Hoe om te gaan met verliesaversie

Verliezen doen beleggers meer pijn dan dat winsten hen vreugde brengen, blijkt uit onderzoek. Dat heet verliesaversie en is een gedragsverschijnsel van beleggers. Morningstar's behavioral finance experts bieden tips om verkeerde keuzes te voorkomen.

Sara Silano 09 december, 2021 | 13:58
Facebook Twitter LinkedIn

Mountain Climber

Niemand vindt het leuk om geld te verliezen. Studies tonen aan dat we verliezen twee keer zo scherp voelen als winsten - zoals Daniel Kahneman en Amos Tversky in 1979 zeiden: "Verliezen zijn een grotere dreiging dan winsten".

Anders gezegd, als we €100 verliezen, voelen we dat verlies meer dan dat we enthousiast zouden worden over het winnen van €100. Dit gedrag wordt 'verliesaversie' genoemd en wordt gedreven door de manier waarop we als mensen beslissingen nemen. Het is niet onze schuld, maar gewoon de wezens die we zijn.

Het is geen risicomijding

Verliesaversie is anders dan risicoaversie - dat is de neiging van mensen om uitkomsten met een lage onzekerheid te verkiezen boven uitkomsten met hoge onzekerheid, zelfs als de gemiddelde uitkomst van de laatste gelijk is aan of hoger is in geldwaarde dan de meer zekere uitkomst.

"Het idee dat mensen er niet van houden om risico's te nemen, is niet echt waar", zegt Dan Kemp, global chief investment officer bij Morningstar Investment Management. “Wat mensen niet leuk vinden, is dingen verliezen. Wij hebben last van verliesaversie en dat zie je als je een casino binnengaat. Als je aan het begin van de avond naar binnen gaat, hebben mensen de neiging om hun fiches heel voorzichtig aan de roulettetafel uit te geven en proberen ze zo langzaam mogelijk geld te verliezen.

"Maar aan het einde van de avond, met nog maar een paar fiches op zak, hebben ze de neiging om echt risicovolle gokken te nemen. Dus mensen verschuiven van risicomijdend aan het begin van de avond als ze nog veel geld hebben, naar - als ze dat geld hebben verloren - risicozoekend omdat ze proberen het verloren geld terug te krijgen. We zien precies hetzelfde bij beleggingen."

Verliesaversie kan je pijn doen

Het is aangetoond dat beleggers eerder geneigd zijn winnende aandelen te verkopen in een poging "wat winst te nemen", terwijl ze tegelijkertijd geen nederlaag willen accepteren in het geval van grote verliezen. Als mensen een aandeel of een fonds in prijs zien dalen, hebben ze het gevoel dat ze moeten stoppen met het verliezen van geld. En dat kan er dus toe leiden dat beleggingen worden verkocht als er maar een kleine prijsdip is.

Maar evengoed, als ze grote sommen geld verliezen, dan willen ze dat aandeel meestal graag vasthouden. Ze willen de aandelen of het fonds op dat moment niet verkopen, omdat ze hopen dat ze terug zullen keren naar de waarde waarmee ze begonnen. Daarom kan verliesaversie beleggers echt pijn doen, niet alleen wanneer ze kleine verliezen nemen, maar ook wanneer ze weigeren grote verliezen te nemen.

Philip Fisher, een Amerikaanse aandelenbelegger en auteur van het boek 'Common Stocks and Uncommon Profits' schreef: "Er is waarschijnlijk meer geld verloren gegaan door beleggers die aandelen hadden die ze eigenlijk niet meer wilden, maar toch vasthielden om te proberen ten minste nog quitte te spelen, dan om welke andere reden dan ook.”

Slechte beslissingen versus slechte resultaten

Spijt speelt ook een rol bij verliesaversie. Het kan ertoe leiden dat we geen onderscheid kunnen maken tussen een slechte beslissing en een slecht resultaat. We betreuren een slecht resultaat, zoals een reeks zwakke prestaties van een bepaald aandeel, zelfs als we de investering om de juiste redenen hebben gekozen. In dit geval kan spijt ertoe leiden dat we een slechte verkoopbeslissing nemen, zoals het verkopen van een solide bedrijf op een bodem in plaats van juist bij te kopen.

Hoe ermee om te gaan?

We hebben enkele opties om slechte beslissingen te vermijden. Kemp suggereert dat een van de krachtigste mogelijkheden is om gewoon niet meer naar onze portefeuille te kijken. Hoe meer we naar onze portefeuille kijken, hoe meer we ons bewust zijn van de opwaartse en neerwaartse kant, en hoe groter de kans dat we worden gegrepen door verliesaversie.

"Als je een goede strategie hebt, of je nu als adviseur werkt, of zelf iets hebt bedacht, of je hebt een portefeuille die iemand anders voor je beheert, kijk er dan niet zo vaak naar", stelt Kemp. “Je moet periodiek evalueren. Natuurlijk wil je er zeker van zijn dat de persoon voor je geld zorgt of dat het risico van de fondsen waarin je belegt passend is. Maar het is veel gemakkelijker om dat over een langere periode te beoordelen dan over een korte periode.”

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings