Obligaties zijn interessant voor 2024: deze moet je hebben

Obligaties mogen niet ontbreken in een verstandig opgebouwde portefeuille, zeggen de experts van Morningstar Investment Management in hun vooruitblik op 2024. We zetten uiteen welke obligatiecategorieën interessant zijn en waarom.

Robert van den Oever 13 december, 2023 | 9:49
Facebook Twitter LinkedIn

‘Zeg ja tegen obligaties’ is een van de belangrijkste oproepen die de experts van Morningstar Investment Management (MIM) doen in hun outlook voor 2024, samen met ‘Risico creëert kansen’ en ‘Een robuuste portefeuille is essentieel’. Terwijl inflatie, volatiliteit en recessie nog steeds een rol zullen spelen in 2024, blikken de MIM-experts vooruit op wat volgend jaar kan brengen voor obligatiebeleggers.

Nu de rente is gestegen om de inflatie tegen te gaan, hebben beleggers die massaal naar staats- en bedrijfsobligaties zijn gevlucht de prijzen van die obligatiecategorieën in 2023 opgedreven. Deze beweging volgde na een teleurstellend 2022, toen obligaties tegelijk met aandelen daalden en er dus niet in slaagden om de defensieve eigenschappen te bieden waar beleggers obligaties juist voor kiezen.

Zelfs nu de inflatie begint te dalen, blijven vastrentende waarden volgend jaar een aantrekkelijke beleggingscategorie, met name staatsobligaties, zegt MIM: “Staatsobligaties in de ontwikkelde wereld zijn momenteel aantrekkelijk voor ons zoals we in minstens tien jaar niet hebben gezien. ”

Dit deel van de activaklasse is een “fantastische vijver om in te vissen”, zegt MIM, waarbij de nadruk wordt gelegd op obligaties van ontwikkelde markten, schulden van opkomende markten (EMD) en aan inflatie gekoppelde obligaties. Langlopende obligaties hebben een “aandelenachtige daling” gekend, waardoor de waarderingen aantrekkelijker zijn geworden. Maar de rendementen zijn de belangrijkste aantrekkingskracht voor deze obligaties, betoogt MIM.

bonds 2

 

Aantrekkelijke obligatierendementen

“De aanzienlijke stijging van de obligatierente heeft hun aantrekkelijkheid ten opzichte van andere activa in het algemeen verbeterd en voor het portefeuillerisicobeheer ”, aldus de vooruitzichten. Dit geldt voor Groot-Brittannië, de VS en Australië, waar de ‘reële’ rendementen nu positief zijn, en dus hoger zijn dan de inflatie. Maar de Europese rente stijgt ook sterk, maar vanaf een zeer laag niveau, en is dus minder aantrekkelijk.

Dit heeft invloed op de manier waarop obligaties worden beoordeeld ten opzichte van andere beleggingscategorieën. Zo is het rendement op de Morningstar US Core Bond Index tussen november 2020 en november 2023 gestegen van 1,2% naar 5,4%. Ondertussen is het dividendrendement van de Morningstar US Market Index met slechts 0,3% gestegen van 1,2% naar 1,5%. Over dezelfde periode.

De afgelopen jaren hebben beleggers die op zoek waren naar rendement, hun toevlucht moeten nemen tot risicovollere bedrijfsobligaties, zowel investment-grade als high yield. Niet meer. “In dat segment hoeven we niet te streven naar rendement”, zeggen MIM-experts.

Bedrijfsobligaties lopen tijdens een recessie een groter risico op wanbetaling, dus de ‘credit spread’ moet nauwlettend in de gaten worden gehouden. Het vertragende effect op de economie, veroorzaakt door de stijgende rentetarieven, betekent slecht nieuws voor bedrijfsobligaties – of het nu gaat om investment-grade of high yield. Dan ligt het risico op de loer van verslechtering van de bedrijfsfundamentals, omdat de omzet- en winstgroei afnemen. Dit zal vaak het eerst tot uiting komen bij high yield bedrijfsobligaties, waar de eerste tekenen van spanning al zichtbaar zijn – zij het vanaf een historisch laag niveau.

MIM merkt ook op dat de kredietkwaliteit van hoogrentende bedrijfsobligaties is verbeterd en daarom is deze categorie nu aantoonbaar beter gepositioneerd dan in voorgaande perioden van verslechterende fundamentele factoren. “Wij beschouwen de bedrijfsfundamentals momenteel als redelijk en we zien geen onmiddellijke risico’s op een aanzienlijke stijging van het aantal wanbetalingen”, zegt MIM.

 

Recessie-risico

Bedrijfsobligaties kunnen nog steeds nuttig zijn om in portefeuille te hebben: “Ze hebben een middenweg – ze bieden wat extra rendement ten opzichte van staatsobligaties en een looptijdprofiel dat kan helpen bij de portefeuilleopbouw.”

Maar ze zijn niet zonder gevaar. “De koersen van bedrijfsobligaties zijn nu geprijsd voor het scenario van een vertraging, maar niet voor een recessie. Dat kan dus een verhoogd risico met zich meebrengen”, betoogt MIM.

Staatsobligaties presteren doorgaans goed tijdens recessies, als onderdeel van hun defensieve mandaat. Toch is een recessie niet het meest waarschijnlijke scenario in de VS en Europa, zo suggereren de vooruitzichten, maar het loont om voorzichtig te zijn, vooral in een periode van verhoogde volatiliteit. De rentecurve is momenteel omgekeerd, wat betekent dat de rente op obligaties met een langere looptijd lager is dan die op obligaties met een kortere looptijd.

Omgekeerde rentecurves suggereren onder meer dat beleggers in de toekomst een lagere inflatie en lagere rentetarieven verwachten. In het verleden is deze inversie van de curve een betrouwbare indicator voor een aanstaande recessie gebleken: “Een omgekeerde rentecurve kan een teken zijn van een recessie, waarbij obligaties met een langere looptijd naar verwachting een noodzakelijke afdekking zullen bieden.”

Momenteel leveren Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van twee jaar ongeveer 4,7% op, terwijl obligaties met een looptijd van 10 jaar 4,24% opleveren.

bonds 3

 

Er is ook plaats voor kortlopende obligaties, vooral gezien de onzekerheid over 2024. Beleggers kunnen zich voorbereiden op verrassingen in de marktontwikkelingen en hierop inspelen door te wedden op kortetermijnobligaties, zeggen de MIM-experts: “Voor beleggers die voorzichtig zijn en/of met een korte tijdshorizon zijn kortlopende obligaties zeker aantrekkelijk.”

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten