Top-5 High Yield: M&G aan kop

Hoogrenderende obligaties sloten vorig kwartaal positief af (in euro) en het categoriegemiddelde in de Morningstar Global High Yield categorie noteert tot dusver dit jaar een rendement van 8,6%.

Thomas De Fauw 01 november, 2021 | 8:29
Facebook Twitter LinkedIn

Ratingbureaus zijn voorzichtig over high yield en spraken in augustus van een hausse in Amerikaanse bedrijfsleningen die de basis heeft gelegd voor een mogelijke golf van wanbetalingen bij meer fragiele bedrijven. Volgens S&P Global Ratings is men in Amerika goed op weg om dit jaar de recorduitgiftes van 2020 te overtreffen dankzij de grote vraag van beleggers naar vastrentende activa met een hoger rendement, sinds de Fed aankondigde om tijdens de pandemie bedrijfsobligaties aan te kopen. Verder zorgde het vertrouwen in een economisch herstel na de vaccindoorbraak eind vorig jaar voor een extra simulans om de blootstelling aan high yield te vergroten.

Echter, aanhoudend hogere inflatie kan centrale bankiers ertoe aanzetten de beleidsrente te verhogen, wat mogelijk een probleem kan vormen voor die bedrijven die schulden hebben met variabele rentes of voor emittenten met vastrentende schulden die moeten worden geherfinancierd.

Bovendien is het maar zeer de vraag of beleggers vandaag gecompenseerd worden voor het risico op wanbetalingen. De reële rente op Europese high yield obligaties, het verschil tussen de nominale rente (zo’n 2,5% dus) en toekomstige inflatie (1,8% op de langere termijn volgens de ECB) daalt immers verder. Negatieve reële rentes op verschillende Europese staatsobligaties zijn al langer een feit en vormen een groot probleem voor pensioenfondsen die ook al worstelen met de hoge aandelenwaarderingen.

Rendementen vergeleken
De Morningstar Categorie Global High Yield Bond liet in het derde kwartaal van 2021 een positief rendement van 2,4% in euro optekenen, terwijl de Bloomberg Global High Yield Index en de ICE BofA Glb High Yield Constrained Index, twee veelgebruikte benchmarks voor hoogrenderende obligatiefondsen, in de voorbije drie maanden beide 2% stegen (in US-dollars was het rendement negatief). In de afgelopen 9 maanden van dit jaar realiseerden beide indices een rendement van respectievelijk 7,4% en 7,8%.

De ICE BofA US High Yield Effective Yield, het effectieve rendement van de hierboven besproken index, eindigde september op 4,2% maar steeg verder tot 4,4% in oktober, terwijl het Europese equivalent vorig kwartaal op 2,5% afsloot om vervolgens verder te stijgen tot 2,8%. Beide stonden op 23 maart 2020 op een niveau van respectievelijk 11,4% en 8,1%, maar bewegen sinds medio 2021 tussen de 3,9% en 4,4% (2,2% en 2,8% voor de ICE BofA euro High Yield Effective Yield).

De ICE BofA US High Yield Index Option-Adjusted Spread sloot het derde kwartaal af op 315 basispunten, een lichte stijging ten opzichte van eind vorig kwartaal. De Europese high yield index klokte september af op 304 basispunten.

Ondertussen blijft de Morningstar Global High Yield Bond categorie in trek onder Europese beleggers met een geschatte instroom van 535 miljoen euro in het derde kwartaal en 2,6 miljard in de eerste negen maanden van 2021. Ook de EUR High Yield Bond categorie kende een instroom.

M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund op 1
Op de bovenste trede van het ereschavot staat M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund. Dit fonds kreeg van Morningstar analisten een Neutral rating. James Tomlins staat sinds de lancering in september 2014 aan het roer van deze strategie en belegt ook zelf in het fonds. Hij wordt bijgestaan door Stefan Isaacs en beide heren beheren verschillende hoogrentende fondsen waaronder het met Bronze beoordeelde M&G Global High Yield Bond fonds.

Tomlins belegt voornamelijk wereldwijd in hoogrentende obligaties met variabele rente, maar kan ook gebruik maken van renteswaps en CDS. Zijn benadering wordt door geen enkele benchmark beperkt en macro economische vooruitzichten hebben invloed op de regionale en sector allocaties binnen deze strategie. Toch is zijn aanpak vooral gericht op bottom-up selectie waarbij hij de steun krijgt van M&G’s kredietanalisten. De sterke prestaties tot dusver dit jaar komen na twee jaar van ondermaatse prestaties waarbij dit fonds telkens in het laatste kwintiel van haar categorie eindigde.

Man GLG High Yield Opportunities op 2
Op de tweede plaats vinden we Man GLG High Yield Opportunities dat pas in april 2019 werd opgezet en sindsdien beheerd wordt door de ervaren Michael Scott. Voorheen was hij onder meer 12 jaar actief voor Schroders, eerst als kredietanalist en later als portefeuillebeheerder van de Schroder High Yield Opportunities, Strategic Bond en Global Credit Income fondsen. Kredietselectie vormt het middelpunt van het beleggingsproces en het beleggingsteam voert een grondige analyse uit van de solvabiliteit van een emittent vooraleer te kopen.

Top-5 High Yield

hy 3q 2021 nl

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Thomas De Fauw  Is fondsanalist multi-asset fondsen bij Morningstar in Amsterdam.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten