verschillen op individueel fondsniveau op basis van de specifieke strategie. Dit helpt beleggers om te bepalen welke fondsen het best bij hun voorkeuren passen. Kijken we naar de Amerikaanse ETF's iShares MSCI USA ESG Select ETF en iShares ESG Aware MSCI USA ETF die beide passief zijn, dan zien we verschillende niveaus van ESG-commitment vanwege verschillen in de aandelenscreening die wordt toegepast in de indexen die ze volgen.

De iShares MSCI USA ESG Select ETF biedt een sterke blootstelling aan de best ESG-scorende bedrijven in elke sector. De meeste aandelen komen niet door de selectie op basis van hun ESG-ratings of betrokkenheid bij controverses of controversiële bedrijfstakken. Deze ETF krijgt de beoordeling Advanced.

De iShares ESG Aware MSCI USA ETF heeft weliswaar een soortgelijk proces, maar een lossere benadering van ESG-criteria in de index die het volgt, waardoor de strategie niet noodzakelijkerwijs alle ESG-achterblijvers vermijdt. Het bezit een behoorlijk aantal van zulke aandelen, waaronder Amazon, Johnson & Johnson en JPMorgan, allemaal aandelen die de andere ETF uitsluit.

Duurzaamheid en obligaties
ESG-toewijding is niet beperkt tot aandelenfondsen, dus beleggers hoeven duurzaamheid niet op te offeren om in vastrentende waarden te kunnen stappen. Als voorbeeld kijken we naar TIAA-CREF Core Impact Bond en Pimco Total Return ESG, beide zijn fondsen die blijk hebben gegeven van een sterke toewijding aan ESG op het gebied van core-plus obligaties.

Het TIAA-CREF Core Impact Bond fonds profiteert van het grote, gecentraliseerde ESG-team van het bedrijf en een hoofdbeheerder die doordrongen is van verantwoord beleggen. De strategie omvat traditionele ESG-screening, maar ook robuustere rangschikking van assets en ook impact-beleggingen, waardoor dit een van de zuiverste ESG-obligatiestrategieën is die er zijn. Daarom wordt dit fonds als Leader beoordeeld.

Het Pimco Total Return ESG fonds hanteert een holistische benadering van duurzaamheid die profiteert van de geïntegreerde ESG-analyse van het fondshuis. De portefeuille legt de nadruk op emittenten met ESG-praktijken die voorbeeldig zijn of op weg zijn naar dat stadium, terwijl emittenten met verslechterende tot schadelijke ESG-kenmerken worden vermeden. Daardoor krijgt dit fonds de rating Advanced.

Consistentie op de lange termijn
Als het gaat om kwantitatieve maatstaven die uitsluitend op portefeuilleblootstelling zijn gebaseerd, kunnen strategieën toevallig een laag ESG-risico hebben, zelfs zonder enig duurzaam mandaat na te streven. Het vermijden van energiebedrijven vanwege slechte prestaties kan bijvoorbeeld het algehele carbon-risico van een strategie verlagen.

Maar zonder ESG-commitment is die lagere blootstelling niet gegarandeerd. Als energiebedrijven herstellen, kunnen ze gemakkelijk weer in de portefeuille terechtkomen. Een robuust ESG-raamwerk en de middelen om dit te ondersteunen, zorgen ervoor dat een strategie op de lange termijn een consistent ESG-risico heeft. Het ESG Commitment Level geeft beleggers het vertrouwen dat een vermogensbeheerder of strategie aansluit bij hun visie op duurzaamheid, zodat ze een beter idee hebben van hoe hun beleggingen zich in de toekomst zullen gedragen.

 

Lees ook:

Zo werkt het ESG Commitment Level voor fondshuizen

Waar komt de groei van duurzame fondsen vandaan?

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Ptak  Head of Manager Research

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten