SFDR Artikel 8 fondsen krijgen een knauw in eerste kwartaal

De fund flows van beleggingsfondsen die zijn geclassificeerd volgens de SFDR indeling, vertonen over het eerste kwartaal een opvallende spagaat: de Artikel 8 fondsen kampen met uitstroom door angst bij beleggers, maar de strengere Artikel 9 fondsen kennen wel een stevige instroom.

Robert van den Oever 12 mei, 2022 | 16:53
Facebook Twitter LinkedIn

green money

Ruim een jaar geleden introduceerde de Europese Unie de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), die fondshuizen verplicht om informatie te geven over de risico's omtrent Environmental (milieu), Social (sociaal beleid) en Governance (goed ondernemingsbestuur) ofwel ESG, en over de impact die ze op mens en maatschappij hebben. Sinds 10 maart 2021 worden beleggingsfondsen die verkrijgbaar zijn in EU-landen geclassificeerd als Artikel 6, 8 of 9, afhankelijk van hun duurzaamheidsdoelen.

In de maanden dat de deze nieuwe benadering op de markt is, heeft die zijn positie weten te verwerven. SFDR helpt beleggers die duurzaamheid een rol willen geven in hun portefeuille en biedt maatstaven voor de diepgang van de duurzame beleggingen.

Door de onzekere geopolitieke situatie, de oorlog in Oekraïne en vrees voor langdurig hoge inflatie zijn fondsbeleggers huiverig, zo bleek ook al uit de algemene fund flow data. Dit komt ook naar voren in de SFDR data in het nieuwe rapport van Morningstar's ESG-experts Hortense Bioy en Samiya Jmili over het eerste kwartaal van 2022.

Na maandenlange gestage groei is het beeld voor de 'lichtgroene' Artikel 8 fondsen omgeslagen; die kregen te maken met een uitstroom van per saldo 3,3 miljard euro. De Artikel 9 fondsen, die strenger in de leer zijn als het gaat om duurzaamheid, wisten wel netto-instroom van nieuwe vermogen te boeken, en wel 8,6 miljard euro. Onderstaande grafiek maakt de instroom per type en per kwartaal inzichtelijk:

sfdr q1 22 1

 

Kijken we specifieker in het tijdsverloop, dan zien we dat de omslag naar uitstroom bij de Artikel 8 fondsen begon in februari en verergerde in maart. In februari was dat netto 2,2 miljard euro en in maart ging dat een forse stap dieper met een negatief saldo van 13,7 miljard euro.

De Artikel 6 fondsen, de minst groene van de drie, kenden in februari 1,7 miljard euro netto-uitstroom en in maart was er weer sprake van een klein plusje van 700 miljoen euro. De maandcijfers worden weergegeven in onderstaande grafiek:

sfdr q1 22 2

 

Beheerd vermogen
In absolute zin bedraagt het beheerd vermogen in Artikel 8 en 9 fondsen samen €4.180 miljard, een groei van 8,5% vergeleken met de 3.850 miljard euro per eind december 2021. De Artikel 6 fondsen dagen het beheerd vermogen dalen met 4,7% gedurende het kwartaal.

Deze grafiek toont de ontwikkeling van het beheerd vermogen per maand sinds de eerste volle maand na introductie van SFDR en dat was april 2021:

sfdr q1 22 7

 

Samen zijn de Artikel 8 en 9 fondsen hard op weg om de helft van het Europese beheerd vermogen voor hun rekening te nemen: dat aandeel staat nu op 45,6%, verdeeld in 40,9% voor de Artikel 8 fondsen en 4,9% voor Artikel 9. De resterende 54,4% komt voor rekening van Artikel 6 fondsen.

Een jaar geleden was het aandeel nog 30,9%. Gezien de snelle groei verwachten marktexperts dat de 50% medio 2022 bereikt wordt. De verdeling per ultimo eerste kwartaal 2022 in beeld:

 

sfdr q1 22 8

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings