Gaat de lithiumkoorts weer beginnen?

Het ene na het andere spectaculaire nieuws over lithium dook afgelopen maand op. Na nationalisatieplannen voor de Chileense lithiumproductie kwam het bericht dat Allkem en Livent fuseren. En intussen overweegt Albemarle een verwerkingsfabriek voor lithium in Nederland te bouwen. Hoe beïnvloedt dit alles de beurswaarde van de lithiumproducenten?

Rentsje de Gruyter 22 mei, 2023 | 16:58
Facebook Twitter LinkedIn

Livent

Beleggers met belangen in de lithiumindustrie – zoals in de producenten Albemarle, Allkem, SQM en Livent – hebben dezer weken veel nieuws voor de kiezen gekregen dat tot nadenken stemt. Het ene na het andere nieuwtje dat naar buiten komt, raakt direct de (toekomstige) productie van lithium. En daar reageert de beurs natuurlijk op – soms negatief, maar overwegend positief.

Lithium is immers een gewilde grondstof, omdat die essentieel is voor het maken van oplaadbare batterijen voor elektrische auto’s. En de vraag naar electric vehicles (EV’s) neemt nog steeds sterk toe wereldwijd. Aangezien lithium een schaarse grondstof is, die momenteel in maar een beperkt aantal landen wordt gewonnen, is nieuws over lithium dus snel groot nieuws.

De recente bekendmaking door de Australische lithiumproducent Allkem (AKE) en het Amerikaanse Livent (LTHM) dat ze gaan fuseren, is een goed voorbeeld van groot nieuws. Want deze fusie tussen de op vijf (Allkem) en zes (Livent) na grootste lithiumproducenten ter wereld betekent dat de twee sámen de nummer drie worden, met een totale waarde van $10,6 miljard. En dat gaat er waarschijnlijk voor zorgen dat er méér broodnodige lithium kan worden gewonnen dan eerder gedacht – en efficiënter.

Hoe dat zit? Dat legde Paul Graves, de bestuursvoorzitter van Livent, haarfijn uit bij de bekendmaking: "Om meer lithiumprojecten te ontwikkelen, moet je groot genoeg zijn om dat te kunnen financieren", zo tekende persbureau Reuters op. Dat is namelijk een zeer arbeids- en dus kapitaalintensieve activiteit. Eerst moet je lithiumcarbonaat winnen, en vervolgens moet je deze ruwe grondstof nog intensief bewerken totdat die bruikbaar is om batterijen mee te maken.

Overigens mag het kleine Nederland misschien ook een rol gaan spelen in dit complexe ontwikkelingsproces van lithium tot hoogwaardige grondstof. De Amerikaanse lithiumproducent Albemarle overweegt namelijk om in Nederland een nieuwe fabriek te gaan bouwen waar de grondstof opgewerkt wordt. Ook zouden in de fabriek-in-spe in de toekomst grootschalig batterijen gerecycled worden. Dat vertelde de vice-president duurzaamheid van Albemarle, de Nederlander Mark de Boer, onlangs tegen het FD. Als het goed is, beslist het bedrijf binnen een paar maanden of de nieuwe lithiumfabriek in Nederland komt of elders in Europa.

 

Prijsontwikkelingen

Na de aankondiging van de fusie tussen Allkem en Livent zijn de koersen van beide aandelen weer gestegen. Al moet gezegd dat die kort daarvoor al omhoog was gaan bewegen. De stijging was hoe dan ook positief nieuws voor wie belegd is in beurgenoteerde lithiumproducenten. Want nadat de koersen van de lithiumconcerns twee jaar lang in de lift zaten, zijn ze sinds afgelopen najaar weer flink gekelderd. De lithiumprijs is dit jaar tot dusver óók ruim 50% gedaald.

De vraag is natuurlijk of de huidige stijging van de lithiumprijs nu doorzet, ondanks de nog altijd hoge inflatie en kwakkelende economie in de Verenigde Staten en Europa. Want daardoor daalt bijvoorbeeld het aantal orders voor elektrische auto’s, zoals Tesla’s. Logisch: een nieuwe auto kopen, doe je minder snel als je vreest dat er een recessie aankomt of je bang bent je baan te verliezen.

 

Schrikken van nationalisatieplannen

Het nieuws dat afgelopen maand naar buiten kwam, had niet alleen een positief effect op de beurskoersen van lithiumproducenten. Zo was het wel even schrikken voor beleggers toen de Chileense president Gabriel Boric op 20 april jongstleden bekendmaakte dat hij de lithiumindustrie in zijn land wil gaan nationaliseren.

Maar dat klinkt revolutionairder dan de plannen zijn. Het zou gaan om een geleidelijke nationalisatie, in de vorm van een joint venture tussen de twee grote lithiumproducenten die actief zijn in Chili, SQM en Albemarle, en een staatsbedrijf. In dat staatsbedrijf zou de Chileense overheid dan de meerderheid van de aandelen in handen krijgen.

Omdat ook nog onduidelijk is of president Boric de handen wel op elkaar krijgt voor dit plan in het Chileense Congres, was het effect op de beurskoers van SQM en Albemarle uiteindelijk toch beperkt. Bovendien lijkt Boric niet zwaar te willen gaan tornen aan de lopende licentiecontracten met SQM en Albemarle.

 

Koerswinst Livent en Allkem

Na de begin mei aangekondigde fusie van Livent en Allkem zijn de koersen van beide aandelen gestegen: bij Livent van rond de $20-$21 begin mei naar circa $25-$26 nu. Bij Allkem ging de koers omgerekend van Australische dollars naar euro’s zo’n €6,75 eind april naar nu ongeveer €9,25-€9,50.

Zoals zo vaak gebeurt, steeg de koers van bijvoorbeeld Allkem bij de opening van de Amerikaanse beurs eerst heel hard (het nieuws over de fusie was pas na beurssluiting bekend gemaakt, dus dat was het eerste moment dat beleggers erop konden reageren) en was die stijging aan het eind van de beursdag deels weer verdwenen.

Al een week vóór het bericht over de aanstaande fusie, die eind dit jaar zijn beslag moet krijgen, had Morningstar-analist Seth Goldstein zijn inschatting van de reële waarde van Livent (de zogeheten Fair Value, in Morningstar-terminologie) licht verhoogd, van $37 naar $38 per aandeel. Dat deed hij nadat Livent begin mei bekend had gemaakt dat het hogere lithiumprijzen verwacht dan eerder gedacht. Na het fusienieuws verhoogde Goldstein nogmaals de Fair Value: van $38 naar $42.

 

Spotprijs versus contractprijs

Goldstein is onder andere positief gestemd over Livent, omdat het concern vooral inzet op de verkoop van lithium door middel van langer lopende contracten. Daarbij komt het met afnemers een vaste prijs overeen, en doet de zogeheten spotprijs er dus niet toe. Dat laatste is de prijs die je nú, op dit moment voor de grondstof zou betalen – en die veel sterker fluctueert dan de contractprijs.

Die focus van Livent op langer lopende contracten vindt Goldstein verstandig, gezien de grote volatiliteit die de spotprijs voor lithium laat zien. In een rapport dat hij schreef vlak voor de fusieplannen bekend werden, zegt hij te betwijfelen dat er ook maar één lithiumproducent is die gemiddeld op een hogere prijs uitkomt door zich op de spotprijs te concentreren in plaats van op contractprijzen.

Over het beoogde nieuwe fusiebedrijf Livent-Allkem zegt de analist om te beginnen dat hij verwacht dat de mededingingsautoriteiten de deal wel zullen goedkeuren. Als huidige nummer vijf en zes zullen de twee samen namelijk niet zó groot worden dat ze de concurrentie smoren, aldus Goldstein.

 

Livent: goed koopmoment

Voor aandeelhouders van Livent voegt de fusie in zijn ogen waarde toe. Afgesproken is dat aandeelhouders van Livent 44% van de aandelen in het nieuwe fusiebedrijf krijgen en aandeelhouders van Allkem de overige 56%. Analist Goldstein gelooft ook dat nu een goed moment is om aandelen Livent te kopen als je een langetermijnbelegger bent.

Omdat die behoorlijk ondergewaardeerd zijn nu: de huidige koers per aandeel van rond de $25,30 ligt een heel eind onder de reële waarde (Fair Value) van $42 die hij eraan heeft toegekend. En omdat de fusie in zijn ogen dus nog extra waarde zal toevoegen.

Ook strategisch gezien vindt hij de voorgenomen fusie een slim plan. Beide partijen zitten middenin een groot expansietraject én zijn actief op vergelijkbare locaties – soms zelfs dicht bij elkaar, zoals in Canada. Daar delven zij spodumeen, een mineraal dat lithiumoxide bevat.

Ook in Argentinië exploreren beide concerns locaties, te weten zoutmeren, die vlak bij elkaar liggen. Daarbij heeft Livent de reputatie dat het in Argentinië lithium wint tegen de laagste prijzen. Allkem kan straks mogelijk gaan profiteren van de kennis op dit gebied van zijn toekomstige partner – en daar hebben aandeelhouders van beide straks weer baat bij.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Rentsje de Gruyter  Rentsje de Gruyter schrijft freelance voor Morningstar Benelux.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten