13 aandelen die je niet moet verkopen

De beslissing om aandelen te kopen of te verkopen is altijd lastig, ook al zijn er volop maatstaven voor waardering te vinden. We bekijken 13 aandelen die een hoge koers/winst verhouding hebben, maar ondergewaardeerd zijn volgens Morningstar's Fair Value. Dus ze lijken duur, maar wij vinden dat je ze niet moet verkopen.

Robert van den Oever 25 oktober, 2021 | 16:58
Facebook Twitter LinkedIn

Het besluit over het al dan aankopen van een aandeel is lastig, maar het besluit om het wel of niet te verkopen is zo mogelijk nog lastiger. Iedere belegger zal het ermee eens zijn dat verkopen de juiste keus is als de waardering van een aandeel in de gevarenzone komt. Maar wanneer is dat? Een risico is dat beleggers te lang vasthouden aan een aandeel waarvan ze al veel eerder afscheid hadden moeten nemen.

Een vaak gehanteerde maatstaf voor het bepalen van de waardering van een aandeel is de koers/winst verhouding. Die ratio behelst de actuele beurskoers gedeeld door de gemiddelde winst per aandeel over een periode van 12 maanden. Dat zijn de 12 maanden die al voorbij zijn, dus deze ratio is gebaseerd op bewezen winst.

Niet achteruit maar vooruit
Vooruitkijken kan ook. De zogeheten forward looking price/earnings ratio, ofwel de vooruitkijkende koers/winst verhouding, neemt niet de voorbije 12 maanden, maar het komende boekjaar als uitgangspunt. De verwachte winst per aandeel wordt samengesteld uit het gemiddelde van de analistenverwachtingen voor het komende boekjaar.

Een hoge koers/winst verhouding indiceert doorgaans dat een aandeel duur is. Met andere woorden; je betaalt veel voor de hoeveelheid winst. Maar dat zegt niet alles. Want als je niet alleen naar de winst in het verleden kijkt, maar ook en vooral naar het groeipotentieel voor de toekomst. Als de winstcomponent in de ratio stijgt, dan wordt de verhouding gunstiger bij gelijkblijvende koers. Oftewel: je betaalt nu eigenlijk helemaal niet zoveel voor de winst die nog in het verschiet ligt. Staar je dus niet blind op een k/w die nu hoog lijkt; kijk ook naar de toekomst.

Er is natuurlijk wel het risico dat de groeiverwachtingen uiteindelijk niet uitkomen, of lager uitvallen dan geraamd. Dan blijkt het aandeel alsnog duur te zijn. Een algemene marktcorrectie kan het aandeel ook omlaag duwen, ook als de groeiscenario's wel uitkomen. Toch is de koers/winstverhouding zo'n beetje de meest geaccepteerde maatstaf voor de waardering van aandelen.

Morningstar's Fair Value
De analisten van Morningstar kijken bij het bepalen van hun waardering, de Fair Value, ook naar andere zaken. De intrinsieke waarde van een aandeel wordt in de eerste plaats bepaald op basis van de verwachtingen voor de toekomstige kasstromen van een bedrijf. Als de aandelenkors daaronder noteert, dan vindt Morningstar een aandeel ondergewaardeerd. 

Voor de samenstelling van de onderstaande lijst van 13 aandelen hebben we gekeken naar welke aandelen overgewaardeerd zijn op basis van koers/winst verhouding, maar tegelijk ondergewaardeerd zijn op basis van Morningstar's Fair Value. Specifiek hebben we gekeken naar aandelen waarvan de vooruitkijkende koers/winst verhouding meer dan twee maal die van de Morningstar U.S. Markets Index is, maar waarvan de Morningstar sterrenrating in de range van 4 en 5 sterren ligt.

Daar komen de volgende 13 aandelen uit rollen. Dat lijken vanwege hun hoge k/w's kandidaten om te verkopen, maar de analisten van Morningstar denken daar anders over:

 

 

Drie bedrijven uit de lijst lichten we toe met het oordeel van de Morningstar-analisten die ze volgen:

Ventas (VTR)

"In de Verenigde Staten brengt de Affordable Care Act een verschuiving teweeg in de gezondheidszorg, waardoor de beste en efficiëntste bedrijven disproportioneel gaan profiteren. De focus ligt meer dan voorheen op zorg van hogere kwaliteit in omgevingen met lagere kosten en dat kunnen alleen de best georganiseerde bedrijven bieden. Via het zorgsysteem zal de meeste omzet dus bij hen terecht gaan komen.

Ook speelt mee dat de baby boomer generatie de seniore jaren in gaat en dat het aantal 80-plussers in de komende tien jaar zal verdubbelen. Juist die groep besteedt 4 maal zo veel aan zorg dan het gemiddelde van de hele bevolking.

Volgens ons zal Ventas kunnen profiteren van deze gunstige ontwikkelingen in zijn industrie omdat het assets van hoge kwaliteit heeft en goede contacten met de beste bedrijven in ouderenzorg en ziekenhuizen. Ventas heeft al voorgesorteerd op de toekomst door een alliantie aan te gaan met Ardent Health Services, actief in spoedzorg, en ook met Wexford, actief in ontwikkeling en uitvoering van life sciences.

Het corona-virus bleek fikse uitdaging voor de ouderenzorg-industrie, omdat de ouderen tot de ergst getroffenen behoorden. Situaties met slechts enkele besmettingen leidden tot het afgrendelen van hele zorginstellingen. Nu de industrie weer wat opkrabbelt, voorzien we een gunstige toekomst vanwege de demografische ontwikkeling die een flinke groei van de vraag naar plaatsen voor ouderen in zorginstellingen zal aanjagen", aldus Morningstar-analist Kevin Brown. 

RingCentral (RNG)

"RingCentral biedt een toonaangevend Unified Communications-as-a-Service platform dat cloud-based zakelijke communicatie en samenwerken via één applicatie faciliteert en een single-user experience faciliteert. De producten en diensten worden steeds onmisbaarder voor flexibele communicatie en samenwerking op het werk, en daarom verwachten wij een gezonde groei op lange termijn voor RingCentral dat een Narrow Moat rating heeft.

RingCentral verdient ruim 90% van zijn abonnementenomzet met zijn vlaggenschip product RingCentral Office, dat een geïntegreerd communicatieplatform biedt waarmee gebruikers elkaar kunnen opzoeken via diverse mediums zoals messaging, voice-calling, video chats, conferencing en nog veel meer. RingCentral’s cloud-based productenpalet is gericht op het vervangen van traditionele PBX telefoons die maar beperkt flexibel en op afstand te gebruiken zijn.

De Narrow Moat van RingCentral is gebaseerd op sterke gebruikersdata die een retentie van meer dan 99% laten zien voor de maandelijkse abonnementen, zodat de meeste omzet vanzelf terugkeert. Voorheen lag de nadruk op kleine en middelgrote klanten, maar we zijn optimistisch over de expansie naar grotere klanten. Als het die weet vast te houden in zijn abonnementsmodel, dan is er structurele groei voor de toekomst te verwachten.

Partners zijn cruciaal in het betreden van marktsegmenten. RingCentral heeft er op die manier vele duizenden, waaronder Avaya en AT&T", aldus Morningstar-analist Dan Romanoff. 

Lyft (LYFT)

"Op de Amerikaanse markt is Lyft snel de nummer twee geworden op het gebied van ride-sharing en we denken dat het die marktpositie langere tijd zal weten vast te houden. Het heeft die tweede plek gepakt door hard de strijd aan te gaan met marktleider Uber en daar zelfs marktaandeel van af te snoepen.

We schatten de totale markt voor dit type vervoer (inclusief taxi's, ride-sharing, fietsen en scooters) op een waarde van $550 miljard op basis van bruto omzet billion tegen 2024. Daar calculeerden we in 2019 nog maar $224 miljard voor.

Lyft heeft een Narrow Economic Moat rating en een Stable moat trend rating dankzij het netwerkeffect van zijn ride-sharing platform en de immateriële assets die samenhangen met de grote berg data over chauffeurs, klanten en ritten. Analyse en toepassing van die data kan het bedrijf nog beter en effciënter maken en het rendement op kapitaal verhogen.

Vanuit strategisch perspectief is Lyft goed op weg om een one-stop shop voor on-demand vervoer te worden. Het is nu ook actief in de markt voor deelfietsen en -scooters, die volgens ons ruim $12 miljard waard kan worden tegen 2029, hetgeen een jaarlijkse groei van 7% behelst.

Lyft is ook druk doende met autonoom rijdende auto's, want als die ontwikkeling slaagt, heeft het geen (dure) chauffeurs meer nodig. Dat zal de kosten aanzienlijk verminderen en de winstgevendheid flink opkrikken. Anders dan Uber is Lyft niet bezig met transport van voedingswaren of met andere logistiek. Wij denken dat de smallere focus op uitsluitend consumentenvervoer voor Lyft de juiste is. Bij Uber speelt mee dat het vóór ligt op Lyft omdat het eerder begonnen is, een groter marktaandeel heeft en een sterker netwerkeffect rondom zijn diensten.

We denken dat Lyft nog terrein kan winnen door actiever klanten aan te trekken vai lagere tarieven. Dat hoeft de winstgevendheid niet per se aan te tatsen, zeker niet op langere termijn. De focus op de Amerikaanse markt betekent verder dat Lyft niet te maken heeft met ingewikkelde en steeds verschillende internationale regels, die bij Uber voor hoofdbrekens en extra kosten kunnen zorgen. We denken dat Lyft in 2024 winst kan maken", aldus Ali Mogharabi, senior aandelenanalist van Morningstar.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten