ECB houdt rente ongewijzigd, signalen voor verlaging in juni

De Europese Central Bank lijkt op koers te liggen voor een renteverlaging in de vroege zomer. Maar sommige bestuurdleden hadden gepleit voor een verlaging bij de vergadering van vandaag.

Antje Schiffler 11 april, 2024 | 17:16
Facebook Twitter LinkedIn

Christine Lagarde

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft donderdag voor de vijfde keer op rij haar belangrijkste rentetarief ongewijzigd gelaten. Zo'n rentebesluit werd alom verwacht. Volgens een recente peiling van Reuters voorspelde 90% van de economen geen renteverlaging vóór juni.

De basisherfinancieringsrente en de rentetarieven op de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit werden ongewijzigd gelaten op respectievelijk 4,50%, 4,75% en 4,00%. De Europese aandelenmarkten en de euro bleven overwegend vlak na de verklaring van de ECB.

In een persconferentie na de aankondiging zei ECB-president Christine Lagarde dat sommige leden van de Raad van Bestuur voorstander waren van een renteverlaging op deze donderdag, op basis van bemoedigende inflatiecijfers over april. Ze sloten zich uiteindelijk aan bij een duidelijke meerderheid van beleidsmakers die tijdens deze vergadering voor een stabiel rentetarief was, voegde Lagarde eraan toe.

 

Wanneer gaat de ECB de rente verlagen? 

De ECB liet zich niet expliciet uit over wanneer de rente zou kunnen worden verlaagd, maar zei voor het eerst in de huidige cyclus van hoge rentetarieven dat het gepast zou zijn om de rente te verlagen als uit nieuwe gegevens blijkt dat de inflatie terugkeert naar de doelstelling van 2%. 

"Als de nieuwe beoordeling door de Raad van Bestuur van de inflatievooruitzichten, de dynamiek van de onderliggende inflatie en de kracht van de transmissie van het monetaire beleid het vertrouwen dat de inflatie duurzaam beweegt in de richting van de doelstelling verder zou versterken, zou het gepast zijn om het huidige niveau van monetaire beleidsrestricties te verlagen", aldus de persverklaring

"Alle ogen waren vandaag gericht op de verklaring van de ECB, om na te gaan of de voorbehouden van de Fed enige invloed zouden hebben op de toekomstige rentebeslissingen van de ECB", zei Michael Field, Europees marktstrateeg bij Morningstar. "Gelukkig voor de Europese beleggers lijkt het erop dat de ECB graag op eigen houtje wil handelen, met voldoende vage bewoordingen in de verklaring, maar zonder enige aanwijzing dat de ECB afziet van een renteverlaging vanaf juni. Wij geloven dat deze handelwijze volledig pragmatisch is gezien de economische achtergrond in Europa."

De economische groei is zwak en de ECB voorspelt zelf slechts 0,6% groei dit jaar. De inflatie in de eurozone daalde van 2,6% in februari naar 2,4% op jaarbasis in maart, waarmee de inflatie op korte afstand ligt van het door de ECB beoogde niveau van 2%. "We hebben een lange weg afgelegd van de inflatie van 10,6% die 18 maanden geleden nog hoog was, en op dit moment lijken lagere rentetarieven gepast", voegt Field toe.

In een schriftelijk commentaar voorspelde Carsten Brzeski, hoofd Macro bij ING Global, ook een rentestap bij de volgende vergadering: "Ook al wordt in de beleidsaankondiging juni niet expliciet genoemd als het moment voor een eerste renteverlaging, wij denken dat de vergadering van vandaag de laatste halte voor de renteverlaging zou moeten zijn. In feite heeft de ECB sinds december een zeer geleidelijke overgang in haar communicatie doorgemaakt, waarbij ze van havikish naar dovish is gegaan."

ECB-voorzitter Christine Lagarde zei dat de meeste maatstaven voor de onderliggende inflatie afnemen, dat de loonstijging geleidelijk afneemt en dat bedrijven een deel van de stijging van de arbeidskosten in hun winsten verwerken.

In de VS zijn de verwachtingen voor renteverlagingen door de Federal Reserve in 2024 gekelderd na een inflatierapport dat warmer was dan verwacht. Op de obligatiemarkt gaan de verwachtingen nu uit van een eerste renteverlaging door de Fed in september. 

Als de Fed de rente in juni niet verlaagt, kan de marktreactie op de beleidsdivergentie veel van het voordeel van een ECB-verlaging tenietdoen. Bovendien, als de ECB de belangrijkste rentetarieven eerder en lager verlaagt dan de Fed, zal het renteverschil tussen de VS en de eurozone groter worden. Dit zal de euro drukken ten opzichte van de Amerikaanse dollar en onvermijdelijk een impact hebben op kapitaalstromen en inflatie. 

 

Hoe zullen renteverlagingen de markten beïnvloeden? 

Aandelenmarkten hebben de neiging om te stijgen bij verwachte renteverlagingen, terwijl obligatiemarkten eronder lijden. Aan de andere kant betekent een dalende rente, nu de rente al hoog is, ook een lagere obligatierente, waardoor de obligatiekoersen stijgen. Lagere rentes maken bestaande obligaties ook aantrekkelijker voor rendementen, met name obligaties die al zijn uitgegeven in een periode van hoge rentes.

Ondertussen zal de spaarrente op bankrekeningen waarschijnlijk dalen, ten nadele van spaarders. Leners daarentegen zullen profiteren van lagere rentetarieven omdat consumentenschulden en hypotheken goedkoper worden. In haar laatste Economic Bulletin zegt de ECB dat de rente op zakelijke leningen al licht is gedaald, tot 5,2% eind 2023, terwijl de hypotheekrente verder is gestegen tot 4,0%.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Antje Schiffler  is editor voor Morningstar in Frankfurt.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten