SFDR stimuleert keuze voor duurzaamste fondsen

De invoering van de SFDR regels in maart 2021 heeft veel teweeggebracht in de fondsindustrie. Steeds meer beleggers sturen hun geld naar de duurzaamste fondsen en de fondshuizen spelen daarop in met hun aanbod. Morningstar onderzocht de cijfers na 10 maanden SFDR en de invloed is onmiskenbaar op fund flows, beheerd vermogen en fondslanceringen.

Robert van den Oever 15 februari, 2022 | 15:36
Facebook Twitter LinkedIn

green money

Het is alweer bijna een jaar geleden dat de Europese Unie de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) invoerde, die fondshuizen verplicht om informatie te geven over de risico's omtrent Environmental (milieu), Social (sociaal beleid) en Governance (goed ondernemingsbestuur) ofwel ESG, en over de impact die ze op mens en maatschappij hebben. Sinds 10 maart 2021 worden beleggingsfondsen die verkrijgbaar zijn in EU-landen geclassificeerd als Artikel 6, 8 of 9, afhankelijk van hun duurzaamheidsdoelen.

Aan deze nieuwe benadering ontbrak aanvankelijk een eenduidige richtsnoer, zodat er verschillende manieren van classificatie in omloop waren in de fondsindustrie, hetgeen op zijn beurt weer leidde tot verwarring bij beleggers en zorgen over greenwashing.

Morningstar's ESG-experts Hortense Bioy en Samiya Jmili onderzoeken in een nieuw Morningstar-rapport de resultaten en cijfers van de SFDR classificatie bij het afsluiten van het jaar 2021. Het jaar heeft een aanhoudende groei laten zien van instroom, beheerd vermogen en nieuwe fondsproducten die door de fondshuizen op de Europese markt gebracht werden. Het onderzoek behelst de SFDR data van 91% van alle beleggingsfondsen die in Europa verkrijgbaar zijn.

 

Instroom van vermogen
De instroom van vermogen in de groenste fondsen, dus Artikel 8 en 9, bedroeg in het vierde kwartaal van 2021 €81,4 miljard. Dat is 8% minder dan in het derde kwartaal, maar Artikel 6 fondsen kenden maar liefst 30% minder instroom.

Het aandeel van Artikel 8 en 9 in de totale instroom steeg gedurende het jaar, van 41% in het tweede kwartaal naar 56% in het derde en tenslotte 64% in het vierde kwartaal. Onderstaande grafiek maakt de instroom per type en per kwartaal inzichtelijk:

sfdr 2021 exh 6

 

Beheerd vermogen
De Artikel 8 fondsen zijn talrijker dan de Artikel 9 fondsen die strengere duurzaamheidscriteria hanteren. Per 31 december 2021 waren er 5.862 fondsen te classificeren als Artikel 8, ofwel 25,2% van het totale Europese universum. Er waren 797 Artikel 9 fondsen en dat is 3,4% van het universum. 

Samen dus iets meer dan een kwart van het aantal Europese fondsen, zijn ze wel goed voor een veel groter deel van het beheerd vermogen: 42,4%, verdeeld in 37,7% voor de Artikel 8 fondsen en 4,7% voor Artikel 9. De resterende 57,5% komt voor rekening van Artikel 6 fondsen.

Dat aandeel van 42,4% was een stijging ten opzichte van de 36,9% per eind september 2021. De Morningstar-analisten verwachten dat de Artikel 8 en 9 fondsen ergens medio 2022 de grens van 50% zullen passeren. Die verwachting is mede gebaseerd op de doelen die diverse fondshuizen hebben uitgesproken; BlakRock mikt expliciet op 50% en DWS zelfs op bijna 100%.

In absolute zin bedraagt het beheerd vermogen in Artikel 8 en 9 fondsen samen €4.050 miljard, vergeleken met €3.320 miljard per eind september. 

 

Verdeling in categorieën
De vermogenscategorieën waar de Artikel 8 en 9 in actief zijn, lijken scheef verdeeld met een blik op onderstaande grafiek. De meerderheid, zeker bij de strenge Artikel 9 fondsen, zijn aandelenfondsen. Obligatiefondsen zijn slechts goed voor een beduidend kleiner deel, zo maakt deze grafiek duidelijk:

sfdr 2021 exh 4

 

Nieuwe introducties
De invoering van SFDR heeft productontwikkeling en innovatie bij de Europese fondshuizen aangejaagd, getuige de bijna 600 nieuwe Artikel 8 en 9 fondsen die sinds maart 2021 op de markt zijn geïntroduceerd. Dat is bijna de helft van alle fondslanceringen in Europa in die periode.

Het totaal aantal nieuwe introducties in het volledige Europese universum daalde in de onderzochte periode maart tot en met december 2021, maar de nieuwe Artikel 8 fondsen bereikte een record van 157 in het vierde kwartaal. Voor de Artikel 9 fondsen lag het zwaartepunt in het derde kwartaal met 68 nieuwe lanceringen. Onderstaande grafiek toont het aantal nieuwe fondsintroducties per kwartaal en per categorie:

sfdr 2021 exh 11

 

Klimaatfondsen populair
De meeste nieuwe fondsen waren aandelenfondsen met 329 stuks, gevolgd door 141 nieuwe obligatiefondsen en 121 allocatiefondsen. De keuze die fondshuizen bieden in Artikel 8 en 9 fondsen is gedurende 2021 steeds breder geworden in termen van vermogenscategorie, marktblootstelling, beleggingsstijl en thema's. 

Bij de thema's springt klimaat eruit: fondshuizen brengen veel nieuwe klimaatfondsen naar de markt. Ook andere specifieke duurzame thema's en sectoren zijn goed vertegenwoordigd in de nieuwe lanceringen. Onderstaande grafiek laat de cijfers en de verdeling zien. Daaruit komt duidelijk naar vorn dat de meeste nieuwe fondsen echter een breed ESG karakter hebben:

sfdr 2021 exh 13

Wilt u alles weten over SFDR in 2021?

Klik hier voor het volledige rapport

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten