Genomineerden Morningstar Awards 2024 – Asset Manager Sustainable-Investing Award

Morningstar reikt naast de Asset Manager Award nog een tweede fondshuis award uit en die is voor het fondshuis dat het best presteert op het gebied van duurzaamheid. Dit zijn de kanshebbers voor de Asset Manager Sustainable-Investing Award 2024.

Ronald van Genderen 07 maart, 2024 | 8:31
Facebook Twitter LinkedIn

Awards 2024 algemeen rood

Naast de reguliere fondshuis award is er ook een award voor het beste fondshuis duurzaam beleggen. Deze award wordt uitgereikt aan het fondshuis dat niet alleen goed scoort op basis van Morningstar’s duurzaamheidsdata, maar ook sterk gecommitteerd is aan de integratie van milieu, sociale en bestuurlijke factoren in het fondsaanbod. Deze fondshuizen hebben doorgaans een duidelijk gedefinieerde ESG filosofie, een sterke mate van ESG-integratie in beleggingsprocessen en adequate middelen om duurzaamheidsonderzoek te doen. Daarnaast kenmerken deze fondshuizen zich door hun omvangrijke engagement en proxy-voting activiteiten.

Voor de award voor beste fondshuis duurzaam beleggen komen uitsluitend fondshuizen die door Morningstar’s fondsanalisten zijn beloond met een Morningstar ESG Commitment Level van Leader of Advanced in aanmerking. Diverse duurzaamheidsdata voor het relevante fondsengamma worden beoordeeld, waarna fondsanalisten hun stem uitbrengen om zo de eindrangschikking te bepalen. Het fondshuis met de meeste voorkeurstemmen wint.

Hieronder volgen de drie genomineerde fondshuizen voor de Morningstar Asset Manager Sustainable-Investing Award (op alfabetische volgorde):

 

Comgest

Morningstar ESG Commitment Level: Advanced

Comgest heeft zijn ESG inspanningen de afgelopen twee jaar naar een hoger niveau getild door zijn team van ESG-specialisten uit te breiden en te herschikken, een nauwere samenwerking met het beleggingsteam te bevorderen en zijn engagementpraktijken te versterken.

De inspanningen van het bedrijf om ESG-factoren in zijn filosofie en research te integreren, zijn een natuurlijke uitbreiding van de kenmerkende aanpak van Comgest op het gebied van quality-growth beleggen. Sinds 2013 heeft het bedrijf ESG-factoren formeel in zijn beleggingsproces opgenomen, zodat ze systematisch een rol spelen bij beleggingsbeslissingen en daarbij worden ze gebruikt om groeikansen te identificeren en risico’s te beoordelen die het winstvermogen van bedrijven op de lange termijn zouden kunnen bedreigen. De eigen kwalitatieve ESG-ratings van Comgest moeten worden toegekend aan elk bedrijf dat in de portefeuilles wordt opgenomen.

De meest opvallende verbetering in de afgelopen twee jaar is de uitbreiding van de middelen. Comgest heeft vier ESG-specialisten toegevoegd, waardoor de teamgrootte op negen leden komt. Het ESG-team heeft voortdurend interactie met de leden van het beleggingsteam. Fondsbeheerders en analisten zijn betrokken bij de activiteiten op het gebied van onderzoek, engagement en proxy voting voor de beleggingen in hun portefeuilles. De twee teams zijn steeds meer met elkaar verbonden, wat blijkt uit het feit dat sommige ESG-specialisten voor een aantal strategieën zijn benoemd tot medebeheerders.

Het uitgebreide ESG-team heeft een sterker programma voor active ownership ondersteund. Het team voert nu een veel groter aantal opdrachten uit en beschikt over duidelijker gedefinieerde monitoring- en escalatieprocessen. Het team heeft ook de engagementonderwerpen gediversifieerd om zich te concentreren op milieuonderwerpen, met name klimaatgerelateerde kwesties. Deze uitgebreide focus wordt ook weerspiegeld in het proxy-voting-beleid van het bedrijf. Wat het stemmen betreft, heeft het bedrijf de afgelopen jaren consistent grote steun getoond voor belangrijke ESG-resoluties.

 

Impax

Morningstar ESG Commitment Level: Leader 

Duurzaam beleggen vormt sinds de oprichting in 1998 de kern van de cultuur van Impax en dit komt tot uiting in het productaanbod dat volledig is gericht op duurzame fondsen. Het bedrijf kenmerkt zich door haar doordachte, grondige benadering van duurzaam beleggen, de uitgebreide en ervaren middelen en sterke active ownership praktijken.

Bij de oprichting was het bedrijf een pionier op het gebied van duurzaam beleggen door zich te concentreren op oplossingen om de schaarste aan hulpbronnen aan te pakken, waaronder alternatieve energie, water en afvalbeheer. Sindsdien heeft het bedrijf zijn productassortiment uitgebreid, terwijl het trouw blijft aan zijn focus op duurzaamheid. Als gevolg van deze focus zijn de verschillende beleggingsbenaderingen eerder gebaseerd op positieve inclusie dan op negatieve screenings of uitsluitingen.

Het ESG-onderzoek van Impax wordt grotendeels intern gegenereerd. ESG-analyses bij Impax worden uitgevoerd door de beleggingsteams, met name het beursgenoteerde aandelenteam. Dit is een stabiel team van ruim 35 leden dat kan bogen op een schat aan ervaring, zowel op beleggingsgebied als op het gebied van duurzaamheid. Het Sustainability and Stewardship-team van Impax, onder leiding van de ervaren Lisa Beauvilain, biedt ondersteuning en toezicht. Het team is de afgelopen jaren versterkt, zonder dat teamleden vertrokken.

Naast het robuuste eigen ESG-onderzoek en de tools van het bedrijf, waaronder een ESG-beoordeling en -score op bedrijfsniveau, wordt het hoogwaardige ESG-onderzoek ondersteund door de regelmatige publicatie van inzichtelijke thought leadership-stukken. Bovendien is de duurzame beleggingsfilosofie van Impax terug te vinden in de proxy-voting-strategie. Trouw aan haar DNA heeft het bedrijf alle belangrijke ESG-aandeelhoudersresoluties gesteund waarover het de afgelopen drie volmachtseizoenen heeft gestemd. 

 

Robeco

Morningstar ESG Commitment Level: Leader

Robeco is al tientallen jaren een pionier op het gebied van duurzaam beleggen, met een geschiedenis die teruggaat tot 1995. Sinds Robeco in 2006 als eerste ondertekenaar werd van de door de Verenigde Naties gesteunde Principles for Responsible Investment, is Robeco zich publiekelijk blijven inzetten voor duurzaam beleggen. Robeco sloot zich in 2017 aan bij Climate Action 100+ en het bedrijf neemt deel aan tal van werkgroepen en gezamenlijke engagementinitiatieven. Het is een van de initiatiefnemers van Nature Action 100, een op biodiversiteit gericht initiatief dat in december 2022 werd gelanceerd.

Het bedrijf heeft duidelijke en uitdagende mijlpalen op het gebied van klimaatactie gesteld. De net zero--routekaart streeft naar een reductie van de CO2-voetafdruk van haar beleggingsportefeuilles met 7% op jaarbasis om tegen 2030 een decarbonisatie van 50% te bereiken, met een tussentijdse reductiedoelstelling van 30% voor 2025, vergeleken met het niveau van 2019. Het bedrijf heeft ook duidelijke doelstellingen gesteld om de eigen operationele CO2-uitstoot te verminderen.

Robeco heeft zijn productassortiment vormgegeven volgens hoge ESG-normen, ondersteund door zijn enorme onderzoekscapaciteiten. Het bedrijf past uitsluitingen toe en integreert ESG voor 96% van zijn beheerde vermogen, waarbij de mate van uitsluitingen en duurzaamheidsdoelstellingen varieert naargelang een strategie wordt geclassificeerd als "sustainability inside", "sustainability focused" of "impact".

Robeco heeft een indrukwekkend team opgebouwd dat zich inzet voor de duurzaamheidsinitiatieven van het bedrijf. Meer dan 50 toegewijde resources zijn betrokken bij duurzaamheidsonderzoek, thought leadership, active ownership en klantondersteuning. Hoewel er veel verloop is geweest binnen het duurzaamheidsonderzoeksteam van het bedrijf, heeft Robeco de vertrekkende medewerkers adequaat vervangen en nieuwe capaciteiten toegevoegd.

Robeco's uitgebreide middelen maken intensieve engagement met veel bedrijven tegelijk mogelijk op verschillende thema's. De openbaarmaking van proxy voting en engagement activiteiten is verbeterd, onder andere door sinds 2022 de beweegredenen voor zijn stembeslissingen bekend te maken.

awards 2024- smal


Bekendmaking winnaars

De winnaars van de Morningstar Awards for Investing Excellence worden op donderdag 21 maart tijdens een live evenement bekend gemaakt.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten