Splitsing van Shell is onwaarschijnlijk

Een splitsing van Royal Dutch Shell in een fossiel en een duurzaam deel is onwaarschijnlijk, vindt Morningstar. Shell kan de investeringen in duurzaam alleen financieren als het de kasstroom van de fossiele business binnenboord houdt. De activistische aandeelhouder Third Point die aandringt op splitsing heeft wel gelijk als het gaat om de onderwaardering van Shell in vergelijking met concurrerende oliereuzen.

Robert van den Oever 01 november, 2021 | 11:37
Facebook Twitter LinkedIn

Shell logo

Het idee is niet eens zo heel slecht, maar het is eigenlijk niet uitvoerbaar, vindt Morningstar's olie-analist Allen Good van de voorstellen van Third Point, de activistische aandeelhouder van Royal Dutch Shell (RDSA) die aandringt op een splitsing van de olie- en gasgigant.

Third Point heeft zich voor 750 miljoen dollar ingekocht als aandeelhouder en wil dat Shell wordt opgedeeld in een bedrijf voor de fossiele brandstoffen (de legacy business) en een bedrijf voor duurzame energie (renewables). De splitsing moet beide delen tot volledige waarde laten komen, want Third Point is van mening dat Shell in zijn huidige vorm ondergewaardeerd is ten opzichte van zijn grote concurrenten, tot wel 35%.

Analist Good ziet die onderwaardering ook. Tot dusver is Shell niet altijd even helder geweest over de manier waarop het zijn verschillende belanghebbenden, die soms tegenstrijdige belangen hebben, wil bedienen. Ook de recente sterke financiële prestaties en de aanscherping van de strategische richting die CEO Ben van Beurden heeft uitgesproken, hebben beleggers niet massaal doen terugkeren naar het aandeel Royal Dutch Shell.

Twee redenen tegen
De analist noemt twee redenen waarom een splitsing onwaarschijnlijk is. Beide hebben te maken met het gegeven dat de twee bedrijfsonderdelen niet zonder elkaar kunnen.

De eerste reden daarvoor is financieel. Om de investeringen in duurzame energie, dus zonneparken, windmolenparken, waterstofproductie etcetera te kunnen financieren, heeft Shell de kasstroom van de fossiele legacy business nodig. Als die wordt afgesplitst is er te weinig kapitaal in eigen huis beschikbaar voor de noodzakelijke investeringen en dan kan het duurzame bedrijf niet van de grond komen.

Tweede reden is technisch-praktisch, want beide onderdelen benutten elkaar technische kennis, faciliteiten en expertise. Dat schaalvoordeel betekent kostenbesparingen en technische efficiëntie en dat zou bij een splitsing wegvallen. Ook kan Shell als één bedrijf verschillende energiebronnen aanbieden en ook dat maakt de business efficiënter. CEO Van Beurden heeft deze zaken die minder zichtbaar zijn, maar wel heel belangrijk, zelf eveneens aangegeven.

Argumenten vóór
Natuurlijk zijn er ook goede argumenten vóór splitsing, erkent analist Good. Zo kan een afgesplitste duurzame divisie mogelijk makkelijker aan extern kapitaal komen, omdat het duurzame karakter het bedrijf dan openstelt voor een grotere groep kapitaalverschaffers, dus ook partijen die strikte ESG-criteria hanteren. Zulke partijen financieren niet het Shell zoals het nu is, omdat de fossiele component het voor zulke financiers uitsluit.

Al met al is de kans dat Shell daadwerkelijk wordt gesplitst klein, maar zeker niet nul, stelt de analist. Want als Third Point's voorman Daniel Loeb meer steun voor zijn plannen weet te verzamelen, dan kan hij de druk op Shell opvoeren. En dat zou niet voor het eerst zijn, want Loeb heeft al een reputatie opgebouwd van serieus activisme dat begint vanuit een klein aandelenbelang.

Hoe dan ook heeft Loeb gezorgd voor een wake-up call, vindt analist Good; de markt is nu doordrongen van de lage waardering van Shell. Dus wellicht helpt Loeb de aandelenkoers omhoog, juist doordat beleggers de rol van de legacy business nog eens heroverwegen.

Fair Value en Economic Moat
De Fair Value die Morningstar-analist Allen Good calculeert voor het aandeel Royal Dutch Shell A (Euronext Amsterdam) is €22,50, terwijl de actuele beurskoers rond de €20 ligt. Shell heeft een No Moat rating sinds juni van dit jaar. Voordien was dat een Narrow Moat, maar de strategie-update van Shell zorgde voor meer onzekerheid over de toekomst, vond de analist, en daarom verlaagde hij de Economic Moat rating.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten