Zo kiest u het juiste allocatiefonds

VIDEO - Allocatiefondsbeheerders die de kunst van tactische allocatie over langdurige cycli beheersen, zijn lastig te vinden. Morningstar's fondsanalist Thomas De Fauw helpt u bij het kiezen van de juiste multi-asset strategie.

James Gard 26 februari, 2024 | 13:52
Facebook Twitter LinkedIn

 

 

James Gard: Euro-allocatiefondsen presteren al jaren slechter dan hun benchmarks. Bij mij is senior manager research analist Thomas De Fauw om te bespreken waarom dat zo is. Bedankt voor je komst, Thomas. Je hebt een rapport gepubliceerd met de titel Multi-Asset Investing: A Difficult Sport. Kun je uitleggen waarom het een moeilijke sport is?

Thomas De Fauw: Hi James. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, het is een moeilijke sport. Natuurlijk zijn er meerdere manieren om naar multi-asset portefeuilles te kijken. De klassieke manier is om ze te vergelijken met een gemengde benchmark van aandelen en obligaties. En als we het op deze manier bekijken, hebben euro-allocatiefondsen het duidelijk moeilijk gehad. De categorie met een gematigde allocatie presteerde de afgelopen 10 jaar bijvoorbeeld meer dan 2 procentpunten per jaar minder goed.

En de belangrijkste reden voor deze underperformance is eenvoudig. Het kan niet genoeg benadrukt worden, maar het zijn de kosten. Dus eigenlijk wordt 60% van de underperformance veroorzaakt door vergoedingen. Vorig jaar hebben mijn collega Matias Möttölä en ik ingezoomd op dit aspect en goedkopere alternatieven besproken die beleggers hebben, zoals het opbouwen van je eigen portefeuille.

Maar in dit rapport dat we hebben besproken, hebben we ook de andere factoren aangepakt die het rendement bepalen. Dus multi-asset beleggers moeten veel beslissingen nemen. Ten eerste is er de verdeling tussen aandelen, obligaties en contanten. Dan zijn er de keuzes binnen elke beleggingscategorie. Je kunt de voorkeur geven aan waarde boven groei of de duration of kredietkwaliteit van je obligatiesegment verhogen of verlagen.

JG: Dank daarvoor. En je zegt dat home bias ook een belangrijke factor is.

TDF: Ja, precies. Ik bedoel, veel beslissingen tellen natuurlijk opb tot resultaten. En dan is home bias een duidelijk voorbeeld. Zo hebben we gezien dat Europese multi-asset managers vaak een grotere allocatie hebben aan Europese aandelen. En dat is een nadeel ten opzichte van de benchmark, die een hogere allocatie aan Amerikaanse aandelen heeft. Dat is het allocatiegedeelte. Als een strategie actief beheerde onderliggende strategieën gebruikt, is er een extra laag van effectenselectie binnen elke sleeve waar kopers van fondsen ook rekening mee moeten houden.

JG: Zeker. Je had het over strategische en tactische keuzes bij assetallocatie. Kun je ons een idee geven over wat dat inhoudt? 

TDF: Ja. De belangrijkste motor van het rendement is wat wij strategische assetallocatie noemen. Simpel gezegd is dit de doelallocatie tussen aandelen, obligaties en andere activa. Er zijn managers die hun portefeuille dicht bij deze doelen herbalanceren. En er zijn er ook die meer speelruimte hebben om de allocatie naar eigen inzicht aan te passen. 

JG: Dus dat is strategisch. Wat kun je zeggen over de tactische kant?

TDF: Ja, het is interessant dat je dat noemt. Wat we typisch zien is dat de roep om dynamische of tactische portefeuillepositionering, dus waar de manager vaak de portefeuilleallocatie wijzigt in afwachting van prijsschommelingen, meestal luider klinkt na een periode van hoge volatiliteit, zoals we hebben gezien in 2022. Maar net als veel eerdere onderzoekers hebben we moeite gehad om multi-asset managers te vinden die deze kunst van tactische allocatie over lange cycli beheersen. En zelfs in 2023 hebben we niet veel market timers zien schitteren. 

JG: Zeker. Ja, dat is niet echt verrassend. Wat is volgens jou de belangrijkste conclusie van het rapport? 

TDF: Ik denk dat een van de belangrijkste observaties en misschien lessen voor beleggers is dat het echt belangrijk is om de strategie te begrijpen, het beleggingsproces, de beloften die managers doen en om te zien of strategische assetallocatie en/of effectenselectie de dominante drijfveer van de prestaties is of dat tactische handel een rol speelt. En dan tot slot, misschien enige nuance in het verhaal, zijn er veel wat wij noemen doelgerichte fondsen, bijvoorbeeld multi-asset inkomsten die uitkeringen doen of ETF-fondsen die doelen hebben die verder gaan dan financieel rendement. Bij deze fondsen moet je dus rekening houden met een specifiek beleggingsresultaat. En al het werk dat in het bereiken van die doelen gaat zitten, wordt niet altijd weergegeven via de relatieve benchmarkprestaties. 

JG: Dus alles bij elkaar, kun je zeggen dat er nog altijd een rol is voor allocatiefondsen in de portefeuilles van sommige beleggers als ze verstandig kiezen?

TDF: Absoluut.

JG: Excellent. Wel, dank je zeer voor je tijd vandaag, Thomas. Voor Morningstar ben ik James Gard.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

James Gard  is senior editor bij Morningstar.co.uk.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten