Beleggen in water past in duurzaamheidstrend

De toenemende belangstelling voor beleggen in duurzaamheid en de mogelijke toekomstige schaarste trekt beleggers naar het zogeheten blauwe goud: water. Morningstar onderzoekt de mogelijkheden.

Marco Caprotti 05 mei, 2021 | 11:32
Facebook Twitter LinkedIn

Water droplets

Volgens de Verenigde Naties organisatie Food and Agriculture Organization (FAO) is slechts 1% van al het water op de wereld drinkbaar. Toch gaan we met water om alsof het oneindig voorhanden is, waarbij we het bijna achteloos dagelijks letterlijk wegspoelen.

De cijfers zeggen genoeg: onderzoek laat zien dat 10 minuten douchen ongeveer 100 liter water kost en zo'n 5 kilowatt aan energie om het te verwarmen. Als we aannemen dat we één of twee minuten daarvan in de weer zijn met shampoo, dan betekent dat 8 minuten, ofwel 80 liter water die verloren gaat. 

Dat wordt nog erger als we bedenken dat grote delen van de wereldbevolking regelmatig te maken hebben met schaarste aan water. Volgens onderzoek van Unesco uit 2020 leven wereldwijd 3,6 miljard mensen, ofwel bijna de helft van de wereldbevolking, in gebieden waar ten minste één maand per jaar waterschaarste heerst. Dat kan volgens Unesco oplopen naar 5,7 miljard mensen tegen 2050. Wat betekent deze ontwikkeling voor beleggers? 

Beleggen in water

Het beheer van beschikbaarheid van water is een grote uitdaging voor toekomstige generaties. Maar het biedt tegelijk ook kansen voor beleggers. Het fundament onder beleggen in water is het gegeven dat de beschikbaarheid van drinkwater als commodity niet vanzelfsprekend is, aldus Kenneth Lamont, fondsanalist bij Morningstar. In de afgelopen jaren is de vraag naar drinkwater dubbel zo hard gegroeid als de bevolking zelf. Dat leidt in de toekomst tot discrepanties tussen vraag en aanbod. 

Bovendien is drinkwater niet gelijk verdeeld over de wereld. Ook hoogontwikkelde regio's, zoals de Amerikaanse staat Californië zijn niet immuun voor tekorten, geeft analist Lamont aan. Dat biedt kansen voor bedrijven die zich bezighouden met de behandeling en distributie van water wereldwijd.

De corona-virus pandemie heeft de aandacht voor milieukwesties nog eens versterkt en daarmee ook die voor water. De Morningstar Categorie Sector Equity Water heeft dit jaar tot en met 11 maart een rendement van ruim 6% geboekt, méér dan de Sector Equity Agricultural en veel meer dan de categorieën Sector Equity Ecology en Sector Equity Alternative Energy. In 2020 en de jaren daarvoor zag het plaatje er nog heel anders uit:

sector equity water compare

Vergeet voeding niet

De kwestie water is nauw verbonden met de landbouw, gezien het enorme watergebruik bij de productie van voedsel. Volgens het Water Footprint Network kost de productie van 1 kilo appels 822 liter water. Een kilo koffie vergt maar liefst 18.900 liter.

De rol van voeding wordt complexer als we de prijsstijgingen in ogenschouw nemen. Volgens een rapport van FAO uit februari zijn de voedselprijzen in de negen maanden daarvoor onafgebroken gestegen. De FAO Price Index die de maandelijkse wijzigingen in de internationale prijzen van veelverhandelde food commodities bijhoudt, laat in februari een stijging van 116 punten zien in februari, 2,4% meer dan een maand eerder.

Er zijn voedingstrends die de goede kant op gaan, bijvoorbeeld minder vlees eten, waardoor de veestapel en daarmee ook het watergebruik en milieu-effecten zoals CO2- en methaanuitstoot verminderen.

De rol van plantaardig voedsel zal toenemen; research firma MarketsandMarkets becijfert dat de wereldwijde markt voor plantaardige vleesvervangers die zo'n 4,5 miljard euro waard was in 2020, zal kunnen groeien met bijna 15% per jaar tegen 2025. 

Om aan de belangstelling in de markt voor die transformati tegemoet te komen, is een reeks beleggingsfondsen in het leven geroepen. Die mikken op bedrijven die producten of oplossingen bieden die bijdragen aan positieve milieu- en sociale resultaten door de hele leveringsketen heen, ofwel 'smart food' bedrijven.

Er zijn nog maar relatief weinig fondsen gericht op water en landbouw beschikbaar voor beleggers. Wel is het thema vertegenwoordigd in veel duurzame fondsportefeuilles. Deze hebben een Morningstar rating en een track record van ten minste drie jaar: 

UK domiciled agriculture and water funds

 

 

Morningstar Sustainability Atlas

Read More

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Marco Caprotti

Marco Caprotti  è Giornalista di Morningstar in Italia.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten