Top-5 Aandelen Eurozone Small-Cap: Midlin aan kop

Eurozone small-cap aandelenfondsen kunnen niet bepaald rekenen op een warme belangstelling van beleggers. Het beheerde vermogen is aanzienlijk lager dan voor bijvoorbeeld fondsen binnen de categorie Europese small-caps. Bovendien onttrekken beleggers al jaren per saldo geld uit de fondsen. Dit jaar zal aan die tanende interesse geen verandering komen gezien de matige prestaties over de eerst zeven maanden.

Ronald van Genderen 22 augustus, 2022 | 11:58
Facebook Twitter LinkedIn

Europese beleggers hebben maar weinig interesse in fondsen binnen de Morningstar categorie Aandelen Eurozone Small-Cap, getuige het geringe vermogen van net iets minder dan 5 miljard euro dat is belegd in dergelijke fondsen. Ter vergelijking, fondsen in de categorie Aandelen Europa Small-Cap, waarbij dus naast in de Eurozone landen ook in lanen als het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland kan worden belegd, beheren in totaal ruim 24 miljard euro.

De categorie heeft al jaren te maken met tanende belangstelling, want het beheerde vermogen schommelt al geruime tijd rond het huidige niveau. Toegegeven, tot ongeveer 8 jaar geleden bedroeg het totale fondsvermogen voor deze categorie nog geen 2 miljard euro en dus is er per saldo sprake van een aanzienlijke toename in fondsvermogen geweest. Die groei van het vermogen komt echter grotendeels op het conto van positieve rendementen. Afgezien van een sterke instroom van nieuw beleggersgeld in 2017 (ruim 1,6 miljard euro instroom), hebben beleggers de afgelopen jaren vooral geld onttrokken uit Eurozone small-cap aandelenfondsen.

2022 zal waarschijnlijk niet het jaar worden dat verandering gaat brengen in de matige interesse van beleggers voor kleinere bedrijven binnen de Eurozone. Met een rendement van -14,4% (voor de MSCI EMU Small-Cap index) over de periode van januari tot en met eind juli behoren small-caps in de Eurozone tot één van de slechtst presterende marktsegmenten op de aandelenmarkten onder de ontwikkelde landen. Enerzijds heeft dat te maken met het feit dat Europa uit de gratie is bij beleggers en bijvoorbeeld Amerikaanse aandelen een stuk beter presteren. Anderzijds hebben beleggers zich dit jaar nog net iets meer afgekeerd van aandelen van bedrijven met kleinere marktkapitalisaties. Ter vergelijking, de MSCI EMU index, de beursgraadmeter voor de grotere bedrijven in de Eurozone, boekte dit jaar ook een verlies, maar met een rendement van -12,7% is dit iets geringen dan dat voor small-caps.

De MSCI EMU Small-Cap index bestaat merendeels uit Duitse, Franse en Italiaanse aandelen. De blootstelling aan deze drie landen samen is goed voor circa 53%. Nederlandse aandelen vormen de op drie na grootste blootstelling. De drie grootste landen presteerden alle gemiddeld wat slechter dan het indexrendement (variërend van -15,1% tot -16,2%), terwijl Nederlandse aandelen relatief goed presteerden met een gemiddeld verlies van slechts 7,7%.

Top-5
De top-5 van deze week geeft een overzicht van de vijf best presterende fondsen (waarvan een distributievergoedingvrije aandelenklasse beschikbaar is in Nederland) in de Morningstar categorie Aandelen Eurozone Small-Cap op basis van hun prestaties in 2022 tot en met eind juli.

Op de eerste plek staat Midlin dat uit de stal komt van Teslin, een Nederlandse fondshuis dat werd opgericht door Frederik van Beuningen en gespecialiseerd is in small-caps. Conform de huisfilosfie belegt dit fonds voor de lange termijn in kleine bedrijven met een sterk groeipotentieel, een aantrekkelijk dividend uitkeren en goed geleid worden. Voor dit fonds is de ervaren Rombout Houben de hoofdbeheerder en deze positie bekleedt hij al sinds juli 2007. De geconcentreerde portfeuille kent slechts 16 posities en daarbij heeft de beheerder een voorkeur voor bedrijven uit Nederland, Duitsland en België aangezien de bedrijven uit deze drie landen gezamenlijk 81,3% van de portefeuille vertegenwoordigen. Onder de uitblinkers in de portefeuille dit jaar behoren voornamelijk u-Blox Holding (70,08%) en Barco (34,76%).

Het tweede fonds in de rangschikking is eveneens van Nederlandse oorsprong. Monolith is het enige fonds dat wordt aangeboden door het gelijknamige fondshuis en wordt beheerd door de ervaren beheerder Daan van Vlaardingen. Hij past een op waarde-gerichte private equity benadering toe, waarbij de aanwezigheid van een katalysator die de onderwaardering kan opheffen ook een vereiste is. Deze aanpak uit zich in de portefeuille met name in een zeer hoge concentratie met slechts acht posities en een lange beleggingshorizon. Ook hier treffen we een voorkeur voor Duitsland (vier posities) en Nederland (drie posities) aan.

Net buiten het podium op plek vier staat iShares MSCI EMU Small Cap ETF. De tracker heeft een Morningtar Analyst Rating van Bronze. Zoals de naam van de ETF reeds suggereert, volgt de tracker de MSCI EMU Small Cap index, een breed gespreide index met haar 461 posities. Beleggers krijgen daarmee wel een grotere blootstelling aan aandelen uit de financiële services sector, waaronder de twee grootste indexposities Bank of Ireland en ASR Nederland. Dit gaat ten koste van de weging voor de technologie sector getuige de gemiddeld overwogen positie die actieve beheerders hier hebben ten opzichte van de index.

 

Top-5 Aandelen Eurozone Small-Cap

top 5 eurozone small nl

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten